Strona główna > Świat > Ukraina > Wasalizacja i grabież Ukrainy poprzez chaos

Wasalizacja i grabież Ukrainy poprzez chaos

„Jedynie państwo i jego instytucje posiadają wyłączne prawo do utrzymania porządku publicznego i użycia broni. UE oczekuje, że incydent  (w Mukaczewie– dopisek mój) zostanie przez władze dokładnie zbadany, a sprawcy bezprawnych czynów zostaną pociągnięci do odpowiedzialności”– napisał na swojej stronie na Facebooku ambasador UE na Ukrainie, Janusz Tombiński.

aaaa

W związku z incydentem w przygranicznym mieście Mukaczewo, władze Słowacji jak i Węgier podjęły odpowiednie decyzje zabezpieczające ich strefę graniczną.

I tak wg. informacji przekazanej przez rzecznika słowackiego MSZ, Petra Stano; na Słowacji zwiększono liczbę patroli oraz skierowano specjalistyczny sprzęt dla policji i straży granicznej:

„Mukaczewo jest tylko kilkadziesiąt kilometrów od słowackiej granicy, dlatego też natychmiast bezpośrednio po incydencie, podjęliśmy niezbędna środki bezpieczeństwa. Należą do nich szczególnie wzrost liczby patroli, lepszy sprzęt dla sił policyjnych i straży granicznej, a także inne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz ochronę Słowacji w rejonie strefy granicy słowacko-ukraińskiej”– ogłosił Petro Stano ze słowackiego MSZ.

Podobną decyzję podjęły ostatnio władze węgierskie wzmacniając bezpieczeństwo na granicy węgiersko-ukraińskiej, mając na celu uniemożliwienie nielegalnego jej przekraczania.

Na temat sytuacji w Mukaczewie zamieścił też swój wpis na Facebooku Anton Geraszczenko:

„Oni muszą pokazać i udowodnić swoją gotowość do negocjacji z pozostałą częścią dwunastoosobowej grupy, która została zablokowana przez siły jednostek MSW, w celu ich dobrowolnego poddania się i złożenia broni, co da możliwość przeprowadzenia jawnego i uczciwego śledztwa w sprawie wyjaśnienia okoliczności wczorajszej tragedii w Mukaczewie”.

Wczoraj też odbyło się w Kijowie przy udziale prezydenta Petro Poroszenki posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, które było poświęcone wydarzeniom w Mukaczewie.

Na posiedzeniu tym ukraiński prezydent zażądał rozbrojenia wszystkich nielegalnych grup zmilitaryzowanych:

„Żadna organizacja polityczne nie powinna i nie będzie miała  zbrojnych oddziałów”.

Na posiedzeniu tym szef sztabu sił operacji specjalnych Wiktor Mużenko zgłosił problem skomplikowanej sytuacji jaka występuje w wojskach biorących udział w tzw. operacji antyterrorystycznej, która polegać ma na udziale w niej różnych niepodporządkowanych dowództwu wojskowemu oddziałów zbrojnych.

Z kolei Poroszenko odniósł się do wydarzeń w Mukaczewie, które ujawniły „wiele palących kwestii, wymagających natychmiastowego rozwiązania”. Jednocześnie podkreślił, że takie próby destabilizacji w czasie prowadzonej wojny są potężnym ciosem dla obronności kraju:

„Rosnące napięcie na linii rozgraniczenia w Donbasie dziwnie jest zsynchronizowane z próbą destabilizacji sytuacji na tyłach, tysiące kilometrów od linii frontu, gdzie pojawili się ludzie z ciężką bronią (…) To dyskredytuje prawdziwych patriotów Ukrainy. Żadna siła polityczna nie powinna i nie będzie miała zbrojnych oddziałów. Żadna organizacja nie będzie miała prawa do organizowania zwykłych gangów. Musimy powrócić do starych problemów, które wymagają natychmiastowych rozwiązań”

Na koniec Poroszenko wezwał do likwidacji problemu przemytu za zachodniej granicy państwa zauważając przy tym, że przemyt nie dotyczy tylko rejonu Karpat.

1.  https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/photos/a.145962402115063.26057.126879227356714/964440706933891/?type=1

2.   http://lb.ua/news/2015/07/13/310832_evrosoyuz_potreboval_tshchatelnogo.html

3.   http://society.lb.ua/accidents/2015/07/13/310823_slovakiya_usilila_ohranu_granitsi.html

4.   https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/886654634754718?pnref=story

5.   http://lb.ua/news/2015/07/13/310815_poroshenko_prizval_pravoohraniteley.html

6.   https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Tombi%C5%84ski

Jak z powyższego widać incydent w Mukaczewie odsłonił cały szereg problemów, które z całą mocą ujawniły się po ubiegłorocznym zamachu stanu w Kijowie.

Tymi problemami są:

1. Jawna obecnie korupcja, w której uczestniczą w całkowitym poczuciu bezkarności funkcjonariusze państwa,

2.  Anarchizacja i chaos struktur państwowych,

3.  Upadek gospodarki i finansów prowadzące prostą drogą do bankructwa,

4.  Terytorialny rozpad państwa,

5.  Faszyzacja ideologii państwowej,

6.  Wojna na południowo-wschodnich rubieżach kraju,

7.  Rozkład sił zbrojnych i brak poparcia społecznego do dalszego prowadzenia działań wojennych,

8.  Rosnący sprzeciw społeczny przeciwko sytuacji wewnątrz kraju będącej skutkiem działań podejmowanych przez obecny obóz rządzący.

Wszystkie te problemy działają nie każdy z osobna tylko są ze sobą połączone, wzmacniając na wzajem ich siłę.

Tak więc obecne władze w Kijowie znalazły się w matni, którą same sobie przygotowały, i  z której już nie ma sensownego wyjścia.

Można na koniec zadać sobie pytanie: czy taka postawa obecnej ekipy rządowej jest przypadkowa czy też jest celowa i świadoma?

Otóż jak należy sądzić, śledząc wydarzenia rozgrywające się na Ukrainie od jesieni 2013 roku, działania ukraińskich władz nie są przypadkowe i prowadzone są w ściśle określonym celu, którym jest totalna wasalizacja tego kraju przez zachodnich mocodawców obecnej ekipy rządowej.

A chaos do jakiego tam doprowadzono właśnie takiemu celowi służy.

Dowodem choćby na to może być oparcie się na siłach skrajnie nacjonalistycznych, które m.in. reprezentuje organizacja „Prawy Sektor”. To właśnie ci ludzie byli najbardziej aktywni w końcowej fazie protestów na kijowskim Majdanie, dając w ten sposób pretekst do dokonania zamachu stanu. To dla tych środowisk tworzy się ideologię państwową odwołującą się do dziedzictwa zbrodniczych ideologii i formacji reprezentowanych przez spuściznę Bandery i OUN-UPA. To ci ludzie również byli najbardziej również aktywni w pierwszej fazie tzw. operacji antyterrorystycznej prowadzonej przeciwko mieszkańcom zbuntowanego Donbasu.

Dziś gdy zostali uzbrojeni, wyposażeni i dowartościowani państwową ideologią zbrodniczego nacjonalizmu, ci sami ludzie kierują swoją broń i nienawiść przeciwko strukturom państwa, które ich wcześniej dowartościowało i utwierdziło w swoich racjach.

Tak więc tworzono systematycznie od samego początku bardzo poważny problem w efekcie czego powstaje nowy front, tym razem daleko od wschodnich granic państwa uderzając w jego żywotne struktury.

Jak widać chaos ten ma służyć przejmowaniu najważniejszych składników majątku narodowego Ukrainy i jednocześnie tworzyć ciągle jątrzący się punkt zapalny na zachodnich granicach Rosji.

A trwać on będzie dotąd aż wszystkie założone wcześniej cele nie zostaną zrealizowane.

Za: https://adnovumteam.wordpress.com/2015/07/14/wojna-domowa-na-ukrainie-14-07-2015r-145-dzien-od-nowego-rozejmu/#more-2155

Data publikacji: 14.07.2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *