Strona główna > Bez kategorii > W jaki sposób NISKI poziom cholesterolu może szkodzić twojemu zdrowiu

W jaki sposób NISKI poziom cholesterolu może szkodzić twojemu zdrowiu

źródło: http://www.activistpost.com/2012/09/how-low-cholesterol-can-harm-your-health.html

autor: Sayer Ji, Activist Post

Przez dziesiątki lat słyszałeś o zagrożeniach związanych z wysokim poziomem cholesterolu, lecz czy usłyszałeś również o tym, że NISKI jego poziom może prowadzić do użycia przemocy wobec siebie samego i wobec innych, i jest powiązany z przedwczesnym starzeniem się, nagłymi wypadkami zgonu i innymi szkodliwymi skutkami dla zdrowia?

W świecie, który zwariował na punkcie psychozy anty-cholesterolowej, gdzie pożeranie farmaceutyków zaprojektowano w celu zatrucia ciała, aby więcej nie mogło go syntetyzować, co jest zupełnie zdrowym zachowaniem organizmu, otrzeźwiające są wyniki badań na temat korzyści zdrowotnych biorących się z cholesterolu, albo inaczej mówiąc, na temat szkodliwości niskiego poziomu cholesterolu.

Korzyści z cholesterolu…

Cholesterol jest niezbędny, aby zapobiegać agresji: wiedziano od 30 lat, że niski poziom serum cholesterolowego jest związany z nałogowymi wręcz tendencjami do zachowań agresywnych pod wpływem alkoholu, co stwierdzono u sprawców zabójstw.[i] Od tamtej pory jest co najmniej 8 innych badań, jakie albo potwierdzają albo zgłębiają jeszcze bardziej związek między cholesterolem a przemocą, w tym aktami przemocy wobec siebie i innych. Jednym z możliwych wyjaśnień tego związku jest dyskusja, jaka zamieszczona została w artykule opublikowanym w the British Journal of Psychiatry w 1993: „Jedną z funkcji serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym jest tłumienie negatywnych impulsów zachowawczych…Niska membrana cholesterolowa zmniejsza ilość receptorów serotoniny. Gdy taka błona zaczyna swobodnie przepuszczać cholesterol do otaczającego ośrodka, zmniejszona koncentracja serum cholesterolowego może przyczyniac się do zmniejszenia serotoniny w mózgu, i obniżać stopień tłumienia zachowań agresywnych”.[ii] Nie dziwne, że wiele raportów, jakie się pojawiają obecnie dotyczy obniżających poziom cholesterolu statyn przyczyniających się do powstania stanu rozdrażnienia i/lub agresji.

Cholesterol jest potrzebny do zwalczania raka: odwrotny związek między poziomem cholesterolu a ryzykiem wystąpienia różnych form raka, śmiertelności z powodu raka, znane są już od późnych lat 80-tych.[iii] Od tametej pory związek cholesterol-rak potwierdzany był wielokrotnie. Dlatego należy się spodziewać, że używanie statyn może być powiązane ze wzrostem zachorowalności na raka, co tak w istocie się dzieje.[iv] Nawet jeśli się weźmie pod uwagę tzw, „zły”LDL-cholesterol i zastosuje się go w kulturze wysoce szkodliwej, komórkach białaczkowych odpornych na wiele leków, komórki te stopniowo zaczynają poddawać sie chemioterapii. A zatem co najmniej niedokładna jest jego charakteryzacja, jako „złej” substancji. [v]

Cholesterol jest niezbędny do ochrony przed krwotokiem: są dwa typy udaru: 1) ischemiczny (niedokrwienny), związany z brakiem dopływu krwi do mózgu i brakiem tlenowym, 2) udar krwotoczny (wylew), związny z rozerwaniem naczynia krwionośnego w mózgu, i krawawienie. Ryzyko pierwszego z nich, w teorii, może być wywołane obecnością nadmiernie natlenionego cholesterolu. Jednak, jest ryzyko wystąpienia tego drugiego, a więc udaru krwotocznego, jakie rośnie, gdy poziom cholesterolu jest niski. W artykule pochodzącym z the British Medical Journal, z roku 1994, zatytułowanym: „Assessing possible hazards of reducing serum cholesterol,” badacze stwierdzają: “Jedyną przyczyną śmierci, jaką można przypisać niskiemu poziomowi koncentracji serum cholesterolowego jest udar krwotoczny”.[vi] Inne badania również potwierdzają ten związek.

Cholesterol jest konieczny, aby prawidłowo funkcjonowała pamięć: Niski HDL cholesterol był zidentyfikowany jako czynnik ryzyka dla utraty pamięci w średnim wieku. [vii] Nawet choroba Parkinsona, wyższy ogólny poziom koncentracji serum cholesterolu jest łączony ze spowalnianiem klinicznego postępu tej choroby.[viii] Statyny, jakie hamują produkcję cholesterolu, tym samym prowadzą do poważnego uszkodzenai mózgu, co sprawiło, że obecnie FDA nakazało przedstawiać na opakowaniach czarne pudełko ostrzegające przed możliwymi skutkami szkodliwymi dla pamięci.[ix] Na stronie zebraliśmy w indeks ponad 50 artykułów z bazy bibliograficznej the National Library of Medicine, Medline, na temat neurotoksytacji organizmu przez zażywanie statyn, przy czym 6 z nich odnosi się szczegółowo do spowodowania utraty pamięci wskutek zażywania statyn.

Cholesterol jest potrzebny dla długowieczości: w fascynującym badaniu opublikowanym w PLoS w 2011 r., długość końcowego odcinka chromosomu (telomerowa) kończy się zakładką podobną do skuwki sznurowadła, jaka zabezpiecza przed uszkodzeniem DNA związanym ze starzeniem komórkowym – a to jest powiązane z wysokim LDL i ogólnym poziomem cholesterolu. Im dłuższe są te ochronne „czapeczki”, tym większy poziom cholesterolu jest z tym powiązany.[x] I w rzeczy samej, wiele badań wskazuje, że niski poziom cholesterolu jest powiązany ze zwiększoną śmiertelnością.

Cholesterol pomaga walczyć z infekcjami: zaobserwowano, że dieta bogata w cholesterol poprawia stan zdrowia pacjentów z gruźlicą, co doprowadziło badaczy do stwierdzenia: „cholesterol powinien być stosowany jako środek uzupełniający leczenie przeciwgruźlicze”[xi] Leki obniżające poziom cholesterolu czasami wykazują właściwości immunosupresyjne i wielkie immunotoksyczne, prawdopodobnie częściowo powiązane z ich skutkami zubażania i usuwania cholesterolu.

Zakładając, że cholesterol jest podstawowym czynnikiem zdrowotnym wszystkich zwierząt i każda komórka jest zdolna syntetyzować go z prostszych cząsteczek, nie powinniśmy być wobec tego zaskoczeni przykładami powyżej przedstawionych znaczących korzyści zdrowotnych cholesterolu. Nie powinnismy też być zaskoczeni, że leki obniżające poziom cholesterolu powodują ponad 300 różnych skutków szkodliwych dla zdrowia. Wystarczy powiedzieć, że praktyka konwencjonalnej medycyny winna zaakceptować instrukcje, jakie wynikają z podstawowych zasad biologii, niż po prostu zajmować się kopiowaniem zaleceń marketingowych firm wytwarzajacych leki.

źródła:

[i] M Virkkunen. Serum cholesterol levels in homicidal offenders. A low cholesterol level is connected with a habitually violent tendency under the influence of alcohol. Neuropsychobiology. 1983 ;10(2-3):65-9. PMID: 6674827

[ii] K Hawthon, P Cowen, D Owens, A Bond, M Elliott. Low serum cholesterol and suicide. Br J Psychiatry. 1993 Jun ;162:818-25. PMID: 7980726

[iii] P Knekt, A Reunanen, A Aromaa, M Heliövaara, T Hakulinen, M Hakama. Serum cholesterol and risk of cancer in a cohort of 39,000 men and women. J Clin Epidemiol. 1988;41(6):519-30. PMID: 3290396

[iv] GreenMedInfo.com, Focused Articles: Cancer-Statin Drug Link.

[v] Yu Shu, Hu Liu. Reversal of P-glycoprotein-mediated multidrug resistance by cholesterol derived from low density lipoprotein in a vinblastine-resistant human lymphoblastic leukemia cell line. Biochem Cell Biol. 2007 Oct;85(5):638-46. PMID: 17901905

[vi] M R Law, S G Thompson, N J Wald. Assessing possible hazards of reducing serum cholesterol.BMJ. 1994 Feb 5;308(6925):373-9. PMID: 8124144

[vii] Archana Singh-Manoux, David Gimeno, Mika Kivimaki, Eric Brunner, Michael G Marmot. Low HDL cholesterol is a risk factor for deficit and decline in memory in midlife: the Whitehall II study.Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2008 Aug;28(8):1556-62. Epub 2008 Jun 30. PMID: 18591462

[viii] Xuemei Huang, Peggy Auinger, Shirley Eberly, David Oakes, Michael Schwarzschild, Alberto Ascherio, Richard Mailman, Honglei Chen, . Serum Cholesterol and the Progression of Parkinson’s Disease: Results from DATATOP. PLoS One. 2011 ;6(8):e22854. Epub 2011 Aug 11. PMID:21853051

[ix] Weeks MD, Black box warning changes for statin drugs, March 4th, 2012

[x] Paul G Shiels, Liane M McGlynn, Alan Macintyre, Paul C D Johnson, G David Batty, Harry Burns, Jonathan Cavanagh, Kevin A Deans, Ian Ford, Alex McConnachie, Agnes McGinty, Jennifer S McLean, Keith Millar, Naveed Sattar, Carol Tannahill, Yoga N Velupillai, Chris J Packard. Accelerated Telomere Attrition Is Associated with Relative Household Income, Diet and Inflammation in the pSoBid Cohort. PLoS One. 2011 ;6(7):e22521. Epub 2011 Jul 27. PMID:21818333

[xi] Carlos Pérez-Guzmán, Mario H Vargas, Francisco Quiñonez, Norma Bazavilvazo, Adriana Aguilar. A cholesterol-rich diet accelerates bacteriologic sterilization in pulmonary tuberculosis.Chest. 2005 Feb;127(2):643-51. PMID: 15706008

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.