Strona główna > Rosja > W. P. Filimonow: Zamykanie Pułapki na Myszy?

W. P. Filimonow: Zamykanie Pułapki na Myszy?

Tym razem, przedstawiam budzące trwogę, rozważania na temat, wprowadzanego obecnie w Rosji systemu, pod hasłem cybernetyzacji gospodarki, a w opinii rosyjskiego pisarza i głosiciela przesłania prawosławnego, W.P.Filimonowa, zniewalający człowieka – elektroniczny konclager.Mam nadzieję wzbudzenia refleksji i analogii zarówno w zakresie uniwersalnym, jak i w odniesieniu do naszego kraju.

I proszę koniecznie, nie zapomnieć, że to wszystko bzdura, bo Ameryce biją murzynów – a tłumacz  – to rusofob. Miłej lektury!

 

Gospodarka Cyfrowa  – Elektroniczny Obóz Koncentracyjny

 Obudźcie się, obywatele: niedługo to dotknie każdego z was! …
Dziś mało kto rozumie istotę tego, co się dzieje w Rosji. Piłka nożna i emerytalne problemy odwodzą umysły ludzi od procesów, które mają naprawdę, rewolucyjny charakter. Przede wszystkim, jest to wprowadzenie tzw. „gospodarki cyfrowej”. Zgubności tego zjawiska, ludzie jeszcze do końca, nie uświadomili sobie, w tej liczbie i sami budowniczowie „nowego cudownego cyfrowego świata. Nowe cyfrowe technologie, niosą zagrożenie nie tylko dla każdego indywidualnego obywatela, ale i samemu państwu, które nieuchronnie będzie zniszczone. To zapadnia, dla wszystkich, pod wymyślonymi pretekstami „usprawnienia administracji państwowej”, „udogodnień dla obywateli” i ich „bezpieczeństwa”.

„Od 1 lipca wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych i studenckie stypendia będą wpływać jedynie na karty „Mir (“Мир)”” − poinformowała „Rosyjska Gazeta”.

Bezgotówkowe elektroniczne pieniądze „w postaci jakichś tam cyfr”, „do których człowiek nie ma dostępu” ,już nie są własnością obywatela! To własność „gospodarzy pieniędzy”, a to z kolei, oznacza ścisłą kontrolę i dyktatorskie zarządzanie, wobec jednostki.

Jeszcze 27 grudnia 2016 roku plenum Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej wydało rozporządzenie, zgodnie z którym jest dozwolone egzekwowanie należności komunalnych, telefonicznych i innych więzi, a także podatków i innych obowiązkowych opłat i składek”, z kart bankowych obywateli, bez decyzji sądowych. Przy czym, w tym przypadku, dłużnik nie ma żadnego udziału,  w procesie windykacji długu. A przecież, w różnych życiowych sytuacjach, ludzie często muszą zadecydować, jakie płatności uiszczać w pierwszej kolejności: zakup drogich leków zapłacić za mieszkanie, za edukację dziecka, lub kupić niezbędne na  zimę rzeczy, oddać zajęty dług lub kupić produkty, nie mówiąc już o nagłych przypadkach, takich jak pogrzeb, wypadek, nagła ciężka choroba, ślub i inne. Postanowienie Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, nie pozwala człowiekowi podejmować samodzielnych decyzji. Tak więc pozbawiono go swobody podejmowania decyzji, swobody działania.

Bezduszny bankowy system komputerowy, działający w  automatycznym reżimie, nie usłyszy serdecznego bólu człowieka. Dlatego też należy przypomnieć czytelnikom, że zgodnie z ustawą z 1 maja 2017 r. nr 88-FZ „O wprowadzeniu zmian do artykułu 16.1 Ustawy Federacji Rosyjskiej „O ochronie praw konsumentów i ustawy federalnej „O krajowym systemie płatności” dot. obywateli Rosji, zastrzega się prawo wyboru metody otrzymywania wynagrodzeń i emerytur. Ustawa nie zobowiązuje wszystkich obywateli do posiadania bankowych kart płatniczych „Mir” i innych środków płatności elektronicznych i daje możliwość otrzymywania należnych środków w gotówce..

3 lipca 2018 r., rząd Federacji Rosyjskiej opublikował zbiór dokumentów „O niektórych zagadnieniach wykorzystania informacji o obywatelach w ujednoliconym systemie biometrycznym (ЕБС).: identyfikacji i uwierzytelniania (ЕСИА)”. Szczegółowo, o wdrożeniu tej nieludzkiej technologii, w codzienne życie obywateli, znajdziesz w artykule „Zniszczenie danej przez Boga,  wolności”. Akceptując nowy system zabezpieczenia życia (жизнеобеспечения,), człowiek dobrowolnie oddaje się w niewolę jego właścicieli. A całą odpowiedzialność za wszelkie skutki, jakie przyniesie wdrożenie tego systemu, człowiek bierze na siebie, co zaświadcza, własnym podpisem.

Już 11 lipca w „Izwiestiach” ukazał się artykuł „Kolektorzy otrzymają dostęp do biometrycznych danych Rosjan”. W artykule tym, w szczególności, czytamy: „W przyszłym roku, kolektorzy otrzymają dostęp do jednoliconego systemu biometrycznego (ЕБС) i będą w stanie zidentyfikować dłużników po głosie… Organizacje kredytowe poprzez sprzedaż długów kolektorom, będą przekazywać dane biometryczne do wglądu, przy egzekucji należności”. O tym, co sobą reprezentują kolektorzy i jak oni działają, napisano już sporo. Teraz ci specjaliści „w odzyskiwaniu długów”, otrzymają dostęp do najbardziej osobistych danych o obywatelach. Jak oni mogą z nich korzystać, można się tylko domyślać.

Tu należy przypomnieć, że obywatel akceptujący ЕБС i ЕСИА , „wyraża swoją świadomą wolą”, zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym biometrycznych) i przekazywanie ich dowolnym osobom trzecim. Nic więc dziwnego, że wkrótce dane te będą wielokrotnie przekazywane, a następnie i w ogóle będą „surf’ować” po internecie. Faktycznie, podpisujący zgodę na „przetwarzanie danych osobowych” może stać się niewolnikiem, każdego właściciela, tych danych…

11 lipca 2018 roku, Federalna Służba Podatkowa (ФНС) Federacji Rosyjskiej, wystosowała do Ministerstwa Finansów, projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Pozwolą one pracownikom resortu, sprawdzać każdego obywatela kraju, w przypadku wystąpienia „podejrzenia nielegalnej działalności”. Chodzi o to, że  ФНС jest w stanie pobrać dane o wszystkich transakcjach Rosjan w swój program, aby z jego pomocą, identyfikować osoby nie płacące PIT (НДФЛ). „W każdej chwili, każdy funcjonariusz podatkowy, może zażądać informacji o ruchu środków, na rachunkach każdego obywatela” − mówi Aleksiej Artiuch (Артюх) z kancelarii prawniczej „Taxology”.

Kiedyś coś tam  słyszeliśmy o „tajemnicy bankowej”. Teraz, podobno, to pojęcie odnosi się tylko do samych bankowców. Na przykład, prawie 50% akcjonariuszy „Sberbank’a” to osoby prawne  i obywatele państw obcych. Ta lista nie została ujawniona…

3 lipca 2018 roku, „Izwiestia” opublikowały, jeszcze jedną interesującą wiadomość: „Od przyszłego roku, na podstawie parametrów biometrycznych (obraz twarzy, próbka głosu ), będzie można sprawdzić, nie tylko dane paszportowe obywatela, ale i jego numer telefonu… Powiązanie biometrii z numerem telefonu, zredukuje ryzyko błędnej identyfikacji klientów bankowych do zera, a także ułatwi i podwyższy jakość zdalnej obsługi obywateli… Zbieg biometrii z numerem telefonu komórkowego, pozwoli jednoznacznie zidentyfikować osobę, która korzysta z usługi”. A na co jeszcze „jednoznacznie pozwoli” taka technologia? Z całą pewnością: pozwoli jednoznacznie określić lokalizację człowieka. Wprost genialne …

Ponadto, od 1 lipca 2018 roku, w Rosji rozpoczęła się akcja „ustawy Jarowej”(закона Яровой), zobowiązująca operatorów dystrybucji danych w internecie ( (ОРИ) − komunikatorów (мессенджерам), sieci i mobilnych operatorów, − przechowywać dane o połączeniach i wiadomościach użytkowników. „Póki co zatwierdzony przez rząd RF, 26 czerwca 2018 roku, okres przechowywania danych wynosi sześć miesięcy. Informacje te ORI będą udostępniać na życzenie struktur państwowych, prowadzących działalność operacyjno-wyszukiwawawczą, lub zapewniających bezpieczeństwo państwa”, − poinformowała agencja RBK ( РБК).

Nie należy zapominać, że od 1 grudnia 2018 roku „Sberbank” z udziałem zagranicznym, zacznie wydawać obywatelom Rosji prawo jazdy nowego wzoru z biometrycznym mikroczipem, a następnie i УЛГ – dowody tożsamości obywatela Federacji Rosyjskiej z biometrią i elektronicznym portfelem, będącym własnością banku (podobnie jak i każda karta bankowa).

Ustawa federalna z dnia 27 czerwca 2018 r. nr 167-FZ „O zmianie niektórych aktów normatywnych Federacji Rosyjskiej, w części przeciwdziałania kradzieży środków pieniężnych”, daje lichwiarzom prawo natychmiastowej blokady karty bankowej, bez zgody klienta, w przypadku „podejrzanych” okoliczności”, które będą określać sami lichwiarze!

A jeszcze 29 grudnia 2017 roku, została uchwalona ustawa nr 470-FZ „O zmianie niektórych aktów normatywnych Federacji Rosyjskiej”, która wprowadza normę, całkowicie znoszącą z banków odpowiedzialność, za wszelkie odmowy obsługi. Przy tym, zgodnie z Regulaminem Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej, z dnia 2 marca 2012 r. nr 375-P , „O wymaganiach dotyczących zasad kontroli wewnętrznej w organizacji kredytowej, w celu przeciwdziałania legalizacji (prania) dochodów pochodzących z przestępstwa…”, bankom udziela się nieograniczonych pełnomocnictw, z punktu widzenia listy czynników, kwalifikujących jako  „podejrzane”! Praktyka bankowej odmowy w obsłudze i zablokowaniu transakcji obywateli już działa. Tak więc „dobrowolne” wstąpienie w ЕБС, łatwo może się przeistoczyć w obowiązkowe!

Dlatego nie ma wątpliwości, że w przypadku wdrożenia systemu biometrycznej identyfikacji i uwierzytelniania, obywatele, którzy nie chcą się w to angażować, będą stopniowo ograniczani w obsłudze jako ” osoby podejrzane „, i w końcu będą pozbawieni wielu praw, ponieważ w sytuacji zakazu korzystania z bankowości, nie będą w stanie prowadzić normalnej działalności. Ta sama sytuacja może wystąpić i w innych dziedzinach, po powszechnym wdrożeniu systemu. W rzeczywistości, człowieka można będzie przekształcić w pariasa, pozbawionego możliwości dokonywania transakcji kupna-sprzedaży. Tym bardziej, że nie ustają ciągłe rozmowy ze strony banków i instytucji finansowych, na temat  ” konieczności” odejścia od gotówki. Tu mimowolnie nasuwają się analogie z obrazami apokaliptycznymi.

Podsumowując powyższe fakty, nie trudno zrozumieć, jaki reżim może być zbudowany w Rosji w najbliższym czasie. Takiego totalitaryzmu świat jeszcze nie widział. Nawet w Chinach taki system działa tylko w kilku „pilotażowych” miastach, ale nie w skali, całego kraju.

Dla oczyszczenia sumienia, można zadawać pytania: „Dlaczego wśród deputowanych do Dumy Państwowej i członków Rady Federacji – Federacji Rosyjskiej, nie było ani jednego człowieka, który by kategorycznie oświadczył o niedopuszczalności wprowadzenia nieludzkiego systemu identyfikacji i uwierzytelniania, wobec człowieka – stworzenia Bożego? Dlaczego pod stałe deklaracje o konieczności „poprawy jakości życia” i „bezpieczeństwa” obywateli, systematycznie i pośpiesznie buduje się system cyfrowego bankowego obozu koncentracyjnego? Dlaczego ludzie wciąż dyskutują  wiele drugorzędnych problemów, a nie widzą, dokąd ich prowadzą „reformatorzy”, lub milczą o tym, co się dzieje?”

Walerij Pawłowicz Filimonow, rosyjski prawosławny pisarz

——————-
Źródło:


http://ruskline.ru/news_rl/2018/07/13/myshelovka_zakryvaetsya/
Мышеловка закрывается?
В. П. Филимонов
13.07.2018

……………

Wybór, tłumaczenie i opracowanie: bezmetki
Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych
materiałów: dozwala się wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem
adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia.
    

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *