Strona główna > Rosja > W Moskwie zamordowano byłego szefa KGB, który usunął Putina z KGB za pracę dla CIA

W Moskwie zamordowano byłego szefa KGB, który usunął Putina z KGB za pracę dla CIA

Źródło: http://shturmnovosti.com/view.php?id=35274

Data publikacji: 31.03.2012

Tłum. RX

Agent Departamentu Stanu USA otrzymuje instrukcje

W dniu 30 marca w swoim mieszkaniu został znaleziony zastrzelony generał-lejtnant KGB Lieonid Sziebarszin, który wcześniej był szefem Putina i kierował I Zarządem Głównym KGB ZSRR (wydział KGB odpowiedzialny za wywiad zagraniczny) od lutego 1989 roku do sierpnia 1991 roku. Sziebarszin pełnił obowiązki Przewodniczącego KGB od 22 sierpnia 1989 roku do 23 sierpnia 1991 roku. Następnie przeszedł w stan spoczynku. Pod koniec 1999 roku i na początku 2000 roku w zachodnich mediach pojawiły się doniesienia, że major Putin był swego czasu zwolniony z KGB za nieautoryzowane kontakty z oficerami niemieckiego wywiadu zagranicznego BND i oficerami amerykańskiej CIA co dało podstawy do przypuszczeń, że Putin był przewerbowany i pracował w KGB jako podwójny a precyzyjniej, potrójny agent. Na początku 2000 roku w austriackim magazynie politycznym „News” z powołaniem się na austriacki kontrwywiad opublikowano obszerny artykuł o tym, że w latach 80-tych XX wieku Putin nie dopłacał zwerbowanym przez siebie politykom austriackim spośród członków parlamentu Austrii i częścią ich wynagrodzenia napychał sobie kieszenie jednocześnie zmuszając ich do podpisywania pokwitowań dla Moskwy na otrzymanie pełnej należnej kwoty agenturalnego wynagrodzenia. O tej sprawie zeznawali sami agenturalni parlamentarzyści podczas ich przesłuchiwania przez kontrwywiad.

Przypomnijmy, że Putin wykorzystywał swoją bazę w Dreźnie (NRD) wyłącznie do wyjazdów na Zachód w szpiegowskiej robocie na terenie RFN, Austrii i Szwajcarii. W „bratnim” enerdowskim Dreźnie w swojej profesji nie miał co robić. Na początku 2000 roku prasa austriacka doniosła, że w 1991 roku Putin z rodziną przyjechał do Austrii w celu zakupu domu w jednej z wiejskich miejscowości,

Dwaj wybitni z narodu koszerno-handlowego

którego oczywiście nie był w stanie zakupić ze swojej ówczesnej pensji. Jednocześnie prasa powołała się na świadectwo burmistrza tej wiejskiej miejscowości z którym o zakupie domu rozmawiał Putin. W prasie zamieszczono zdjęcie wypoczywającego Putina wraz z rodziną w tej właśnie miejscowości i radzącego się miejscowych co do zakupu domu. Szczegółowa kronika skandalu związanego z robotą Putina dla BND i CIA, według prasy austriackiej na przełomie lat 1999/2000, była drukowana przez wydawaną ówcześnie w Petersburgu gazetę „ Naszije  Otiecziestwo”. Redaktor naczelny tej gazety, emerytowany pułkownik Jewgienij Szcziekatichin, niespodziewanie zmarł w 2003 roku, rzekomo z powodu choroby serca, po tym jak FSB rozpoczęło prześladowanie go za pisanie prawdy i szarpać na przesłuchania wszystkich prenumeratorów jego gazety (około 800 osób), których listę skonfiskowano pułkownikowi w trakcie przeprowadzanej rewizji jego mieszkania. Do chwili swej śmierci „na serce”, Szcziekotichin nigdy nie skarżył się na jakiekolwiek dolegliwości, był zdrowy i silny. Żadnych dolegliwości i chorób lekarze u niego nie stwierdzili.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.