Strona główna > NWO > Apokalipsa > W tym wszystkim chodzi o Fatimę

W tym wszystkim chodzi o Fatimę

TO SĄ NIEPEWNE CZASY

Ten rok, a zwłaszcza te ostatnie kilka dni, były bez wątpienia jednymi z najbardziej stresujących momentów dla katolików w najnowszej historii. Może nie od czasów wielkich wojen czy komunistycznych dyktatur żyliśmy pod osłoną takiej niepewności. Kiedy to piszę, wybory prezydenckie w USA są nadal niezdecydowane, i nawet jeśli wkrótce ogłosi się zwycięzcę, to wydaje się że miną tygodnie – jeśli nie miesiące – działań prawnych wokół oskarżeń o oszustwo, czy może nawet przemoc jako skutek nadchodzących zamieszek.

 

Przez około 6 miesięcy poprzedzających lockdown powtarzałem żonie: „coś musi się stać, sprawy są zbyt szalone w Kościele i na świecie, by były trwałe”. Nie udaję, że to była jakaś bosko zainspirowana intuicja, a tylko obserwacja faktów.

JAK DZIEJE SIĘ W KOŚCIELE, TAK DZIEJE SIĘ NA ŚWIECIE

Wielkie zepsucie w Kościele nieuchronnie oznacza, że w rezultacie świat ucierpi. Wszelka łaska spływa z ołtarza, a jeśli Kościół dusi źródło łaski – albo przez mniej skuteczne ofiarowania Najświętszej Ofiary [1] albo heretyckie nauczanie – to świat będzie jak jałowa pustynia, spragniony prawdy i łaski uświęcającej.

Wszyscy katolicy muszą zrozumieć tę fundamentalną zasadę katolickiej prawdy. Zbyt wielu ‚praktykujących’ katolików (tj. zwykle chodzących na niedzielne Msze) wydaje się nie przejmować tą rzeczywistością. Zbyt wielu katolików nie wydaje się łączyć kropek między problemami jaki rozpoznajemy w Kościele (zepsucie moralne, milczący liderzy, niewierne nauczanie itd.) i braki w Świętej Liturgii.  To wymaga byśmy patrzyli na świat oczami wiary – jedyny sposób jak powinni postrzegać go katolicy.

Od dawna cierpimy w Kościele, a nasza struktura moralna w społeczeństwie jest na najniższym poziomie. Więc czy można się dziwić, że żyjemy w świecie, w którym panuje taka diaboliczna orientacja?

ODPOWIEDZIĄ JEST FATIMA

W ostatnich 2 larach zacząłem odkrywać głębię Orędzia Fatimskiego. Przed jakiś czas, jeszcze przed tym odkryciem, modliłem się o wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, ale to nie było nic więcej niż pobożna inwokacja do Matki Bożej. Oczywiście dobrze jest przywoływać imię Matki Bożej, ale nie rozumiałem Orędzia czy kontrowersji wokół nieudanych prób prawdziwego poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, czy ukrywania Trzeciej Tajemnicy.

Ale kiedy wciąż „na czerwono” tkwiłem w prawdzie o Fatimie, prawie całkowicie dzięki wysiłkom Centrum Fatimskiego, zdałem sobie sprawę, że Fatima jest kluczem do wszystkiego w tym momencie.

JUŻ ŻYJEMY W BŁĘDACH ROSJI

Oczywiście, kiedy rozważamy błędy Rosji, myślimy o błędzie sowieckiego komunizmu. Jak większość ludzi, od dawna komunizm uważałem za przedsięwzięcie głównie gospodarcze, i że dopóki żyjemy w społeczeństwie preferującym kapitalizm, albo mamy względną swobodę gospodarczą, to musi być dowodem na to, że nie żyjemy w prawdziwym komunizmie.

Ale kiedy zacząłem słuchać homilii i konferencji ks. Chada Rippergera, znanego księdza, autora i egzorcysty, wykładów na konferencjach Fatima Center, i homilii innych wiernych i odważnych księży, to zrozumiałem, że finansowy aspekt komunizmu jest tylko jednym z narzędzi w arsenale ideologii. W końcu komunizm to kontrolowanie ludzi w sposób który prowadzi ich do odrzucenia Boga, i w końcu do wysłania ich do piekła. Jest to bałwochwalstwo państwa, wyniesienie człowieka, i odrzucenie zbawczej prawdy.

Poświęć chwilę na przemyślenie co różne komunistyczne państwa robiły i nadal robią swoim obywatelom. Żeby zniszczyć Kościół, korumpowały kapłaństwo, [2] niszczyły małżeństwo, promowały sterylizację i aborcję, i heretyckie pomysły poprzez kierowane przez państwo instytucje, żeby skorumpować umysły młodzieży. Czy te fakty nie pasują idealnie do naszego społeczeństwa?

W komunistycznej Rosji wolno było chodzić do kościoła, po prześladowaniu, ale tylko mała liczba ludzi chodziła. Czy chodzenie do kościoła jest inne teraz w naszym „wolnym” społeczeństwie? Kościoły były przedmiotem ortodoksji politycznej państwa, i dlatego rozmydlano ich przesłanie. Czy to pod względem funkcjonowania różni się od naszej rzeczywistości? Instytucje edukacyjne były zdominowane przez ateistyczną, materialistyczną i świecką stronniczość, która była jawnie antagonistyczna wobec wszelkiego przesłania wiary. Czy nasze instytucje ‚nauczania wyższego’ nie odzwierciedlają tego? Życie rodzinne było mocno kontrolowane przez państwo poprzez szkoły, systemy zdrowia i nakazy rządowe. Czy to różni się od naszego społeczeństwa?

Komunizm jest ostateczną filozofią całkowicie materialistyczną. Dlatego duży nacisk kładzie się na słuszność rzeczy materialnych. Jakie jest główne przesłanie większości polityków i główne pragnienie większości elektoratu? Albo mieć lepszą płacę, albo mieć komfort materialny zapewniony przez państwo.

MATKA BOŻA MÓWI PRECYZYJNIE

Co więcej, trzeba zauważyć, że ‚błędy Rosji’ nie są w korelacji 1:1 z komunizmem. Matka Boża mogła użyć słowo ‚komunizm’, ale tego nie zrobiła. Ona nie popełnia błędów w swoich słowach. Ona nie powiedziała też, że te błędy wyjdą z Rosji. Zamiast tego, kontekst Jej słów jest jasny: błędy poszerzą się z Rosji na resztę świata, bez względu na to skąd pochodziły.

Powstanie komunizmu jako filozofii materialistycznej i modelu ekonomicznego w dużej mierze przypisuje się Niemcowi – Karolowi Marksowi. We wcześniejszych artykułach, filmach /seriesarticles, and videos, wyjaśniłem jak ewolucjonizm jest też ‚błędem Rosji’, mimo że za jego założycieli ogólnie uważa się Anglika Charlesa Darwina, w kwestii pochodzenia biologicznego człowieka; belgijskiego księdza katolickiego Georgesa Lemaître, w kwestii pochodzenia kosmologicznego; i francuskiego Jezuitę Teilharda de Chardin, w kwestii ewolucji teologicznej.

Wreszcie wielu twierdziło, że pierwszym (i podstawowym) ‚błędem Rosji’ jest odrzucenie papiestwa. Kiedy Rosja stała się katolicka za Władimira Wielkiego (988 AD), dołączyła do Patriarchatu Konstantynopola. Dlatego kiedy Wschód podzielił się schizmą (1054), Rosja weszła też w schizmę. Ale kiedy Wschód zgodził się wrócić na Soborze Florenckim (XV wiek), rosyjskie prawosławie odmówiło, i stwierdziło, że Patriarcha Moskwy miał taki sam autorytet i był niezależny od Patriarchy Konstantynopola i Patriarchy Rzymu (papieża). Historia Wschodu pełna jest schizmy po schizmie, począwszy od Soboru Nicejskiego (325 AD), mimo że później chcieli pogodzić się z Ojcem Świętym. [3] Dlatego odrzucenie papiestwa nie jest również błędem pochodzącym z Rosji. Niemniej jednak, słuszne jest nazywanie to błędem Rosji.

Błędy Rosji, a szczególnie komunizm, są w końcu ideologią do wrzucania dusz do piekła. Te błędy są narzędziem diabła. Diabeł jest kłamcą, i jego nie obchodzi jak nazywa się jego plany, dopóki działają na potępione dusze. On jest perfekcyjnie zadowolony, jeśli rzekomo „wolne” społeczeństwo samo tak się postrzega, dopóki większość dusz będzie umierać w stanie grzechu śmiertelnego; i odwrotnie, jest zadowolony z jawnie komunistycznego reżimu – o ile rezultaty będą takie same.

FATIMA JEST NASZĄ JEDYNĄ NADZIEJĄ

Matka Boża nakazała nam codziennie odmawiać Różaniec za pokój, i poprosiła żeby [a[ież poświęcił Rosję Jej Niepokalanemu Sercu. Nie ma żadnego innego sposobu na trwały pokój na świecie, i nie ma żadnego innego sposobu żeby wyeliminować ze świata błędów przed którymi tak nas wyraźnie ostrzegała. Cokolwiek może pojawić się w tych czasach, politycznie, religijnie itd., musimy mocno polegać na wstawiennictwie Panny Najświętszej, i zależeć od jej niebiańskiej pomocy.


[1] Choć prawdą jest, że Msza jest ważna kiedy ksiądz odprawia ją zgodnie z prawidłową formułą, z prawidłową materią i intencją, to nie jest prawdą, że wszystkie Msze są tak skuteczne dla zgromadzonych czy Kościoła. To dlatego zawsze pożądana jest bardziej pełna szacunku Msza odprawiana przez bardziej świętego księdza. Zob. Pobożny porządek Cranmera / Cranmer’s Godly Order, Michael Davies, s. 48-49, o pracach ks. Josefa Jungmanna, który dokładnie to wyjaśnia.

[2] Bella Dodd zeznała ponad 50 lat temu o tym jak Komunistyczna Partia USA lokowała komunistów w katolickich seminariach w celu psucia kapłaństwa.

[3] Musimy dalej się modlić żeby jeszcze raz Rosyjska Cerkiew chciała zakończyć schizmę, zjednoczyć się z Rzymem, i uznać pełną władzę Papieża, Wikariusza Chrystusa na ziemi. Pamiętaj, przepowiedziana przez Matkę Bożą konwersja nie będzie na „schizmatyckie prawosławne chrześcijaństwo”, a na pełną jedność katolicką z Rzymem. Jesteśmy pewni, że kiedy Rosja zostanie poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi, to zakończy się ta długotrwała schizma między Wschodem i Zachodem.

https://fatima.org/news-views/it-is-all-about-fatima/

tłumaczenie: Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *