Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Żydomasońska rewolucja w pseudo-„KK”: religia Bergoglio

Żydomasońska rewolucja w pseudo-„KK”: religia Bergoglio

 Żydomasońska rewolucja w pseudo-„Kościele Katolickim”: W co wierzy głupkowato-wesołkowaty żydomason Bergoglio?

Opinia katolika o żydomasonie Bergoglio wyrażona w liście do mnichów prowadzących stronę www.mostholyfamilymonastery.com

sob1

Drodzy bracia!

Gratulacje z powodu zrealizowania znakomitego video demaskującego „W co Franciszek naprawdę wierzy”. Ustanawia ono normę demaskowania antypapieża Franciszka o której inne organizacje mogą jedynie marzyć. Fakty dowodzą, że Franciszek jest absolutnym heretykiem, schizmatykiem i apostatą. Nauczał on, że żydzi mają „Pieczęć Boga” na ich sercach co odnosi się do chrztu wodą. Łże on podobnie jak Josemaria Escriva, który powiedział żydówce, że otrzymała już chrzest pragnienia. Nauczał on (Bergoglio), że żydzi są ludem wybranym Boga i że rabini są duchownymi, którzy są naszymi nauczycielami. On także siedział cicho słuchając jak rabin Skorka bluźnił Chrystusowi, mówiąc, że żydzi ciągle oczekują Mesjasza. Cóż za bluźniercza apostazja!!! Franciszek nazywa muzułmanów braćmi i dokonał apostazji modląc się przed zmarły przywódcą argentyńskich muzułmanów. Nauczał on, że religia, która przetrwała upływ czasu (taka jak hinduizm) jest prawdziwa i nie ważne jaką religię się wyznaje, tak jak sataniści, powinna być wolność wyznania. Modlił się także na licznych spotkaniach międzyreligijnych. Franciszek ceni ateistów, nie próbuje ich nawracać i twierdzi, że nie ma żadnego prawa do ich osądzania. Szanuje on ludzi, którzy siebie zabijają i bliźni Chrystusowi sugerując, że Bóg wypróbowuje ludzi ponad to co mogą udźwignąć. Franciszek „wierzy w człowieka” jak gdyby człowiek był Bogiem co jest religią Antychrysta. Odwraca krzyż Chrystusa i bluźni Świętemu Pawłowi mówiąc, że „jedyną chwałą…jest ta z bycia grzesznikiem” i że „grzech nie jest plamą, którą muszę zmyć” jak gdyby Odkupienie nie było darem uwolnienia człowieka z poddaństwa Diabłu z powodu grzechu. Jedynym grzechem w oczach Franciszka jest pozbawianie człowieka potrzeb materialnych takich jak jedzenie i praca a nie obrażanie Boga. Franciszek popiera komunizm ponieważ uwielbia pisma (komunisty) Leonidasa Bartletta i twierdzi, że ten komunistyczny profesor „nigdy nie skłamał” a przecież sam komunizm jest gigantycznym kłamstwem! Franciszek mówi, że kara śmierci jest „niemoralna” podczas gdy naprawdę jest wprost przeciwnie. To on obrzydliwie popiera „wychowanie seksualne” i popiera kapłanów, którzy się zakochują, pomagając im w znalezieniu pracy i „zawarciu małżeństwa”. Franciszek popiera obrzydliwości sodomskiego „małżeństwa” i homoseksualizmu, twierdząc, że nigdy nie wypowiadał się obraźliwie lub czynił uwłaczające uwagi w stosunku do gejów. Co za skandal! Franciszek akceptuje także heretyków i schizmatyków w jego komunii. Polecał także luterańskiego „egzorcystę” osobom opętanym i najwyraźniej wierzy, że odrzucenie kogoś z powodu herezji jest „dyskryminacją nie-katolików”. Sądzi on, że „mądrością prawdziwej religii” jest powtarzanie tego co mówiła jego babka a mianowicie, że protestanci są dobrzy. Jest on także hojny w swoich pochwałach „ortodoksyjnych” i anglikańskich schizmatyków, tytułując ich oficjalnymi katolickimi tytułami, takimi jak „arcybiskup” i „Wasza Świątobliwość”. Franciszek uważa, że schizmatycy posiadają jurysdykcję w Kościele Katolickim podczas gdy są oni poza Kościołem. Franciszek nie był także nigdy wyświęcony czy konsekrowany w sposób ważny i tym samym nigdy nie odprawił prawdziwej Mszy Katolickiej. Odprawiał nawet dziecięcą neo-„mszę” z towarzyszeniem tancerek. Uważa on także, że kobiety mają odprawiać „liturgię słowa” w Kościele. Franciszek udziela także „komunii” na rękę. Był on także wychwalany przez przywódców żydomasonerii we Włoszech i w Argentynie. Widziany był także jak wykonuje żydomasoński gest „ukrytej ręki” lub znak „Mistrz drugiej tajemnicy”. Antypapież Franciszek jest także, z całą pewnością, żydomasonem i ostatecznie, beż wątpienia, nie jest papieżem ponieważ jest oczywistym i jawnym heretykiem i apostatą. Każdy musi obejrzeć to wideo.

Niechaj Bóg błogosławi Wasze dzieła.

Mr. & Mrs. White

Głupkowato-wesołkowaty żydomason Bergoglio ze swoimi braćmi fartuszkowymi pluje już  na wszystko co chrześcijańskie przy aplauzie skretyniałych judeochrześcijan.
Głupkowato-wesołkowaty żydomason Bergoglio ze swoimi braćmi fartuszkowymi pluje już na wszystko co chrześcijańskie przy aplauzie skretyniałych judeochrześcijan.

ber1

Źródło: http://www.mostholyfamilymonastery.com/E-Exchanges.php

Przekład: GREGORIUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.