Strona główna > NWO > Apokalipsa > United Satanists of America – Satanizacja dzieci

United Satanists of America – Satanizacja dzieci

Oświata seksualna i promocja zboczeń i perwersji.

a9

Satanizacja ludzkości w naszych czasach polega na zniekształcaniu pierwotnej natury człowieka . W USA naucza się już dzieci sodomii. W sprzedaży pojawiła się transpłciowa lalka.

a22

Grzech skaził naturę człowieka i oto pierwszy rezultat: „Rzekł mu: „A któż ci pokazał, żeś jest nagi, jeno żeś jadł z drzewa z któregom ci rozkazał, abyś nie jadł?”. I rzekł Adam: „Niewiasta, którąś mi dał za towarzyszkę, dała mi z drzewa i jadłem” (Księga Rodzaju 3:11-12).

Jest to już pierwsze poderwanie jednolitej natury ludzkiej kiedy dla Adama winna jest żona i Bóg. Z biegiem wieków natura ludzka staje się coraz bardziej zepsuta.

Okno Overtona w środowisku moralnym coraz bardziej rozszerza swoje ramy w kierunku niemoralności i ramy te obejmują już dusze i kilkuletnich dzieci. Wszystko to co wcześniej było nienaturalne i nie do przyjęcia to teraz staje się „normą” życia.

„Okno Overtona (także okno dyskursu) to koncepcja istnienia ram dopuszczalnego zakresu poglądów w publicznych wypowiedziach z punktu widzenia społecznego i moralnego. Według modelu Overtona w każdym momencie czasu niektóre idee stanowią obowiązującą normę tworząc punkt odniesienia a pozostałe idee mogą albo wchodzić w zakres tych dopuszczalnych albo nie”.

W USA stworzono lalkę transpłciową, która będzie sprzedawana dzieciom w wieku powyżej 8 lat. Lalka „Jestem Jazzy” zrobiona jest na wzór amerykańskiej, transpłciowej dziewczynki Jazz Jennings. Ona (on) urodziła się (urodził się) jako chłopczyk ale w wieku 3 lat uznał siebie za dziewczynkę. I w związku z tym została przeprowadzona operacja zmiany płci. I, co godne uwagi, za zgodą rodziców!

W społeczeństwie amerykańskim została przeprowadzona bezprecedensowa popularyzacja tej dziewczynki. Ta transpłciowa dziewczynka została uznana w latach 2014 i 2015, przez czasopismo „The Time Magazine”, za jedno z najbardziej wpływowych dzieci, jak donosi „ABC News”.

A ponieważ w Ameryce wszystko jest biznesem to lalka debiutuje na wystawie zabawek w Nowym Jorku. Ta popularna i wypromowana za pomocą reklam zabawka będzie dostępna tylko w 50 sklepach i na internetowej stronie firmy. Zabawka ma 45 cm wysokości a cena jej wyniesie 89,99 dolarów, poinformował agencję Associated Press przedtawiciel firmy. Dla porównania inne popularne na rynku zabawek lalki takiej wielkości sprzedawane są za 115 dolarów.

A wszystko zaczęło się na długo przed 2017 rokiem, jeszcze w 2000 roku rozpoczął się program Organizacji Narodów Zjednoczonych „Cele zrównoważonego rozwoju” w ramach programu „Cele rozwoju tysiąclecia”, jest on częścią globalnego, 15-letniego planu walki z biedą, głodem i handlem ludźmi na całym świecie, itd. Program ten jest także mocno popierany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Przy wszystkich swoich godnych założeniach jest tam i taki tekst.

Plan działania Nr 3.7: ” Zapewnić zdrowy styl życia i przyczyniać się do pomyślności wszystkich ludzi w każdym wieku”. W związku z tym zadania są następujące: „Do roku 2013 zapewnić powszechny dostęp do usług zapewniających zdrowie seksualne i reprodukcyjne, włącznie z planowaniem rodziny…”.

Plan działania Nr 5.6: „Osiągnąć równość płci i zapewnić pomoc wszystkim kobietom i dziewczętom”. A to zakłada „zapewnienie powszechnego dostępu do seksualnego i reprodukcyjnego zdrowia i do praw reprodukcyjnych”.

Tak więc pod słowami „dostęp do usług zapewniających zdrowie seksualne i reprodukcyjne”, „równość płci” i „powszechny dostęp”, rozumie się konkretnie postawione zadanie demoralizacji, deprawacji i perwersji ludzkości i wprowadzenia powszechnej sodomii i dzieciobójstwa. Takim przykładem jest akurat lalka transpłciowa Jazz Jennings. Jak to się mówi w przysłowiu: „Dobrymi intencjami jest piekło brukowane”.

a222

Jeżeli mówić o psychicznym stanie takich ludzi to badania wskazują na głębokie zaburzenia psychiczne u nich, na utrudnioną ich socjalizację, na pustkę życia osobistego i dlatego tacy ludzie sami mówią o swoim nieszczęściu. Wśród nich występuje wysoki odsetek samobójstw.

Tak więc widzimy, że organizacje globalne takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (UN) i  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), których zadaniem jest dążenie do pokoju i poprawy życia ludzkiego, jawnie stają się narzędziem realizacji geopolityki Antychrysta w dziedzinie sodomii i mordowania nienarodzonych dzieci. Zdarzenia te mówią nam o czasach eschatologicznych, o apostazji w społeczeństwach.

„A gdy On siedział na górze Oliwnej, przystąpili do niego osobno uczniowie, mówiąc: Powiedz nam kiedy to będzie, i co za znak Twojego przyjścia i końca świata?…A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu. Kto zaś wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony”. (Ewangelia św. Mateusza Apostoła 24: 3-4, 12-13).

Protojerej Olieg Trofimow

Za: http://ruskline.ru/special_opinion/2017/mart/satanizaciya_detej/

Publikacja: 1.03.2017

Tłumaczenie Tamara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *