Strona główna > Świat > Viktor Orban wobec realizacji planu multikulturowego podboju Europy

Viktor Orban wobec realizacji planu multikulturowego podboju Europy

Victor Orban – przemówienie na wiecu do Węgrów w Budapeszcie w dniu 15 marca 2016 r.

Zestaw faktów potwierdzających i uzupełniających wypowiedź Victora Orbana

Zestawienie poniższych informacji, faktów i łatwo przewidywalnych konsekwencji, należy połączyć z wypowiedzią Orbana w pełny „obraz” sytuacji, przede  dla wszystkim Polski, ale  nie tylko:

1. Bardzo wiele dostępnych obecnie informacji, zaistniałych wydarzeń i zaawansowanych procesów, znanych głównie dzięki internetowi, daje pewność, że exodus imigrantów do Europy jest staranie realizowanym przez wiele lat planem podboju multikulturowego, jako widoczny i skupiający uwagę element wojny asymetrycznej z ludnością starego kontynentu. Sami imigranci, uwiarygadniani mało znaczącą liczbą uchodźców z terenów wojennych, są jedynie narzędziem odwracającym uwagę od faktycznych planistów i realizatorów tego podboju, ze sfery międzynarodowej oligarchii finansowej oraz jej pomocników i wykonawców w:  mediach, agenturalnych organizacjach pozarządowych i na szczytach władz: UE,  USA, Izraela, Zatoki Perskiej, Turcji i innych państw Zachodu.

2. Etapy tego planu, rozłożone w długim czasie są następujące:

  • kolonialna i neokolonialna eksploatacja krajów Afryki, Azji, w tym Bliskiego Wschodu i stworzenie rozleniwiającego dobrobytu w krajach kolonizatorów pod nadzorem banksterów;
  • organizowanie i prowokowanie zamachów stanu, wojen, terroru i „kolorowych rewolucji” (m.in. Afganistan, Irak, Pakistan, Somalia, Jemen, Libia, Syria, Liban, Egipt, Tunezja) zmuszających do przemieszczeń dużych rzesz ludności z terenów wojen lub prześladowań;
  • długotrwałe programowanie społeczne umysłów mieszkańców tych kontynentów, także zamieszkałych dziesiątki lat w Europie, w zakresie co najmniej jednego z trzech następujących uzasadnień: po pierwsze – łatwym utrzymaniem z socjalu, konsumpcyjnym stylem życia oraz korzystaniem z wielu wygód, w tym białych kobiet w krajach bogatego Zachodu; po drugie – odwetu na ludności krajów kolonialnych za wyzysk i destabilizacje krajów skolonizowanych: po trzecie – fanatyzmu religijnego i nawracania niewiernych siłą na ich obszarze zamieszkania;
  • rekrutowanie, szkolenie i finansowanie bandytów w organizacjach terrorystycznych takich jak : Al.-Kaida, ISIL i wiele innych, w tym w zakresie indywidualnych zaawansowanych technik kontroli umysłów przekształcających ludzi w maszyny do zabijania i bioroboty;
  • finansowanie organizacji w krajach Europy, zajmujących się niwelowaniem oporu ludności przed: przyjmowaniem imigrantów i jej obroną przed narzucaną kulturą, zwyczajami i przestępczymi zachowaniami, w ich własnych krajach;
  • logistyczna obsługa, finansowanie i zabezpieczenie exodusu imigrantów do Europy, w tym ukrytych przeszkolonych terrorystów.

a

3.  UE dała Turcji 6 miliardów Euro na obozy dla uchodźców, a w rzeczywistości na szkolenie terrorystów, którzy będą następnie przerzucani, jako zakonspirowani wśród imigrantów do Europy. Znaleziono w Niemczech Grecji i Francji duże kontenery z ciężką bronią dla niewiadomych adresatów i od anonimowych nadawców. ( źródło: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/03/wojna-nowego-typu-w-europie-aby-zbudzic-leniwe-zaprogramowane-umysly/ )

4. Saakaszwili będąc gubernatorem w Odessie doprowadził do objęcia władzy w tym województwie Ukraińskim przez przestępczość zorganizowaną, co wskazuje, że będzie to kanał przerzutowy imigrantów z Turcji do Polski, Słowacji i innych krajów.

a

5. W Polsce liczba funkcjonariuszy Straży Granicznej (w czasie rzeczywistym) zajmujących się patrolowaniem tzw. „zielonej granicy” wynosi zaledwie około 80 osób na ponad 500 kilometrowej granicy z Ukrainą. Inwestycja w postaci płotu na granicy, wnioskowana i odrzucona przy ustawie budżetowej na ten rok, kosztowałaby 250 milionów złotych. Przy planowanych dla 10 tysięcy imigrantów dziennej wysokości zasiłku w wysokości 20 Euro (przez rok) , czyli około 80 zł, daje to kwotę roczną kosztu ich samego tylko  utrzymania, bez kosztów na niezbędną obsługę tych ludzi, w wysokości 292 milionów zł. A więc koszt inwestycji zwróciłby się po niecałych 11 miesiącach.

6. Władze Unii Europejskiej narzucają Polsce przyjęcie 150 tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki w tym roku, mimo że w Polsce przebywa około miliona imigrantów ekonomicznych z upadającej Ukrainy. Komisja Europejska domaga się od Polski zapewnienia zasiłków na osobę   na poziomie krajów starej UE, który wynosi około 500 Euro, czyli ok. 2 tysiące złotych, a więc więcej niż wynosi w Polsce płaca minimalna. Doprowadzi to nieuchronnie do konfliktu dyskryminowanych dochodowo Polaków z uprzywilejowanymi imigrantami ekonomicznymi. Koszt roczny utrzymania przy tej wysokości zasiłku wyniesie 109,5 miliarda, a koszt budowy płotu na granicy zwrócił by się w ciągu niecałego dnia. Jeśli po negocjacjach ta kwota wyniesie połowę tego zasiłku w Polsce to i tak, będzie to kwota wybitnie dyskryminująca i upadlająca dla Polaków.

a

7. Ukraina jest w sytuacji upadłości społecznej, gospodarczej i politycznej. Jest kwestią około roku jak rozpadnie się na 2-4 państw.

Były pracownik Departamentu Stanu USA Josh Cohen, zajmujący się sprawami reform gospodarczych na obszarze postradzieckim pisze w artykule dla „Foreign Policy”: „Ukraińscy politycy stają się coraz bardziej skorumpowani i autorytarni, a Zachód powinien zacząć reagować.”  ( …) „Jeśli klasa rządząca nie posłucha swoich przyjaciół na Zachodzie, to możliwe, że posłucha swoich obywateli, pamiętając o tym, co zdarzyło się z jego poprzednikiem”  ( więcej: http://pl.sputniknews.com/swiat/20160422/2619812/Ukraina-korupcja.html#ixzz46dbknbnb )

Były szef radykalnego Prawego Sektora – Dmytro Jarosz twierdzi, że „państwo ukraińskie ma czas na <zrobienie porządku> tylko do końca roku” oraz, że  „w obecnej sytuacji Ukraina jest w stanie przetrwać do końca roku” (więcej: http://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/304189903-Jarosz-Ukraina-moze-sie-rozpasc.html#ap-1 )

W przypadku wybuchu protestów, a zwłaszcza nowej wojny domowej tym razem w całym kraju, możemy się spodziewać znacznie większej rzeszy imigrantów i uchodźców z Ukrainy. Potomkowie banderowców, jako żołnierze ochotniczych batalionów i Prawego Sektora oraz bandyci z ISIL wśród imigrantów z Bliskiego Wschodu zmienią sytuacje w Polsce nie do poznania, będzie terror i destabilizacja społeczna.

8. Nasze kolejne władze powinny przestać wtrącać się w sprawy Ukrainy, tak jak im dają do zrozumienia kraje Starej UE, a nawet władze USA. Polacy którzy liczą na odzyskanie swoich posiadłości na Ukrainie, powinni to sobie „wybić z głowy”, ponieważ nawet jeśli otworzą taką możliwość, to skorzystają na tym Żydzi i Niemcy, a nie oni. Natomiast to umożliwi Niemcom odebranie naszych Ziem Zachodnich, i „przetoczenie na wózku” resztek Polski z powrotem na Wschód.

9. Kolejne polskie władze powinny zaprzestać „majstrować” przy tworzeniu paktu wymierzonego w Rosję z: Turcją ( główna „wylęgarnia” terrorystów ISIL), Ukrainą („wylęgarnia” ludobójczego banderyzmu), Gruzją, Azerbejdżanem, Bułgarią, Rumunią i Mołdawią. Polacy nie będą przelewać krwi w interesie międzynarodowej oligarchii finansowej, która dąży do skolonizowania Rosji, jako najważniejszej bariery stworzenia totalitarnego gułagu na Ziemi pod nazwą Nowy Porządek Świata. Potencjał krajów Zachodu skolonizowanych przez banksterów jest nadmuchanym propagandowym „balonem” i stanowi 1/3-1/2 potencjału krajów BRICS.

10. Cały system finansowy Zachodu oparty na fałszywym – lichwiarskim i spekulacyjnym pieniądzu się rozpada. Nie jest kwestią czy Dolar, Euro i cały system finansowy Zachodu padnie, tylko kiedy to się stanie, oraz czy będzie to implozja pełzająca, jak do tej pory, czy gwałtowna zapaść. Wydłużając agonię tego systemu próbuje się zawrzeć umowę o wolnym handlu miedzy USA i UE (TTIP), która odda władze korporacjom i zniszczy państwa narodowe.

Przejęty przez obce firmy i obywateli majątek w Polsce oraz zadłużenie naszego kraju i Polaków spowodowane zostało przy wykorzystaniu fałszywego pieniądza bez pokrycia, co jest przestępstwem i będzie musiało być zwrócone.

a

11. Istnieje wielkie zagrożenie wystąpienia równocześnie czterech bardzo niebezpiecznych nadchodzących wydarzeń: exodusu dużej liczby imigrantów z Bliskiego Wschodu, dużej liczby uchodźców i imigrantów z upadającej Ukrainy, podpisania TTIP – umowy o wolnym handlu UE i USA i  krachu finansowego, w tym obecnego lichwiarskiego pieniądza i spekulacji. Konsekwencje tych przyśpieszających procesów i wydarzeń zawarte zostały m.in. na linkach:

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/03/ttip-umowa-o-wolnym-handlu-unii-europejskiej-ze-stanami-zjednoczonymi-to-kolejny-krok-wielkich-tego-swiata-do-globalizacji-i-nwo/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/03/wojna-nowego-typu-w-europie-aby-zbudzic-leniwe-zaprogramowane-umysly/

a

12. W związku z powyższym wystąpieniem Viktora Orbana i przedstawionymi 11 punktami, apelujemy do Pani Premier Beaty Szydło i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka o zawetowanie i niepodpisywanie zgody na przyjęcie 150 tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki wspólnie z Victorem Orbanem i innymi krajami Europy Środkowej. Niech przyjmują te kraje, które tych imigrantów zaprosiły, a nie narzucają innym bezprawny dyktat.  Jednocześnie wnosimy o szybkie postawienie płotu, co najmniej na granicy z Ukrainą.

13. Wnosimy także o zmianę całej polityki zagranicznej Polski z jednostronnej orientacji Zachodniej na wielowektorową, poprzez odbudowę relacji ze Wschodem. Zapoczątkowanie tego zwrotu, powinno nastąpić poprzez normalizację stosunków z Białorusią, co umożliwiłoby stworzenie dobrego przykładu ułożenia stosunków wzajemnie korzystnych, a nie jednostronnie korzystnych dla Ukrainy i Litwy oraz z innymi państwami, w tym zwłaszcza z Rosją.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że żyjemy w czasach upadku cywilizacji Zachodu i ogromnych przemian na Ziemi, więc decyzje podejmowane obecnie będą mieć konsekwencje dla życia milionów Polaków i Europejczyków.

 Redakcja KIP

PS. W kontekście powyższej geopolitycznej analizy prezentujemy zestawienie obnażające wiarołomstwo USA wobec Rosji w niedotrzymywaniu umów, łamaniu prawa międzynarodowego i zakłamaniu propagandowym:

Właśnie dzisiaj w światowych serwisach jest, że USA odmawiają wbrew umowom z Rosją przerobienia plutonu ze swoich głowic atomowych na paliwo do elektrowni.

Kto więc łamie umowy?

Był Traktat Budapesztański, który rzekomo pierwsza naruszyła Rosja – ale ten traktat stanowił, że Ukraina będzie neutralna i bez zgody sygnatariuszy (czyli m.in. Rosji) nie można zmieniać statusu Ukrainy, a w szczególności zabraniał przymuszania Ukrainy sankcjami do zmiany statusu.

Tymczasem NATO w 2008 wystosowało zaproszenie do Ukrainy by przyłączyła się do NATO a Zachód, gdy Janukowicz odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE nałożył na Ukrainę sankcje a potem zorganizował krwawy pucz.

Zachód też w traktacie pokojowym z Serbią gwarantował, że Kosowo pozostanie serbskie…

Zapewniał, że nie będzie chciał obalać Kadafiego, „tylko chronić ludność cywilną przed represjami” itp. itd.

Na każdą 1 złamaną umowę przez Rosję przypada 10 złamanych UMÓW przez USA.

Np. „tarcza antyrakietowa” używa takich samych wyrzutni jak dla Tomahawków, więc jest złamaniem traktatu INF. Do prób „tarczy antyrakietowej” używano m.in. „pozornych” (tzn. czym się różniących?) rakiet średniego zasięgu, czyli USA łamało wielokrotnie traktat INF.

 Zachód nałożył też na Rosję sankcje gospodarcze.

Ale i Rosja i Zachód są w WTO.

Traktat WTO zabrania nakładania innych sankcji niż zatwierdzone przez ONZ, a w szczególność WTO zabrania sankcji z przyczyn politycznych.

Ale o tym w polskich mediach mówić nie wolno.

Odkłamiacz

Sobota, 23 Kwietnia 2016, 17:31

Źródło: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/04/viktor-orban-wobec-realizacji-planu-multikulturowego-podboju-europy-przez-wladze-krajow-i-unii-europejskiej/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *