Strona główna > Świat > USA przygotowują się do nieograniczonej wojny z pomocą wojskowego „korpusu kosmicznego”

USA przygotowują się do nieograniczonej wojny z pomocą wojskowego „korpusu kosmicznego”

 

Dwóch czołowych prawodawców z Waszyngtonu dodało nowy ustęp do amerykańskiej ustawy o autoryzacji obrony narodowej powołujący do życia nową formację zbrojną o nazwie Korpus Kosmiczny przeznaczoną do prowa­dzenia wojny poza ziemską atmosferą. Przepis ten wejdzie w życie w roku po­datkowym 2018.

Proponowane zmiany w prawie stwo­rzą Korpus Kosmiczny jako „odrębną służbę wojskową podlegającą siłom po­wietrznym”. Stany Zjednoczone mają obecnie armię lądową, marynarkę wo­jenną, siły powietrzne, straż wybrzeża i korpus Marines.

Za tą propozycją ustawodawczą stoją Mikę Rogers (republikanin z Alabamy i Jim Cooper (demokrata z Tennessee) zrzeszeni w podkomisji do spraw sił stra­tegicznych (grupa zarządzająca opera­cjami Pentagonu w kosmosie działająca pod egidą Komisji Izby Reprezentantów ds. Sił Zbrojnych).

Jak doniósł portal Theantimedia.com, ogłaszając swój projekt obaj kongresmani stwierdzili: „Istnieje ponadpartyjna zgoda, że strategiczna przewaga płyną­ca z naszych kosmicznych systemów obrony narodowej powoli się kończy. Jesteśmy przekonani, że Departament Obrony nie jest zdolny do podejmowania niezbędnych kroków w celu skutecznego i stanowczego stawiania czoła wyzwa­niom, a nawet do rozpoznawania natury i skali problemów”.

W projekcie zmian zawarte jest stwier­dzenie, że Korpus Kosmiczny będzie podlegał dowództwu amerykańskich sił powietrznych, podobnie jak Marines pod­legają dowództwu marynarki wojennej. W odróżnieniu od Marines proponowa­ny Korpus Kosmiczny będzie miał przy­wódcę równego szefowi sztabu sił po­wietrznych i będzie zasiadał w Kolegium Połączonych Szefów Sztabów.

Rzecznik Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych zareagował na pro­ponowane zmiany legislacyjne lekce­ważąco, zauważając, że koordynacja między służbami wojskowymi jest waż­niejsza od tworzenia nowych podmio­tów w Pentagonie.

Militarni futuryści, w tym obecny za­stępca Sekretarza Obrony Robert Work powołany jeszcze przez Obamę, popie­rają rozciągnięcie jurysdykcji Pentagonu na przestrzeń kosmiczną. Podczas kon­ferencji w roku 2015 Work oznajmił, że przestrzeń pozaziemska, w tym położo­ne blisko Ziemi planety, pas asteroid, ga­zowe olbrzymy, a nawet rubieże układu słonecznego, muszą „być postrzegane jako obszar operacyjny w sposób, ja­kiego nie można było sobie wyobrazić w przeszłości”.

Tłum. Nexus

Źródło: https://sputniknews.com/military/201706241054950360-new-us-space-corps-proposed/

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.