Strona główna > Polska > Warszawa będzie rozmawiać z Moskwą z pozycji UE i NATO

Warszawa będzie rozmawiać z Moskwą z pozycji UE i NATO


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski: Warszawa będzie rozmawiać z Moskwą z pozycji UE i NATO (11.10.2014).

Ãàçåòà «Ãðàæäàíèí-Ñîçèäàòåëü»

Warszawa będzie prowadzić dialog z Moskwą z pozycji UE i NATO, powiedział nowy minister spraw zagranicznych RP Grzegorz Schetyna, prezentując w Sejmie zaktualizowaną koncepcję polityki zagranicznej kraju.

Przemawiając w Sejmie, polski minister spraw zagranicznych mówił przed wpół pustą salą: w tym roku posłowie już wysłuchali raport na temat priorytetów polityki zagranicznej Warszawy, ale po zmianie rządu i odejściu ze stanowiska ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, tekst dokumentu trzeba było zaktualizować. Nowy minister Grzegorz Schetyna przemawiał „pod nadzorem” poprzednika – Sikorski został marszałkiem Sejmu, – pisze „Kommiersant”.

„W 2014 roku obchodziliśmy 25-lecie odzyskania naszej niepodległości, 15-lecie członkostwa w NATO i 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Nasz kraj wykorzystał ten czas lepiej niż każde inne postkomunistyczne państwo, – przypomniał Grzegorz Schetyna. – A od dnia 1 grudnia, Polak, były premier Donald Tusk, będzie przewodniczącym Rady Europy. Oto najlepsze świadectwo sukcesów Polski w ciągu ostatniego ćwierćwiecza”.

Według słów ministra, o mocnych pozycjach Polski w UE i NATO świadczy i ten fakt, że nowy sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i minister spraw zagranicznych UE Federica Mogherini swoje pierwsze wizyty odbyli właśnie do Warszawy.

Komentarz redakcyjny:

Jeszcze w XIX wieku, N. J. Danilewski w swojej pracy „Rosja i Europa” pisał, że Polska ze wszystkich krajów słowiańskich jest najbardziej lubiana przez Zachód za to, że przyjęła wszystko co zachodnie bez oporu, rezygnując ze swych narodowych zasad. Ale dla Polski nie wszystko jest stracone. Są jeszcze w niej zdrowe siły, które rozumieją zgubność polityki konfrontacji z Rosją.

11.10.2014

http://news.rambler.ru/27799954/

Tłumaczył Janusz Sielicki

10.11.2014 r.

Z portalu Гражданин-Созидатель:

http://www.gr-sozidatel.ru/history/event-4652.html

Tytuł w języku rosyjskim: МИД Польши: Варшава будет говорить с Москвой с позиций ЕС и НАТО (10.11.2014)


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *