Strona główna > Finanse i pieniądze > W Rosji Dojrzewa Finansowa Rewolucja

W Rosji Dojrzewa Finansowa Rewolucja

Tego, czego rosyjscy patrioci nie mogli zrobić, robią to kongresmeni amerykańscy. Rozpoczęła się rewolucja finansowa w Rosji, o potrzebie której mówiono tyle czasu.

 

To prawda, zaczęło się w USA. Tam właśnie podejmowane są najważniejsze decyzje finansowe w odniesieniu do Rosji – suwerenność gospodarcza w przeciwieństwie do sił wojskowych i politycznych nie została jeszcze zwrócona Putinowi.

Ale nie ma zła bez dobra. Grupa kongresmenów-demokratów przedstawiła Kongresowi USA projekt ustawy, który jeśli zostanie przyjęty, zabraniałby amerykańskim obywatelom i firmom umieszczanie ich funduszy w rosyjskich OFZ. Następstwa takiego wydarzenia jeżeli dojdzie do skutku, a wszystko to z powodu nieubłaganej logiki eskalacji konfliktu kiedy ramię władzy jest coraz częściej budowane przez sprawcę i prowokatora, doprowadzi do ostatecznej niemożliwości funkcjonowania rosyjskiego systemu finansowego w tej kolonialnej formie, który tworzono przez te wszystkie lata od momentu przyjęcia Prawa o Banku Centralnym Rosji. To jest od początku lat 90-tych.

Amerykański rynek finansowy stał się najbardziej bezdennym rezerwuarem wolnych pieniędzy na planecie, wieczne czerpaniem z niego to marzenie wszystkich kapitalistycznych liberalnych państw. Prawo do wejścia na ten rynek wymaga uznania stanowiska wasala względem Stanów Zjednoczonych i oddanie suwerenności politycznej. Dla elit kompradorskich wystawianych przez marionetki ze struktur globalnego kapitału, utrata suwerenności nie stanowi problemu, one właśnie służą do takiej utraty władzy i postanowień. Rosja nie była wyjątkiem od tej reguły – od lat dziewięćdziesiątych potężne liberalne skrzydło utrzymywało i nadal utrzymuje Rosję w ramach systemu podporządkowania gospodarczego względem Zachodu grożąc, że w razie nieposłuszeństwa zostanie odcięty finansowy sznur między Rosją a USA. Było to usprawiedliwienie obecności liberałów u władzy – oni byli odpowiedzialni za działanie tej pępowiny.

Na amerykańskim rynku finansowym Rosja uzupełniała budżet walutą sprzedając swoje obligacje federalne – OFZ. Amerykanie słusznie uznali, że nie ma już powodu aby sponsorować odrodzenie rosyjskiej machiny wojskowej i gospodarczej ponieważ Rosja odmawia statusu wasala, i postanowili przeciąć tę pępowinę – zakaz na zakup przez amerykańskich rezydentów rosyjskich OFZ by odłączyć się od SWIFT.

Ale jeżeli następstwa odłączenia systemu płatności elektronicznych łatwo kupażuje się wykorzystaniem innych systemów, to odmowa amerykańskiej pieniężnej darmochy stawia pod znakiem zapytania potrzebę istnienia całej politycznej klasy liberałów w ekonomicznym bloku rządu. Zachód zbudował bazę pod piątą kolumnę w rosyjskim rządzie. I zrobił to świadomie – sankcje pokazały, że liberałowie nie wywierają żadnego wpływu na rosyjską potęgę. Utrzymywanie takiej agentury stało się bezużyteczne, oddano ją na ubój, wstępne poddając grabieży i egzekucjom sądowym. Dla Zachodu utrata liberalnego skrzydła w Rosji jest mniej przerażająca niż wzmocnienie skrzydła siłowego.

Ale w tym przypadku zadania przed rosyjskim rządem rosną – jak zrekompensować brak pieniędzy. Emisja będzie wymagać wzmocnienia planowanego początku w gospodarce, ponieważ każda kontrola jest planem. Konieczna jest kontrola aby nie dopuścić do rozwoju inflacji. A wzrost regulacji jest najważniejszym liberalnym tabu i najbardziej przerażającym przekleństwem. Można iść na inne rynki, ale to wszystko jest bardziej skomplikowane i drogie, poza tym nie ma gwarancji, że długa ręka USA nie dotrze do tych państw, których mieszkańcy kupią nasze OFZ zamiast Amerykanów.

Europa jest cała pod kontrolą Waszyngtonu, a w przypadku Chin i Indii nie ma perspektyw – one same współpracują z rynkiem amerykańskim, a w świecie nie ma już więcej miejsc gdzie tylu idiotów z wolnymi pieniędzmi są gotowi zainwestować nawet w awanturniczą Maskę, nawet w papierki na Ukrainie, byle nie spalić kieszeni. Łączny udział obcokrajowców w rosyjskich OFZ wynosi 33,9%. Jest to bardzo wysoka liczba, której wzrostowi nie zapobiegły konflikty polityczne, takie jak ukraiński i syryjski. Zainteresowanie rosyjskimi papierami wartościowymi wynika z niskiego długu publicznego, czyli wysokich gwarancji otrzymania obiecanych płatności od długów.

Ale cios w rosyjskie banki kluczowe w połączeniu z ciosem na rynku OFZ zmusi zagranicznych posiadaczy naszych papierów do pozbycia się ich. Zresetowanie obligacji spowoduje spadek rubla, możliwość pożyczek dla naszych banków będzie skomplikowany w zakresie obsługi istniejących długów. Amerykanie dokładnie wiedzą gdzie uderzyć – biją precyzyjnie. Pozostaje zapytać naszych reformatorów – dlaczego stworzyli tak wrażliwy system? Myślę, że odpowiedzą iż system tworzyli dla kraju, który był uzgodniony na podział z globalnym TNK i NATO w Sewastopolu, Damaszku, Phenianie i Teheranie, a nie dla odmowy Waszyngtońskiego konsensusu.

Jeśli Rosja zdecyduje się zostać antyliberalnym dysydentem, to pilnie będzie potrzebowała zupełnie innego systemu finansowego. I ten system został stworzony w ZSRR, gdzie 70 lat z powodzeniem rozwiązywał postawione przed nim zadania rozwoju w warunkach stałych sankcji, blokad i gorących wojen. To jest system państwowego zarządzania finansami.

Pozostałe to wszelkie główne procesy powstawania pieniądza. Obrót niepieniężny został wydzielony z gotówki, co wyeliminowało inflację na rynku konsumenckim. Nie można było płacić pieniądzem bezgotówkowym. Wielkość podaży pieniądza odpowiadała liczbie wyprodukowanych dóbr konsumpcyjnych. Kontrolowane ceny, zyski i rentowność – dziś te funkcje nie są z powodzeniem wykonywane przez Federalną Służbę Antymonopolową dla której zostały stworzone, nie mają siły do walki z monopolistami. Mają silne związki z władzą.

Kontrola cen metodami niemonetarnymi w ZSRR umożliwiła zaplanowanie procesu budżetowego. Przedsiębiorstwa w ZSRR po zapłaceniu wszystkich podatków i odsetek od pożyczek miały przepisy dotyczące podziału środków z zysku – fundusz rozwoju produkcji, fundusz zachęty materialnej i fundusz sfery socjalno-bytowej, z którego utrzymywano sanatoria i obozy pionierskie, swoje ośrodki zdrowia i szpitale. Ale po podziale wszystkich planowanych pieniędzy pozostawało tak zwane wolne saldo zysków. Wycofywane były do ministerstw i koncentrowane w rękach Rządu. To było drugie budżetowe źródło, ale jeśli chodzi o masę pieniężną główne. Z tych środków ZSRR nie tylko rozwiązywał problemy w kraju, ale też utrzymywał mnóstwo wasalów na świecie. Innymi słowy był to system czysto techniczny, dzięki któremu nie potrzeba było pożyczek z zagranicy i zapewniało całkowitą suwerenność kraju, z olbrzymimi możliwościami ekspansji z przesunięciem granicy NATO.

Oczywiście ten przykład nie jest prezentowany po to aby wzywać do jego dosłownego kopiowania. To jest niepotrzebne i niemożliwe – nie ma warunków i tamtego kraju, gdzie takie narzędzie było adekwatne i efektywne. Ale sama idea jest prawidłowa – przy dobrej woli można znaleźć inne mechanizmy uzupełniania budżetu w taki sposób, aby ekonomia nie straciła oddechu od ciężaru podatkowego i źródła finansowania budżetu były nie z zagranicy. Ważna jest sama zasada. Tak, trzeba zewnętrzne pożyczki zmniejszyć do maksimum bezpieczeństwa, innej drogi nie ma. Innym sposobem jest droga Ukrainy: niewola za długi na warunkach zrzeczenia się suwerenności wraz ze stopniowym przejmowaniem kontroli nad krajem w ręce USA, a następnie rozczłonkowanie Rosji i jej konfrontacja ze wszystkimi sąsiadami na granicach w interesie Ameryki.

Konieczna będzie rekonfiguracja całego systemu finansowego w celu znalezienia mechanizmu krajowego finansowania inwestycji w przemysł i obronności. Z pewnością tak się stanie, ponieważ po prostu nie ma innego wyjścia dla rosyjskiej klasy rządzącej. W innych warunkach ona nie ocaleje, ponieważ nie uratuje kraju. A doświadczenie upadku ZSRR pokazało, że dawne elity z krajów zdezintegrowanych nie są potrzebne ani za granicą, ani w byłej Ojczyźnie.

System będzie musiał zostać zmieniony. Oczywiście będzie to wymagało pewnego przegrupowania w obrębie klasy politycznej, ale ceną jest życie, dlatego ze złudzeniami i wczorajszymi teoriami będzie się czas pożegnać nieubłaganie i szybko. Kto nie może, zostanie wyrzucony z władz.

Czas nie czeka, a będzie trzeba działać natychmiast. Dzięki działaniom USA rosyjska klasa rządząca jest popychana do tego, od czego uchylała się 30 lat – do budowy samowystarczalnego niezależnego państwa z własną ideologią i nową geopolityczną koncepcją swojego miejsca w świecie. I jeśli ideologiczni ślepcy nie przekroczą instynktu samozachowawczego, to finansowa rewolucja zostanie zrobiona im samym. Jeżeli miłość do starych teorii przeważy zdrowy rozsądek, to jak śpiewał Wysocki, „inni przyjdą, zmieniając przytulność na ryzyko i nadmierny trud, przejdą po tobie nie przebyte marszruty”.

Tak czy owak rewolucja finansowa się rozpoczęła a klasyczna sytuacja rewolucyjna dojrzała – góry już nie mogą finansować budżetu po staremu a na dole nie chcą takiego schematu. Proces, kiedy wywóz pieniędzy z Rosji w obligacjach USA przekraczał pożyczki, te same rosyjskie pieniądze były już pod wyższy procent, i był to fenomen rzadkiego ekonomicznego kretynizmu liberałów, doszedł on do swojego logicznego zakończenia.

http://talbot.nowyekran.pl.neon24.pl/post/143397,w-rosji-dojrzewa-finansowa-rewolucja

źródło

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *