Strona główna > NWO > Watykański spisek żydomasonerii i siostra Łucja

Watykański spisek żydomasonerii i siostra Łucja

Watykański spisek żydomasonerii przeciwko Fatimie potwierdzony. Analiza i symulacja fotograficzna potwierdzają istnienie dwóch sióstr Łucji. 

Wczoraj, 14 października 2013 roku, TraditionInAction otrzymało dwie ważne fotografie od zaprzyjaźnionej strony internetowej i jednocześnie, od długiego czasu, naszego czytelnika. „Służebnicy Świętej Rodziny” (Servants of the Holy Family) wynajęli firmę, która wykorzystuje technologie komputerowe do tworzenia hipotetycznych fotografii (proces progresji wiekowej i regresji wiekowej). Taka usługa jest wykorzystywana w intencji pomocy innym ażeby uzyskać wiedzę jak dana osoba będzie wyglądała kiedy będzie starsza albo jak takie osoby wyglądałyby w wieku dziecięcym. „Służebnicy Świętej Rodziny” dostarczyli tej firmie fotografię siostry Łucji z lat 40-tych (XX wieku), kiedy była ona zakonnicą Zakonu Dorotanek w Tuy i inną fotografię siostry Łucji z lat 60-tych (XX wieku) kiedy była ona karmelitanką w Coimbra. Poprosili oni o postarzenie osoby na pierwszej fotografii żeby zobaczyć jak ta osoba wyglądałaby w starszym wieku, także poprosili o dokonanie procesu „odmładzania” osoby z drugiej fotografii ażeby zobaczyć jak ta osoba wyglądałaby będąc dzieckiem (link www.servi.org/Sister_Lucy_Experiment). Wyniki są zamieszczone poniżej. W pierwszym rzędzie po lewej stronie zamieszczone jest zdjęcie oryginalne a po prawej stronie zamieszczony jest wizerunek otrzymany po procesie postarzającym (progresja wiekowa) wykonanym przez profesjonalistów w intencji pokazania jak młoda zakonnica wyglądałaby w wieku starszym. Dodaliśmy, w drugim rzędzie, poniżej pierwszego, znane zdjęcie matki siostry Łucji, której rysy mają pewne podobieństwo do hipotetycznej kobiety na fotografii poddanej progresji wiekowej (postarzanie).

r5

Mnie się wydaje, że fotografia hipotetycznej (postarzonej) osoby oddaje wierne podobieństwo do młodej siostry Łucji ponieważ istnieje harmonijne przejście w rysach twarzy od młodej zakonnicy do zakonnicy w starszym wieku. Widzimy ten sam owal twarzy, to samo czoło ukształtowane w półksiężyc, te same brwi, które prawie że się stykają, te same horyzontalnie osadzone oczy, te same kości policzkowe, ta sama budowa ust i zębów i także ten sam podbródek z dołeczkiem. Nawet ta sama powaga młodego spojrzenia i jego smutna słodycz są obecne w przewidywanym wyglądzie starej zakonnicy. Jedynym punktem, który nie wydaje się dla mnie możliwy jest wygięta linia widoczna na jej nosie i na jego końcu co czyni, że jej nos wydaje się orli. Powiedziałbym, że jej nos jest prosty jak ten jej matki. Jednakże nie oznacza to, że przewidywany wygląd nie jest właściwy w swoich innych rysach.

—————————————————————————————————————————————–

Fotografia poniżej, po lewej stronie przedstawia ekstrawertyczną siostrę Łucję lat 60-tych (XX wieku), która zaczęła się pojawiać podczas publicznych wydarzeń i zaczęła pozować z papieżami. Po prawej stronie zamieszczony jest hipotetyczny, opracowany komputerowo według regresji wiekowej, wygląd tej zakonnicy w wieku dziecięcym.

ry1

Wierzę, że profesjonaliści pracowali z większą ilością fotografii niż z tą jedną siostry Łucji II, która była dostarczona tutaj, powyżej po lewej stronie, i jest tą zamieszczoną przez „Służebników Świętej Rodziny” na ich stronie i przesłaną do nas. Rzeczywiście, rysy na fotografii po lewej stronie nie są wystarczająco jasne żeby nakreślić wypukły kształt podbródka i najbardziej rzucający się w oczy kształt policzków, jak one się układają u dziewczynki. Także otwarty uśmiech z jej krótkimi zębami osadzonymi w ostentacyjnych dziąsłach, które są ledwo widoczne na zdjęciu po lewej, ujawniają, że były wykorzystywane inne zdjęcia. Tak więc rozważmy tę hipotetyczną dziewczynkę Łucję jako produkt kilku fotografii siostry Łucji II, takich jak ta pokazana powyżej w tym artykule. Pomimo tych zastrzeżeń ostateczny wynik wygląda dla mnie całkiem zadowalająco. Hipotetyczna dziewczynka pokazana powyżej, po prawej stronie, ma ten sam sześciokątny kształt twarzy starszej zakonnicy, jej brwi są równo rozdzielone pomiędzy sobą, jej oczy na obu fotografiach są osadzone lekko ku dołowi. W oczach znajdujemy to samo krnąbrne spojrzenie i widzimy ten sam wystający nos.

Ażeby ta analiza była wyczerpująco kompletna to nieodzownym jest porównanie starej siostry Łucji, pokazywanej przez Watykan od lat 60-tych XX-go wieku aż do dzisiaj, poniżej po lewej stronie, z projekcją hipotetycznego wyglądu siostry Łucji u schyłku jej życia opracowanego na podstawie jej fotografii z lat 40-tych XX wieku, po prawej stronie.

ry2

Nie ma żadnego podobieństwa w tych dwóch fotografiach. Wszystko się różni: kształt twarzy, czoło, brwi, oczy, nos, policzki, usta, zęby, podbródek i ogólny wyraz twarzy. Wszystkie wnioski wyciągnięte przez dr Marian Horvath (http://traditioninaction.org/HotTopics/g12htArt2_TwoSisterLucys.htm) pewien czas temu, podczas porównania  młodej siostry Łucji z klasztoru Dorotanek ze starą siostrą Łucją z klasztoru Karmelitanek, są spektakularnie potwierdzone przez niniejszą analizę. Przyglądając się fotografiom obu sióstr Łucji, kiedy były one młode, można dostrzec pewne widoczne, powierzchowne podobieństwo. Jednakże wraz z postępującym wiekiem podobieństwo to zanika i pojawiają się szokujące różnice rzucające się nam w oczy. Równie niebywałe jest porównanie dwóch dziewczynek. Poniżej możemy zobaczyć prawdziwą Łucję i hipotetyczną Łucję, otrzymaną za pomocą komputerowego procesu regresji wiekowej z fotografii siostry Łucji II, przyjaciółki Pawła VI i Jana Pawła II.

r110

Znowu nie ma żadnego podobieństwa w tych dwóch fotografiach. Po lewej stronie widzimy prostą chłopkę ale z bogatą osobowością. Jest poważna, głęboka, silna w swoich decyzjach i mocno świadoma tego, że ma wielką misję do spełnienia. Nie ma śladu żadnej próżności lub światowych myśli w jej sposobie ubierania się lub w zachowaniu.

Po prawej stronie widzimy sentymentalną dziewczynkę całkowicie nastawioną na zadowalanie innych. Jej słaba osobowość czyni ją podatną na to aby robić to czego wymagają od niej jej przyjaciele. Jest próżna, kokieteryjna i mierna. Cieszy się z mieszania się w życie innych ludzi po to żeby odkrywać błahe szczegóły i angażować się w intrygi.

Ostatnim fotograficznym zestawem porównawczym, ktory pozostaje nam przejrzeć, biorąc pod uwagę hipotetyczne fotografie wykonane metodą regresji i progresji wiekowej, które otrzymaliśmy, ażeby zobaczyć jak one korespondują z dwoma siostrami Łucjami na różnych etapach życia. To jest to co dalej zrobimy.

r301

Trzy pierwsze fotografie powyżej są znane jako wizerunki siostry Łucji I. Pierwsza fotografia pochodzi z czasów objawień, druga zrobiona krótko po objawieniach, trzecia zaś pochodzi z czasów jej pobytu w klasztorze Dorotanek w Tuy. Czwarta natomiast jest hipotetyczną fotografią, zrobioną metodą progresji wiekowej, tej samej osoby ale w wieku zaawansowanym. Te cztery fotografie nie wykazują żadnych istotnych różnic pomiędzy sobą. Wyglądają one zdecydowanie jako fotografie tej samej osoby.

Analogiczna analiza może zostać wykonana w odniesieniu do fotografii poniżej. One także wyglądają jak wizerunki tej samej osoby. Chociaż pewne zastrzeżenia mogą być podniesione co do dwóch fotografii po lewej stronie, jak uczyniliśmy powyżej, kiedy porównaliśmy z następnymi dwoma fotografiami po prawej stronie, regresja wiekowa siostry Łucji II z fotografii starej zakonnicy do dziewczynki wydaje się całkiem akuratna.

r400

Jedna rzecz jednakże nie jest możliwa. Nie można stwierdzić, że te ostatnie dwa zestawy fotografii przedstawiają tę samą osobę. One, z całą oczywistością, przedstawiają dwie rożne zakonnice. Wartość tych hipotetycznych fotografii wykonanych metodą progresji i regresji wiekowej polega na tym, że pokazują porażająco jasno, że, w rzeczywistości, były dwie siostry Łucje. A co z prawdziwą siostrą Łucją, która była kompletnie ukryta przed ludzkimi oczyma? Czy jest ciągle żywa mając ponad 100 lat? Czy ma ciągle coś do powiedzenia na temat przyszłych wydarzeń jak Nasza Pani przepowiedziała? Czy jednak zmarła? Jeśli tak to jak? Kiedy? Gdzie? Wszystko jest tajemnicą…

Autor: Atila Sinke Guimarăes

Na podstawie: portal katolicki (nie mylić z soborowym judeochrześcijaństwem)  http://www.traditioninaction.org/Questions/B652_Lucys.html

Data publikacji: 15.10.2013

Przekład: GREGORIUS

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.