Strona główna > NWO > Warte zapamiętania fragmenty SYNAGOGI SZATANA – Andrew Carrington Hitchcock

Warte zapamiętania fragmenty SYNAGOGI SZATANA – Andrew Carrington Hitchcock

1930

aW tym roku, 33 lata po I Światowym Kongresie Syjonistycznym w Bazylei, Szwajcaria, w tym samym miejscu, w Bazylei, zostaje ustanowiony pierwszy „Bank Światowy” Rotszylda, „Bank Rozrachunków Międzynarodowych” (BIS).

Zakładają go Charles G Dawes (agent Rotszylda i wice-prezydent za prezydenta Calvina Coolidge’a 1925-1929), Owen D Young (agent Rotszylda, założyciel RCA i prezes General Electric 1922-1939), i Hjalmar Schacht z Niemiec (prezes Reichsbank).

O BIS bankierzy mówią jako o „banku centralnym dla banków centralnych”. Żeby umieścić ten bank w dzisiejszej perspektywie, podczas gdy Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) i Bank Światowy współpracują z rządami, BIS działa tylko z innymi bankami centralnymi. Każde jego spotkanie odbywa się potajemnie i uczestniczą w nim główni bankierzy centralni z całego świata. Na przykład były szef Federalnej Rezerwy, Alan Greenspan, udaje się do siedziby BIS w Bazylei, Szwajcaria, 10 razy rocznie na te spotkania. [. . .]

BIS ma także status suwerennej władzy i ma immunitet od kontroli rządowej. Poniżej podsumowanie tego immunitetu:

1. Immunitet dyplomatyczny dla osób i tego co wożą ze sobą (np. poczta dyplomatyczna)
2. Nie podlega opodatkowaniu jego żadna transakcja, łącznie z zarobkami pracowników
3. Immunitet typu ambasadorskiego dla wszystkich budynków i / lub biur należących do BIS na całym świecie, w tym Chiny i Meksyk
4. Żadne niedopatrzenia czy wiedza o operacjach prowadzonych przez rząd albo władzę, nie podlegają audytowi
5. Wolność od ograniczeń imigracyjnych
6. Swoboda szyfrowania wszelkiej i każdego rodzaju korespondencji
7. Wolność od wszelkiej jurysdykcji prawnej, mają nawet własne siły policyjne.

(1933) Co ciekawe, wszyscy ci Żydzi którzy dobrowolnie opuścili Niemcy zanim nawet rozpoczęła się II wojna światowa, staną się znani jako „ocaleni z holokaustu”, i uprawnieni do odszkodowań po II wojnie światowej. Jest tak dlatego, że definicja ocalonego z holokaustu jest następująca:

„każdy Żyd mieszkający w kraju kiedy ten był:

1. Pod nazistowskim reżimem
2. Pod nazistowską okupacją, albo
3. Pod reżimem nazistowskich kolaborantów, jak również każdy Żyd który uciekł z powodu tego reżimu lub okupacji”.

1963

10 lutego 1963 w amerykańskim Kongresie A S Herlong Jr z Florydy ogłosił Manifest Komunistyczny wymieniający 45 celów. Poniżej lista tych celów do zbadania dzisiaj, by pomóc zrozumieć czy żyjemy w „demokracji”, „republice” czy w „komunie”, która jest, oczywiście, kontrolą mas przez żydowskie interesy.

1. Amerykanie zaakceptują koegzystencję jako jedyną alternatywę dla wojny atomowej
2. Amerykanie będą gotowi do kapitulacji zamiast angażowania się w wojnę atomową
3. Rozwijać iluzję, że całkowite rozbrojenie Ameryki będzie przejawem siły moralnej
4. Pozwolić na wolny handel między wszystkimi krajami niezależnie od afiliacji komunistycznej i tego czy rzeczy zostaną użyte w wojnie
5. Przedłużać długoterminowe pożyczki Rosji i sowieckim satelitom
6. Zapewnić amerykańskie pożyczki wszystkim krajom bez względu na dominację komunistyczną
7. Uznać czerwone Chiny, wpuścić je do ONZ
8. Ustanowić Niemcy Wschodnie i Zachodnie jako odrębne państwa pomimo obietnicy Chruszczowa w 1955 rozwiązania problemu niemieckiego poprzez wolne wybory pod nadzorem ONZ
9. Przedłużać konferencję w celu zakazu testów atomowych, bo Ameryka zgodziła się na zawieszenie testów na czas trwania negocjacji
10. Pozwolić wszystkim sowieckim satelitom na własne przedstawicielstwo w ONZ
11. Promować ONZ jako jedyną nadzieję dla ludzkości. Jeśli tę kartę się przepisze, żądajmy by ustanowić jeden światowy rząd z własnymi niezależnymi siłami zbrojnymi
12. Sprzeciwiać się każdej próbie zakazu partii komunistycznej
13. Pozbyć się wszelkich ślubowań lojalności
14. Dalej zapewniać Rosji dostęp do amerykańskiego Urzędu Patentowego
15. Zdobyć jedną albo dwie amerykańskie partie polityczne
16. Wykorzystywać techniczne decyzje sądów dla osłabienia podstawowych instytucji amerykańskich stwierdzając, że ich działania naruszają prawa obywatelskie
17. Przejąć kontrolę nad szkołami. Wykorzystać je jako pasy transmisyjne dla socjalizmu i obecnej propagandy komunistycznej. Zmiękczyć programy szkolne. Przejąć kontrolę nad stowarzyszeniami nauczycieli. W podręcznikach umieścić linię partyjną.
18. Przejąć kontrolę nad wszystkimi dziennikami studenckimi
19. Bunty studenckie wykorzystać do wywoływania protestów publicznych przeciwko atakowanym przez komunistów programom czy organizacjom
20. Infiltrować prasę. Przejąć kontrolę nad opracowywaniem recenzji książek, artykułami redakcyjnymi, stanowiskami kształtującymi politykę
21. Przejąć kontrolę nad kluczowymi stanowiskami w radio, TV i filmie
22. Nadal dyskredytować amerykańską kulturę poprzez degradowanie wszelkich form artystycznej ekspresji. Amerykańskie komórki komunistyczne mają zadanie „usunięcia wszystkich dobrych rzeźb z parków i budynków, zastąpienia ich bezkształtnymi, niezgrabnymi i bezsensownymi formami”
23. Kontrolować krytyków sztuki i dyrektorów muzeów sztuki. „Nasz plan to promowanie brzydoty, sztuki odrażającej i bezsensownej”
24. Usunąć wszelkie prawa odnoszące się do plugawości nazywając je „cenzurą” i naruszaniem swobody wypowiedzi i wolności prasy
25. Zniszczyć standardy kulturowe moralności poprzez promowanie pornografii i obsceniczności w książkach, czasopismach, filmach, radio i TV
26. Homoseksualizm, degenerację i rozwiązłość pokazywać jako „normalne, naturalne i zdrowe”
27. Infiltrować kościoły, a objawioną religię zastępować religią „społeczną”. Dyskredytować Biblię i podkreślać potrzebę dojrzewania intelektualnego, które nie wymaga „religijnej kuli / laski”
28. Eliminować modlitwę czy jakąkolwiek fazę ekspresji religijnej w szkołach, bo to narusza zasadę „rozdziału kościoła od państwa”
29. Dyskredytować amerykańską konstytucję nazywając ją nieadekwatną, staromodną, nie nadążającą za nowoczesnymi potrzebami, barierą w kooperacji między narodami w skali światowej
30. Dyskredytować ojców-założycieli Ameryki. Przedstawiać ich jako egoistycznych arystokratów, nie interesujących się „zwykłym człowiekiem” 31. Pomniejszać wszelkie formy amerykańskiej kultury i zniechęcać do nauki amerykańskiej historii dlatego, że stanowiła tylko drobną część „dużego obrazu”. Podkreślać historię Rosji od przejęcia jej przez komunistów
32. Wspierać każdy ruch socjalistyczny by przejąć scentralizowaną kontrolę nad każdą częścią kultury, edukacji, agencji społecznych, programów społecznych, klinik psychiatrycznych itd.
33. Wyeliminować wszystkie prawa czy procedury ingerujące w operacje aparatu komunistycznego
34. Zlikwidować Komitet Izby [Reprezentantów] do Nie-Amerykańskich Działań
35. Dyskredytować i w końcu rozwiązać FBI
36. Infiltrować i przejąć kontrolę nad związkami zawodowymi
37. Infiltrować i przejąć kontrolę nad wielkim biznesem
38. Przenieść uprawnienia do aresztowań od policji do agencji społecznych. Wszystkie problemy bechawioralne traktować jako zaburzenia psychiczne, które zrozumieć (i leczyć) mogą jedynie psychiatrzy
39. Zdominować profesję psychiatryczną i stosować przepisy o zdrowiu psychicznym jako środek zdobywania przymusowej kontroli nad przeciwnikami komunistycznych celów
40. Dyskredytować rodzinę jako instytucję. Zachęcać do rozwiązłości i łatwego rozwodu.
41. Podkreślać potrzebę wychowywania dzieci z dala od negatywnego wpływu rodziców. Uprzedzenia, blokady psychiczne i opóźnienia u dzieci przypisywać tłumiącemu wpływowi rodziców.
42. Stwarzać wrażenie, że przemoc i bunty są uzasadnionymi aspektami amerykańskiej tradycji, że studenci i grupy szczególnego zainteresowania powinny się zbuntować i użyć „zjednoczonej siły” by rozwiązywać problemy gospodarcze, polityczne czy społeczne
43. Obalić wszystkie rządy kolonialne zanim tubylcze populacje będą gotowe do samorządzenia się
44. Umiędzynarodowić Kanał Panamski
45. Anulować obawy Connally’ego by Ameryka nie mogła uniemożliwić Trybunałowi Świata przejęcie jurysdykcji nad problemami krajowymi. Trybunałowi Świata przyznać jurysdykcję zarówno nad krajami jak i poszczególnymi jednostkami.

1998

We wrześniu, być może mając z tyłu głowy powyższy list, Bill Clinton, przebywa z wizytą w Irlandii, i wygłasza następujące uderzające potwierdzenie o tym kto naprawdę decyduje o losach świata:

„Wiecie, że do czasu pojawienia się lidera kraju, ktoś inny podejmuje wszystkie decyzje. Może się okazać, że mogą to być wirtualni prezydenci, wirtualni premierzy, wirtualnie wszyscy”.

2002

Wydrukowany „Trzeci nowy słownik” [Third New International Dictionary] Webstera daje nową definicję antysemityzmu, która nie była uaktualniona od 1956. Ta nowa definicja brzmi:

“Antysemityzm:

1. wrogość wobec Żydów jako mniejszościowej grupy religijnej lub rasowej, której często towarzyszy dyskryminacja społeczna, polityczna albo gospodarcza
2. sprzeciw wobec syjonizmu
3. sympatia wobec oponentów Izraela”.

Definicje (2) i (3) są dodane w wydaniu z 2002, tuż przed podjętą z rozkazu Izraela decyzją dokonania przez Amerykę inwazji na Irak.

2004

16 października 2004 prezydent Bush podpisuje uaktualniony Globalny Akt o Antysemityzmie, opracowany po to by zmusić cały świat do nie krytykowania Żydów, niezależnie od tego co robią. Akt ten ustanawia specjalny zespół w Departamencie Stanu do monitorowania globalnego antysemityzmu, który ma składać Kongresowi roczne raporty. Akt ten definiuje osobę jako antysemitę jeśli dotyczy jej którekolwiek z poniższych przekonań:

1.Każde twierdzenie, że „wspólnota żydowska kontroluje rząd, media, międzynarodowy biznes i świat finansowy”
2. Wyrażanie „silnych uczuć anty-izraelskich”
3. Wyrażenie: „zjadliwa krytyka” liderów Izraela, byłych i obecnych. Departament Stanu daje przykład tego kiedy swastykę pokazuje się na rysunku potępiającym postępowanie byłego i obecnego syjonistycznego lidera
4. Wszelka krytyka żydowskiej religii albo jej liderów religijnych czy literatury, szczególnie Talmudu lub Kabały
5. Wszelka krytyka amerykańskiego rządu i Kongresu za zbytnią uległość wobec wspólnoty żydowsko-syjonistycznej, w tym organizacji żydowskich takich jak AIPAC
6. Wszelka krytyka wspólnoty żydowsko-syjonistycznej za promowanie globalizmu, albo jak niektórzy nazywają „Nowy Porządek Świata” [NWO]
7. Obwinianie żydowskich liderów i ich zwolenników za nawoływanie do ukrzyżowania Chrystusa
8. Powoływanie się na jakiekolwiek fakty które mogłyby w jakiś sposób pomniejszyć liczbę „6.000.000” ofiar holokaustu
9. Twierdzenie: „Izrael jest państwem rasistowskim”
10. Twierdzenie o istnieniu jakiegokolwiek „syjonistycznego spisku”
11. Przedstawianie dowodów na to, że Żydzi i ich liderzy stworzyli komunizm i rewolucję bolszewicką w Rosji
12. Wypowiadanie „uwłaczających opinii o osobach pochodzenia żydowskiego”
13. Twierdzenie, że nieposłuszni duchowo Żydzi nie mają biblijnego prawa do ponownego zajmowania Palestyny
14. Stawianie jakichkolwiek zarzutów Mosadowi o udział w ataku 11 IX.

Opracowanie: Ola Gordon

(Całość Synagogi Szatana w formacie PDF można ściągnąć pod linkiem)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *