Strona główna > Polska > Warunki Odrodzenia Narodu Polskiego

Warunki Odrodzenia Narodu Polskiego

Komentarz: Dwa słowa o autorze. Jest pilotem, który miał wypadek i przeżył cudem. Z wojska pomogli mu odejść żydodobrodzieje za to, że m.in. był przeciwnikiem udziału Polski w agresji na Czechosłowację. Człowiek walczący o Polskę. Obecnie próbuje założyć organizację patriotyczną o której mowa w poniższym artykule. Trzymamy kciuki.

Polska, aby mogła się odrodzić, musi się ze sobą porozumieć. Porozumienie to musi dotyczyć:

  • po pierwsze: przyszłej kadry kierowniczej i jej odpowiedniego przygotowania,
  • po drugie: musi powołać zespół organizacyjny w składzie około 25 osób, który określi  podstawowe zasady i cele pracy,
  • po trzecie: musi określić cel, do którego dążymy,
  • po czwarte: musi ustalić formę przyszłego państwa RP: czy odradzające się państwo polskie będzie miało charakter świecki, religijny, feudalny, kapitalistyczno-imperialny, globalistyczny, narodowy, egzystencjalistyczny itp. oraz jak będzie się kształtować gospodarka i jej prawa własnościowe,
  • po piąte: musi powołać do realizacji zakładanego celu tzw. trzecią siłę polityczną Polski zwaną Organizacją Narodu Polskiego, której głównym zadaniem będzie opracowanie zasad programowych, gospodarczych, społecznych i politycznych oraz sposobów przejęcia władzy, bo to władza jest podstawą naszej egzystencji.

Nawiązując do historii budowy państwa i Narodu Polskiego pragnę zwrócić uwagę na te właśnie początki, które w pewnym sensie zahaczają o dzisiejszą naszą rzeczywistość. Otóż nasi Piastowscy przodkowie budując państwo i Naród przyjęli zasady kultury zachodniej, ale tylko jej wiedzę i jej teorię, jej kwiat, bo bez teorii nie można się rozwijać. Na podstawie tej wiedzy budowaliśmy własną kulturę – polską.

Od kultury zachodniej odrzuciliśmy formę, czyli feudalno-imperialistyczno-globalistyczny system budowy państwa. I za to jesteśmy przez Zachód do dzisiaj bici.

Wracając do tematu przejęcia władzy, uznajemy za konieczne przejęcie przez państwo podstawowych gałęzi gospodarczych o znaczeniu strategicznym oraz produkcji środków pierwszej potrzeby i przejęcie monopolu.

Naszym dążeniem jest budowa państwa narodowego. Aby nasze dążenia mogły być realizowane, to jedyną możliwością jest przyjęcie naszych zamiarów przez Polaków – Polki i ich aktywny w tym udział.

Sądzę, że akceptując naszą koncepcję odrodzenia polskiej państwowości w ciągu kilku lat osiągniemy to, czego przez wiele wieków oczekiwaliśmy. Ja głęboko wierzę w swój Naród. On nigdy nie zawodzi.

Obecne warunki, w jakich znalazła się Polska, budzą tragiczne niebezpieczeństwo ostrego kryzysu i likwidacji zdolności rozwojowej Polski. Pogłębia się rozwarstwienie społeczne, rosną obszary nędzy i niedostatku, wzrasta przestępczość, wzrasta bezrobocie i masowa emigracja, wszystkie kierownicze stanowiska są obsadzane przez osoby pochodzenia żydowskiego. Jest to sposób i metoda prowadząca do likwidacji Narodu Polskiego.

To nas zmusza do tworzenia środków obrony (tonący chwyta się brzytwy). Jednak istniejące warunki nie pozwalają nam na obronę czynną, musimy ją zastąpić rozumem. Dla rozważenia sposobów obrony musimy się z sobą porozumieć. Każdy, w kim bije serce Polaka – Polki powinien włączyć się do działalności Organizacji Narodu Polskiego. To staje się jedynym ratunkiem dla Polski.

W obecnych warunkach nie wolno nikomu rozumować, że kolejna wojna przyniesie nam wyzwolenie – może przynieść tylko śmierć.

Te sposoby walki już przerabialiśmy i uzyskiwaliśmy tylko straty (twierdzenie matematyczne: umiesz liczyć – licz na siebie). Walczyć trzeba, ale w tym rzecz, aby nikogo nie stracić.

Z tego powodu powstała inicjatywa powołania zespołu organizacyjnego w liczbie około 25 osób w celu przygotowania idei odrodzeniowej Narodu Polskiego.

Zgłoszenia kandydatów z całego kraju i zagranicy (Polonii) prosimy kierować pod numer telefonu 48-22-498-04-26 lub 796-358-030 w godz. 18:00 – 20:00.

O terminie spotkania organizacyjnego osoby wydelegowane zostaną powiadomione specjalnym zaproszeniem.

ppłk pil. mgr Jan Morek

(Warszawa)

 

ppłk pil. mgr Jan Morek
ppłk pil. mgr Jan Morek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.