Strona główna > NWO > Apokalipsa > United Satanists of America : Plan Szatana wojny ostatecznej…

United Satanists of America : Plan Szatana wojny ostatecznej…

Plan Szatana wojny ostatecznej, wielkie zwiedzenie, koniec czasów 2018/2019.

Właśnie teraz nasz amerykański naród jest pod silnym zwiedzeniem!

Ameryka znajduje się właśnie pod przejmującą mocą szatańskiego kłamstwa. Ale zanim zacznę mówić więcej na ten temat, pamiętaj, że nie występuję tutaj jako Republikanin czy Demokrata. To co mam do powiedzenia nie ma nic wspólnego z polityką, lecz jest ściśle związane z duchową prawdą. Faktem jest, że przywódcy naszego narodu całkowicie odrzucili Boże Słowo, okazując całkowity brak szacunku dla biblijnej prawdy. I teraz właśnie Bóg pozwolił by przyszło na nas zwiedzenie! Demonicznym kłamstwem, które dziś pokrywa całą Amerykę jest fałszywy pokój. To jest właśnie idea robienia wszystkiego co dusza zapragnie bez ponoszenia choćby cienia konsekwencji. Już przekroczyliśmy granice w tym obłędzie-sąd jest więc nieunikniony!

Paweł objaśnia ten Boży sąd w 1 rozdziale Listu do Rzymian. Mówi tutaj o tych, którzy niegdyś trzymali się biblijnej prawdy, ale potem próbowali zamienić prawdę w nieprawość. Po prostu chcieli zarówno Boga jak ich pożądliwości jednocześnie. Tak więc Bóg wydał ich na pastwę niecnych zamysłów. Chcieli wierzyć kłamstwu, przeto Bóg zesłał na nich zwiedzenie!

To właśnie jest moment w jakim znajduje się obecnie Ameryka. Prezydent powiedział do całego narodu, „Nie popełniłem tego grzechu,” następnie okazało się, iż popełnił rzecz, którą tutaj nadmienił. Dzisiaj osiemdziesiąt procent Amerykanów przymknęło oczy zarówno na jego grzech jak i kłamstwo, mówiąc, że żadne z nich nie ma znaczenia. Według proroctw, prawda upadła na bruk.

Amerykanie grają także na giełdzie jak pijani żeglarze, prosperując. Co więcej, według ankiety przeprowadzonej wśród studentów kolegiów (college) wynika, że 60% z nich oszukuje, myśląc iż nie ma w tym nic złego. Ludzie w każdym wieku traktują Boże nakazy wybiórczo, myśląc, „To co robię musi być w porządku, skoro uchodzi mi to na sucho.”

Taka postawa wkrada się również do kościoła. Wielu chrześcijan dzisiaj ogląda filmy albo wędruje po Internecie nurzając się w pornografii. Od razu ich sumienia zgromiły ich. Ale oni rozumują, „Wszystkim naszym przywódcom kościelnym udaje się. Wszyscy to robią. Czemuż i ja nie mógłbym?” Wszyscy oni stali się ofiarami demonicznego zwiedzenia!

To prawda, że ciągle słyszymy kłamstwa, manipulacje, malwersacje ze stolicy. Lecz zwiedzenie, w które popadł nasz naród nie jest tylko efektem niemoralnego bałaganu w Waszyngtonie. Zwodnicza moc diabła sięga daleko głębiej, poza zgniliznę i deprawację polityków. Jego wielkie kłamstwo wydobywa się z piekła i jest skierowane przeciwko Bożym ludziom. Paweł ostrzega, „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego co ucho łechce, I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom [kłamstwom];” (2 Tym. 4:3-4).

Co to za zwiedzione masy, o których mówi Paweł? To zwiedzieni chrześcijanie! On napisał ten List do kościoła w Tesalonikach – do nowo narodzonych wierzących! Adresował te słowa do ludzi, którzy trwali w biblijnym nauczaniu i znali Bożą prawdę. Ale teraz popadli w pożądliwości, co więcej wynaleźli nauczanie, które mogłoby dawać im ukojenie w ich grzechach.

Dawid Wilkerson

UWAGA ! Zaleca się włączenie automatycznego translatora w celu przetłumaczenia treści video.

CZYTAJ TAKŻE: http://www.swch.pl/autorzy/wilkerson/narod_w_zwiedzeniu.html

Opublikowany 11 grudnia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *