Strona główna > Rosja > WALCZĄCA Z BOGIEM WŁADZA… PATRZCIE NA JEJ OWOCE! Bluźnierczy film „Matylda” – żywy dowód powszechnej apostazji w Rosji

WALCZĄCA Z BOGIEM WŁADZA… PATRZCIE NA JEJ OWOCE! Bluźnierczy film „Matylda” – żywy dowód powszechnej apostazji w Rosji

OD REDAKCJI WITRYNY III RZYM:

Drodzy ojcowie, bracia i siostry!

Obrzydliwe Bogu przewrotne plemię czcicieli diabła ukrzyżowało Chrystusa i oto już 2000 lat krzyżuje i drwi z Jego Świętych. Popatrzcie na rosyjskich przywódców. Prezydent, premier, posłowie Dumy Państwowej, gubernatorzy, burmistrzowie i inni biurokraci stoją podczas świąt w świątyniach ze świecami, udając prawosławnych.

Ich ojcem jest diabeł, a oni są jego wiernymi dziećmi. Udają Prawosławnych, aby oszukiwać naiwny naród, aby maskować się pod „swoich” i nadal wysysać ostatnie soki z Rosji i narodu rosyjskiego, i żeby go niszczyć. Nie wierzcie im. Oceniajcie ich nie według ich słów, a według czynów. A czyny ich – są złe!

Czy możecie sobie Państwo przedstawić, żeby rosyjscy filmowcy nakręcili film o Putinie i pokazali całemu światu tego rodzaju historyczny przebój (ros.- блокбастер)? Czy nakręciliby o jego romansie i żarliwej namiętności z gimnastyczką Kabajewą, o czym wielu plotkowało nawet w jego otoczeniu, o jego zdradzie swojej żony i dzieci tym grzesznym związkiem?! NIGDY, ZA ŻADNĄ CENĘ!

a

a

Jeżeliby jakikolwiek Uczitiel (ros.- Учитель; pol.-Nauczyciel, nazwisko reżysera filmu – A.L.) tylko by się starał stworzyć taki film, to już by nauczał na pryczy wśród kryminalistów lub jeszcze gorzej … Sam Putin wydałby polecenie, aby „rozerwać na strzępy” tę tzw. kreatywną osobę i wszystkich, którzy w tym uczestniczyli. A wszyscy zawodowi patrioci, w tym i prawosławni, wznieśliby na cały świat wrzask o knowaniach Zachodu i 5-tej kolumny, starających się skompromitować „Cолнцеликого” – Słońcolicego, Słoneczka (dosłownie: „o słonecznej twarzy” – A.L.).

Oto macie „papierek lakmusowy” Putina i jego reżimu. Nie są oni żadnymi Prawosławnymi nawet z bliska. Nie tylko pozwalają bluźnić na Świętych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, ale jeszcze nagradzają tych bluźnierców, jak Miedwiediew nagrodził reżysera Uczitiela , który stworzył ten podły, bluźnierczy film.

OCENIAJCIE PO OWOCACH, a nie według słów! Oto tacy oni są, te kremlowsko – putinowskie owoce, oto taki jest on sam i cała jego drużyna przyjaciół żydo – oligarchów.

a

Oto macie „papierek lakmusowy”, charakteryzujący cerkiewną hierarchię Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu: patriarchę Kiriłła i jego legion heretyków – ekumenistów z „pokornie – tchórzliwie milczącym episkopatem i duchowieństwem. Wszyscy udają, że nie zauważają popełnianego deptania Pana Boga i Jego Świętych. Dlaczego? A to dlatego, że oni nie wierzą w Boga, nie wierzą w zmartwychwstanie duszy i w straszny Sąd. Dookoła zdrada, tchórzostwo i oszustwo!

Niechaj zabroni im tego Pan Bóg!

——————————————————————————–

Ludu Rosyjski, nie oglądaj tego filmu! O ukrytym tle tego bluźnierczego projektu „Matylda”.

Społeczność prawosławna została poruszona informacją na temat nowego filmu w reżyserii Aleksieja Uczitiela „Matylda”, który powinien wejść na ekrany w lutym przyszłego 2017 roku. Jest to film o fikcyjnej „historii o miłości Cara Mikołaja II i baletnicy Matyldy Krzesińskiej, bluźnierczo zniekształcający fakty historyczne, przedstawiając gloryfikowanego przez Cerkiew Świętego jako rozpustnika i cudzołożnika.

 a

Na wieść o zbliżającej się profanacji pamięci Cara – Męczennika, wierzący sporządzili i wysłali do Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej oświadczenie z żądaniem poddania bluźnierczego filmu ekspertyzie i zakazu jego wyświetlania. Jednak do tej pory żadnych środków nie podjęto – wręcz przeciwnie, pod koniec sierpnia, premier Dmitrij Miedwiediew osobiście pogratulował reżyserowi Uczytielowi w związku z jego nieokrągłym, 65-letnim jubileuszem, życząc mu twórczych sukcesów.

Z zapytaniami o tym nieprawdziwym i niemoralnym filmie, jak również o uczczeniu świętej Carskiej Rodziny w kontekście odrodzenia Rosji, zwróciliśmy się do protojereja Gieorgija Gorodiencewa.

– Ojcze Gieorgiju, jak Ojciec myśli, dlatego dzisiaj, kiedy wydawałoby się, władze i społeczeństwo świeckie uznają kluczową rolę wiary i Cerkwi Chrystusa w losach naszego kraju, stało się możliwe pojawienie się takiego anty-prawosławnego filmu?

– A proszę popatrzeć: kto u nas, w sensie dosłownym i przenośnym, robi teraz kino? I kto za to wszystko płaci? – Sami zatwardziali liberałowie! W rezultacie, obecne kino rosyjskie jest wyjątkowo obrzydliwym widowiskiem; zwłaszcza w porównaniu z sowieckim. Od dawna już to widzowie zauważyli, którzy w odpowiedzi na wszystkie reklamowo – skandaliczne wybryki i wymysły filmowców wolą oglądać stare filmy radzieckie. Więc nie ma nic dziwnego w tym, że w procesie skrajnej degradacji obecnej rosyjskiej zgnilizny filmowej pojawił się film „Matylda”.

Ponadto trzeba powiedzieć, że liberalne tendencje dotknęły wszystkich warstw społeczeństwa rosyjskiego, od góry do dołu, więc jest naturalne i to, że premier Dmitrij Miedwiediew pogratulował reżyserowi tego oszczerczego filmu, jak Pan słusznie zauważył, nawet nie okrągłego jubileuszu. Ale jeśli chodzi o naród, to czczenie Cara Mikołaja II-Męczennika i Carskiej Rodziny rośnie i rozszerza się.

– Czy widzi to Ojciec w swojej owczarni? Ojcze, proszę nam jeszcze powiedzieć, jak Ojciec doszedł do czci dla Carskiej Rodziny i uświadomienia sobie ważności ich czynu.

– Tak, w mojej owczarni stosunek do Carskich Męczenników – jest jak do wielkich świętych. Tak my, kapłani parafii, wychowujemy swoich parafian.

 a

 Jeśli chodzi o moje osobiste czczenie, to, jak dzisiaj rozumiem, zaczęło się ono dawno temu, w 1970 lub 71-ym roku. Wtedy mnie, jeszcze studenta uniwersytetu, wysłano w delegację w sprawie gospodarczej do obecnego Jekatierynburgu (ówczesnego Swierdłowska). I przecież to był Cud Boży – Pan Bóg zaszczycił mnie (absolutnie nie wierzącego w Boga młodzika, tym bardziej kompletnie nie rozumiejącego tego, co było wówczas nazywane „caratem”) i pozwolił odwiedzić dom Ipatjewa; tuż przy tej samej piwnicy, gdzie to było dokonane absolutnie potworne, rytualne przestępstwo, nieludzkie zabójstwo Cara i Carskiej Rodziny.

I to właśnie wtedy, jak uświadamiam sobie teraz, zaczęła się budzić we mnie wiara w Boga. Później, gdy byłem już kapłanem, zapoznałem się z literaturą monarchiczną. Zrozumiałem znaczenie monarchii dla Rosji, a także ciężkie, najcięższe konsekwencje dla naszego narodu rytualnego zabójstwa Cara. I co w miarę sił opisałem w swojej broszurze „O rytualnych zbrodniach.”

– A jednak czy ma fabuła filmu „Matylda” jakąś podstawę historyczną? Jaki jest jego sens?

– Powszechnie wiadomo, że nie tylko Car Mikołaj Aleksandrowicz był przykładnym ojcem rodziny, ale cała Rodzina Carska była najprawdziwszą cerkwią domową. Nawet kiedy się patrzy na ich zdjęcia, to widać podobne do Aniołów oblicza, promieniujące jakimś nieziemskim światłem. I ten wzór najwyższej czystości wszystkich członków tej Rodziny jest bardzo pouczający w naszym bardzo zdemoralizowanym świecie, kiedy sama instytucja rodziny gwałtownie idzie ku upadkowi. Dlatego, myślę, że jeszcze jedną z przyczyn pojawienia się tej, jak obecnie się mówi, filmowej „wrzutki” – są celowe wysiłki w celu dalszego zepsucia naszego narodu.

I jeśliby rozsądny reżyser chciałby zrobić naprawdę dobry film na ten temat, nawet nie stawiając pierwotnego celu, aby opowiedzieć o świętości Cara i Carskiej Rodziny, to co za wspaniały materiał historyczny byłby do jego dyspozycji! Historia pary Carewicza Mikołaja i Księżniczki Alicji Hesji – wspaniały przykład wysublimowanej wzniosłej miłości młodzieńca i dziewczyny, miłości na całe życie, miłości aż do śmierci, miłości, która zwyciężyła śmierć! I po tym jakiś ograniczony Uczitiel będzie nam opowiadał swoje bajki o tym, że Car wymienił tę miłość na żałosną intrygę z pewną aktoreczką (które w tym czasie w języku cerkiewno-słowiańskim były nazywane „zhańbionymi”)?! … Nie wierzę!

– Film wchodzi w przeddzień 100-ej rocznicy rewolucji, równocześnie wraz z nową falą społeczno – cerkiewnej dyskusji na temat domniemanych jekatierynburskich carskich szczątków i motywów zabójstwa Rodziny Cesarskiej. Jak Ojciec uważa, czy można mówić o trwających przestępstwach ciemnych sił przeciwko Bożemu Pomazańcowi i naszemu krajowi?

– Obalenie monarchii w Rosji, a następnie zamordowanie Cara i Rodziny Carskiej były potwornymi zbrodniami rytualnymi. W konsekwencji za ich przyzwolenie i współudział w nich nasz naród już prawie sto lat, tj. cały wiek, cierpi nieustanne straszliwe nieszczęścia, współmierne do dokonanego bezprawia.

Ale Pan Bóg jest łaskawy. Pismo Święte mówi, że „On nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki” (Ps 102: 9; w Biblii 1000-lecia Psalm 103). Ten wiek przemija, Bóg może okazać Miłosierdzie nad nami, uwalniając nas od dalszej kary. Co, oczywiście, bardzo się nie podoba naszym wrogom, którzy chcą kontynuacji swojego „bankietu”, tj. kontynuacji naszych nieszczęść, w wyniku których, proszę zauważyć, żyją oni w dobrobycie i to jeszcze w jakim! Przypomnijmy chociażby rok 91-szy, który był rokiem kolejnej strasznej kary dla naszego narodu, a oni wtedy zagarnęli do swych rąk niemało, w tym i wspomniane wyżej kino rosyjskie.

Więc dlatego starają się oni za pomocą tego wystarczająco skutecznego środka ponownie uwikłać nasz naród w rytualną zbrodnię. Każdy, oglądający oszczerczy film „Matylda”, stanie się wspólnikiem mordu rytualnego Cara-Męczennika, gdyż przez swój akt obejrzenia filmu zgodzi się z jego zgniłą „moralnością” – że Car jednak był niegodny, a więc dobrze zrobili, że go obalili. A więc, obejrzałeś film, tak pomyślałeś – i już jesteś współuczestnikiem przestępstwa! A tam, gdzie jest przestępstwo – tam jest i kara, a dokładniej ciąg dalszy karania naszego narodu. Co w rzeczywistości, i poleciła Uczytielowi „zakulisa” – ci, którzy to wymyślili i opłacili. Tak więc, Człowieku Rosyjski, nie oglądaj tego filmu, w przeciwnym razie zapłacisz za niego nieporównywalnie więcej, niż kosztuje bilet do kina!

 a

Wypijmy za pomyślność narodu żydowskiego

– A jak Ojciec myśli, co do tej pory przeszkadza znacznej części ludzi w Rosji zrozumieć wielkość i świętość ofiary Cara Mikołaja II?

– To, że Car jest święty, tego prawie wszyscy są świadomi. Ale żeby wszyscy zrozumieli znaczenie jego czynu, potrzebny jest oczywisty przejaw dobrych dla naszego narodu skutków jego czynu. Kiedy to nastąpi, ludzie zrozumieją wszystko. Na razie wszystko to zło, które było prorokowane przez Świętych naszemu narodowi za wyrzeczenie się Cara – spełniło się. Nasz naród był za to bity, bity, bity, i jeszcze jest bity – od prawie 100 lat, przez cały wiek! A z dobrego zdarzyło się nam do tej pory tylko to, że chociaż nas i bili tyle czasu, ale do końca nie dobili – widocznie przez modlitwy Cara-Męczennika.

Jak powiedział o tym prorok, psalmista i Król Dawid: „Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć mnie nie wydał (Ps 117:18; w Biblii 1000-lecia Psalm 118). Ale dla zrozumienia heroizmu Cara-Męczennika tego, powtarzam, jest za mało. Konieczne jest, aby dla naszego narodu ziścił się następujący werset tego psalmu: „Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: chcę wejść i złożyć dzięki Panu” (tamże, 19).

Źródło: Gazeta «Православный Крест» („Krzyż prawosławny”) №20 (164) z 15 października 2016 r.

Źródło:

БОГОБОРЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ… СМОТРИТЕ НА ЕЁ ПЛОДЫ! Кощунственный фильм „Матильда” – яркое свидетельство всеобщей апостасии на Руси

http://3rm.info/main/64767-bogomerzkaya-kremlevskaya-vlast-ne-smotrite-koschunstvennyy-film-matilda.html

16 października 2016 r.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

18.10.2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *