Strona główna > NWO > Apokalipsa > United Satanists of America – Publiczne cytowanie Biblii jest przestępstwem federalnym !

United Satanists of America – Publiczne cytowanie Biblii jest przestępstwem federalnym !

Publiczne prezentowanie i wystawianie wersetów biblijnych jest teraz przestępstwem federalnym!

Chrześcijańskie samozadowolenie i obojętność doprowadziły w końcu do tego przestępstwa przeciwko Bogu, które jest popierane przez satanistyczną administrację Obamy i siłą zaprowadzane przez satanistyczne sądy amerykańskie, które oficjalnie doprowadzają do tego, że Bóg i Jezus Chrystus muszą być usunięci z zasięgu wzroku.

a00

Zakorzeniło się to, niestety, także w Siłach Zbrojnych USA. Niedawno żołnierz piechoty morskiej została postawiona przed Sądem Wojskowym za umieszczenie wersetu biblijnego w swojej wydzielonej kabinie pracy. A jaki to werset? A no taki: „Żadna broń ukuta przeciwko tobie nie będzie użyteczna” (Księga Izajasza 54:17).

Jej przełożony nakazał jej zdjęcie tego wersetu. Odmówiła i postawiono ją następnie przed Sądem Wojskowym co oznacza, że jest to przestępstwo federalne i teraz ma ona w swoich dokumentach adnotację o ściganiu za przestępstwo federalne dotyczące…, uwaga teraz, pozostawienia na ścianie w miejscu pracy wersetu biblijnego.

Amerykański Sąd Apelacyjny dla Sił Zbrojnych (CAAF) stwierdził, że RFRA (Religious Freedom Restoration Act – Ustawa Przywrócenia Wolności Religijnej – tłum.) nie ma w tej sprawie zastosowania (Sterling). CAAF podtrzymał orzeczenie Sądu Wojskowego o zwolnieniu ze służby tej byłej kapral Korpusu Marines, Monify Sterling, której służba przebiegała bez zarzutu.

Pełnomocnik Mike Berry z First Liberty Institute powiedział, że Sąd Wojskowy odrzucił argument, że jej wyznanie było pod ochroną ustawy RFRA.

Według agencji OneNewsNow dziennikarz Steve Jordahl i Daniel Blomberg z „The Becket Fund for Religious Liberty” (Fundacja Becketa ds. Wolności Religijnej) złożyli w tej sprawie amicus brief. Podobnie Berry, który sądzi, że ta decyzja ustanawia zły precedens, który jest „bardzo niebezpieczny” dla innych członków Sił Zbrojnych. Następny krok, który jest rozważany to odwołanie się do Sądu Najwyższego USA.

(Amicus curiae lub amicus curiæ (l.mn. amici curiae) – prawniczy termin rzymski, dosłownie „przyjaciel sądu”, określający – najczęściej w anglosaskiej praktyce prawnej – osobę lub organizację, niebędącą stroną w postępowaniu sądowym i dobrowolnie, z własnej inicjatywy, oferującą sądowi opinię prawną lub inną dotyczącą przedmiotu postępowania.

Opinia, przekazywana w postaci listu, ma wesprzeć sąd w rozstrzygnięciu rozpatrywanej przezeń sprawy. Sąd nie jest zobowiązany do uwzględnienia takiej opinii, jak też ma swobodę dopuszczenia lub odrzucenia oferty przedstawienia opinii.)

To jest oburzające, że młoda żołnierz Korpusu Marines jest sądzona przez Sąd Wojskowy za wykorzystywanie wersetu biblijnego w celu pokrzepienia się. Służba w Siłach Zbrojnych USA powoduje, że życie jest pełne niepewności więc po co jeszcze całe to zamieszanie wokół biblijnego wersetu, dodającego otuchy, który brzmi: „Żadna broń ukuta przeciwko tobie nie będzie użyteczna”.

Ten pisarz, weteran, dobrze wie czym jest ta niepewność kiedy jest się w służbie czynnej i że ten werset dawał mi wiele pocieszenia jako nowemu żołnierzowi.

Spójrzmy jeszcze raz na ten cały werset z Pisma Świętego, który wywołał tyle oburzenia w rządzie Stanów Zjednoczonych: „Żadna broń ukuta przeciwko tobie nie będzie użyteczna, a każdy język, który ci się sprzeciwi na sądzie, osądzisz. To jest dziedzictwo sług Pańskich i sprawiedliwość ich u mnie, mówi Pan”.

Byłoby to bardzo wskazane żeby Obama i jego krętacki rząd wzięli ten werset Pisma Świętego na poważnie. To pewne, że on WEŹMIE go w przyszłości.

a

Na podstawie: http://ipatriot.com/displaying-bible-verse-now-federal-crime/

Data publikacji: 19.08.2016

Opracowanie GREGORIUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *