Strona główna > Świat > Ukraina > Ukraina – ukraińska kołdra ze skrawków – cz.1

Ukraina – ukraińska kołdra ze skrawków – cz.1

Ukraina – ukraińska kołdra ze skrawków – cz.1

aaaa

Zjednoczenie pryncypialnie różniących się od siebie terenów Ukrainy na gruncie federalnym może stać się ratunkiem dla państwa, które obecnie dosłownie trzeszczy w szwach.

Uznają to czołowi eksperci nie tylko w Rosji, lecz również już na Zachodzie. Kijów jako stolica centralnego regionu kraju może zająć szczególne miejsce w ramach nowego formatu.

Na razie proklamowane w trybie jednostronnym władze ukraińskie i najważniejsi kandydaci ubiegający się o najwyższe stanowisko w państwie oświadczają o gotowości do rozszerzenia zakresu uprawnień regionów, lecz kategorycznie nie akceptują zasady federalizacji kraju. Równocześnie właśnie taki model może stać się ratunkiem dla jednolitej Ukrainy. Przewiduje on kształtowanie na gruncie dobrej woli złożonego pod względem organizacyjnym państwa, składającego się z tworów posiadających pewną samodzielność polityczną i administracyjną. Droga prowadząca w tym kierunku jest naturalnym i logicznym rozwiązaniem problemów, z jakimi Ukraina borykała się w ostatnich miesiącach, – zakłada politolog Władimir Kozin.

Wszyscy – zarówno w Kijowie, jak i w Waszyngtonie – zdają sobie sprawę z tego, że Ukrainę w różnych obwodach i na różnych terytoriach cechują głębokie różnice narodowo-etniczne, kulturalno-historyczne i lingwistyczne, a także różny poziom rozwoju sił produkcyjnych. Nareszcie, jest to także różny poziom kontaktów z Rosją. Jeśli nie zostanie obrana droga federalizacji, na Ukrainę czekać będzie, niestety, rozłam w myśl zasady narodowo-politycznej. Dążenie części zachodniej i centralnej do Zachodu i NATO, a części wschodniej do Rosji powoduje, że w aktualnych warunkach federalizacja staje się najbardziej celowym posunięciem.

Zachód kraju – Iwano-Frankowsk, Lwów, Tarnopol, Równe, a jego wschód – Czarków, Donieck, Ługańsk, zamieszkują ludzie wyznający różne poglądy polityczne, często mają różne poglądy dostyczące historii i kultury. Pod tym względem Kijów przez całe dziesięciolecia zajmował osobne miejsce. Większa część jego mieszkańców tradycyjnie była związana raczej z Rosją i mówiła przeważnie w języku rosyjskim. Poza tym to, że Kijów jest matką rosyjskich miast, jest terenem jednoczącym trzy narody słowiańskie – Rosjan, Ukraińców i Białorusinów – także nie uległ tam zapomnieniu. Tym bardziej, że w tym mieście znajdują się najważniejsze świątynie prawosławne i jest pochowany jeden z najwybitniejszych działaczy w historii rosyjskiej – premier Piotr Stołypin. Kijów przez dłuższy czas był miastem o umiarkowanej postawie. Jednak w ciągu ostatniej dekady, w wyniku aktywnej pracy funduszy amerykańskich i europejskich, a także aktywistów z Ukrainy Zachodniej, którzy propagowali zdecydowanie antyrosyjskie poglądy – stolica stopniowo straciła pozycję punktu konsolidacji świata słowiańskiego. Rządy sprawuje tu Majdan. Oczywiście, popierają go bynajmniej nie wszyscy mieszkańcy Kijowa. Może nawet mniejsza ich część, lecz najbardziej aktywna i wykształcona.

Politolog Władimir Pantin uważa, że Kijów i inne regiony będą mogły koegzystować ze sobą w pokoju i zgodzie jedynie w ramach federacyjnego ustroju państwa.

Bez tego regiony nie potrafią zajmować niezawodnych pozycji ani pod względem politycznym, ani nawet gospodarczym. Istniejące dysproporcje w rozwoju regionalnym, których nie sposób zlikwidować wyłącznie przez centrum, konieczne wymagają zaangażowania się innych regionów. Jest to niemożliwe w przypadku braku federacji. Za nią będą się opowiadać między innymi terytoria wschodnie.

Jasne jest, że pod względem gospodarczym obwód kijowski w pewnej mierze będzie zależeć od władz centralnych, które akumulują budżet, a także wschodnich regionów przemysłowych. Wypada dodać, że od nich też w znacznej mierze uzależniona jest Ukraina Zachodnia, która tak aktywnie opowiada się za de rusyfikacją kraju, czyli za pozbawieniem praw i ograniczeniem możliwościmieszkańców tych właśnie terenów wschodnich.

Stolica ukraińska nie posiada przedsiębiorstw wielkiego przemysłu, jednak rozwijają się tu naukochłonne odcinki produkcji i biznes turystyczny. Prawdopodobnie, na tym właśnie mają być kładzone naciski gospodarcze. Przy tym jest oczywiste, że nawet w ramach ustroju federalnego Kijów pozostanie stolicą, co zapewni dla niego specjalny status i obszerną przewagę polityczną. Będzie jednak również źródłem problemów bytowych, cechujących główne miasta we wszystkich krajach.

Za: http://polish.ruvr.ru/2014_04_07/Ukrainska-koldra-ze-skrawkow-Cz-I-7705/

Data publikacji: 8.04.2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.