Strona główna > NWO > Ukraina w żydowskich łapach – i co dalej?

Ukraina w żydowskich łapach – i co dalej?

Ukraina NWO

 Ukraina NWOUkraina w żydowskich łapach – i co dalej?

Jeśli Rosja nie podejmie skutecznych działań odbicia Ukrainy z syjonistycznych łap żydowskiej finansjery USA lub po podziale Ukrainy jej zachodnia część pod żydo-rządami znajdzie się w UE, możemy być u nas, w Polsce, świadkami o wiele skuteczniejszych niż na Majdanie działań ukraińskiego Berkutu, jako służb zaprzyjaźnionego państwa, członka UE, gdyby doszło do manifestacji przeciw żydo-władzy III RP. A wszystko zgodnie z przyjęta przez żydo-system III RP ustawą chroniącą żydowską demokrację dla Polaków. I to nie jest wcale śmieszne, choć z pozoru wygląda na żart.

Tu konieczna staje się niewielka dygresja.

Myślę, że czas już najwyższy nazywać rzeczy po imieniu. Zwłaszcza po tym, co obserwowaliśmy na Ukrainie. Po zaangażowaniu po stronie żydowskiej rewolty na Majdanie żydowskiego elementu z Polski, co dowiodło niezbicie, że podziały wśród Żydów z PO i z PiS nie zmieniają istoty ich wspólnej polityki w Polsce wobec Polaków. Pora już skończyć zabawę z eufemizmami typu: jacyś oni, finansowa mafia, dawna komuna (to wyjątkowo głupie) itp. „trzymają w Polsce władzę”. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że Polska, zresztą podobnie jak cały Zachód, znajduje się pod żydowską okupacją syjonistycznych USA (i Izraela). A więc, naszym rzeczywistym wrogiem jest Żyd trzymający bezpośrednio i jednocześnie zakulisowo ster władzy w Polsce, syjonistyczne USA oraz stworzona przez żydowską finansjerę z USA UE.

Niezależnie od tego, ile razy takie myślenie zostanie nazwane antysemityzmem, nie zmieni to w najmniejszym stopniu merytorycznej słuszności takiego właśnie myślenia. Posiada ono również historyczne potwierdzenie.

Historia upadku W.Janukowycza

Prawdopodobnie rozpoczęła się  w momencie wygranych przez niego wyborów – objął urząd w 2010 r. W tym samym roku wybrano Rosję na organizatora zimowych igrzysk – przypadek, czy planowe działanie? Zamachy terrorystyczne w Rosji tuż przed igrzyskami (inspiracja USA jest niemal pewna) i deklaracje zamachowców, że zakłócą przebieg olimpiady z pewnością postawiły rosyjskie służby w stan najwyższej gotowości i siłą rzeczy osłabiły działanie tych służb w blokowaniu rewolty na Ukrainie. Rosja przyjęła pomoc USA w ochronie igrzysk w Soczi. USA zainstalowały dwa okręty w pobliżu Krymu, które nie tyle ochraniały Soczi, ile prowadziły nasłuch, czy nie nastąpi reakcja wojskowa Rosji na Ukrainie. Z pewnością okręty USA były także podsłuchiwane przez służby Rosji.

W 2012r. nie przypadkowo wybrano także Polskę i Ukrainę na organizatorów Euro2012. Dzięki temu mógł nastąpić niekontrolowany przepływ kapitałów, agentury, szkoleniowców ukraińskich rebeliantów, z Zachodu na Ukrainę i jednocześnie podjąć szkolenia rebeliantów w Polsce. A że na Majdanie działały dobrze przeszkolone, zorganizowane i opłacane grupy rebeliantów wiemy dzisiaj ponad wszelka wątpliwość.

Czy W.Janukowycz miał szansę zdławienia rebelii?

Żydostwo na Ukrainie demontowało i jednocześnie podporządkowywało sobie i Zachodowi ukraińskie służby, dowództwo armii, od 1990r. do 2010r., do wyboru W.Janukowycza na urząd prezydenta, z całkowitą swobodą, niemal tak jak realizowało ten sam proces żydostwo w Polsce.Kilka lat prezydentury W.Janukowycza nie mogło skutecznie odwrócić tego trwającego dwadzieścia lat procederu.

W ocenie sytuacji politycznej związanej z rebelią W.Janukowycz polegał bardziej na informacji wywiadu rosyjskiego niż ukraińskiego. Prawdopodobnie już na początku rebelii, o której wiedziano, że zorganizowało ją i finansuje żydostwo z USA i z UE, zdawano sobie sprawę, że nie ma możliwości siłowego jej zdławienia, że siły porządkowe i wojsko mogą nie wykonać rozkazu prezydenta. Podejmowane przez W.Janukowycza kroki zmierzające do ustabilizowania sytuacji były, więc tylko grą na zwłokę, odwlekaniem nieuchronnego końca jego prezydentury.

Zupełnie niezrozumiałe było np. wpuszczanie na Ukrainę syjonistycznej zgnilizny z UE, jawnie wspierającej Majdan, czego nie można tłumaczyć przestrzeganiem jakichkolwiek zasad demokracji. Świadczy to natomiast o braku podporządkowania służb i administracji państwa, w której znalazło się wielu Żydów, prezydentowi kraju.

Dlaczego na Ukrainę nie wkroczyła armia rosyjska?

Jeden powód już wymieniłem: nie była znana reakcja armii ukraińskiej. Poza tym byłaby to sytuacja absurdalna: armia ukraińska siedzi w koszarach, a porządek robią siły rosyjskie. Byłoby to odczytane i nagłośnione jako agresja Rosji na suwerenne państwo. Taki scenariusz nie wchodził w grę także i z tego powodu, że Rosji zależy – i słusznie – na dobrym wizerunku nie tylko wśród Ukraińców, ale przede wszystkim Rosja, w przeciwieństwie do syjonistycznych USA, nie prowadzi imperialnej polityki agresji i aneksji.

Rosja nie mogła wejść na Ukrainę także dlatego, że znalazłaby się w sytuacji jaką nakreśliłby jej scenariusz realizowany przez USA: konflikt Rosja – Ukraina wspomagana przez syjonistyczny Zachód.

Ostatnie konflikty zbrojne inspirowane przez syjonistów z USA toczą się bez udziału armii USA. Rosja została niejako zmuszona do przyjęcia tej konwencji (np. Syria)  i to także tłumaczy brak jej bezpośredniego zaangażowania na Ukrainie.

Co dalej?

Szkoda, że podpisanie porozumienia W.Janukowycza z przedstawicielami rebeliantów z Majdanu i ministrami MSZ Polski, NRF i Francji nie odbyło się w obecności przedstawiciela Rosji. Rosjanie mieliby wtedy pełne prawo żądać wypełnienia jego warunków. Było to niewątpliwe przeoczenie ze strony rosyjskiej, ale bardzo wygodne dla syjonistów z Zachodu.

Najbardziej prawdopodobny jest rozpad Ukrainy, co dla Polski i Polaków jest niekorzystne, ponieważ będziemy graniczyć z kolejnym żydo-system, w dodatku takim, który nawet nie skrywa wobec nas wrogości. Syjonistyczne żydowskie szumowiny w Polsce, politycy i dziennikarze, twierdzą, że lepsze dla Polski jest graniczenie z państwem, którego rząd stanowią potomkowie banderowców (dzisiaj także wysuwają względem nas roszczenia) niż gdyby rząd Ukrainy był pro rosyjski!

Istnienie Ukrainy z żydo-rządem lub podział Ukrainy jest także niekorzystny dla Rosji, skurczy się bowiem obszar, który stanowi jej strefę bezpieczeństwa.

Rosja posiada ogromne możliwości oddziaływania gospodarczego, a więc i politycznego, na Ukrainę i syjonistyczny Żyd już płacze – co teraz będzie, jeśli Rosja odwróci się od Ukrainy? Czołowy syjonista USA, Z.Brzeziński, chce zaproponować Rosji status Ukrainy podobny do tego, jaki miała Finlandia w czasach ZSRR. Zapomniał jednak, że Rosjanie szybko uczą się na błędach i wiedzą, ile warte są żydowskie deklaracje. Państwa słowiańskie po rozpadzie ZSRR miały stanowić strefę bez bloków militarnych – słowa dotrzymał tylko ZSRR i Rosja, żydostwo z USA nie.

Ukraina pod żydo-rządami prowadzącymi ją do UE (zaraz potem do NATO) zdecydowanie pogłębi swój już istniejący regres gospodarczy i pogorszy materialny poziom życia Ukraińców (wzrostu cen nośników energii żądają BŚ i MFW). Korupcja, która dręczy Ukrainę, uzyska status konstytucyjny, właściwy dla żydowskiego kapitalizmu – jak w Polsce, a więc rozmiary korupcji staną się totalne i państwowe. Nastąpi dalsza prywatyzacja zysków i jednoczesne uspołecznienie strat. Wszystko to w perspektywie roku, dwóch, powinno dać o sobie znać w postaci wzrostu niezadowolenia społecznego. Ale jeśli Ukraińcy wyjdą na ulice, to już syjoniści z USA ich nie wesprą, a miejscowa żydo-władza może kazać do nich strzelać, jak w Danii w 1992r., czy w Polsce w 2012r. – strzelano do świętujących niepodległość Polaków!!!

Czy możliwy jest wariant gruziński?

Nie można wykluczyć, że Rosja może stanąć w obronie Rosjan zamieszkujących Ukrainę (głównie wschodnią jej część) – ma do tego pełne prawo. Byłoby to logiczne działanie na rzecz rosyjskojęzycznej większościmieszkańców Ukrainy, którzy nie życzą sobie członkostwa w żydowskiej UE, opowiadają się natomiast za szeroką współpracą z Rosją.

Błędy, które źle rokują Rosji i Słowianom

Jest coś, co Rosja może zrobić, a czego do tej pory nie zrobiła, co jest kardynalnym błędem w walce z bezwzględnym żydo-systemem Zachodu. Chodzi o stworzenie, przynajmniej w państwach słowiańskich, niezależnych narodowych mediów. To kosztuje znacznie mniej niż wszelkie militaria i militarne akcje, a efekty daje porównywalne do zbrojnych akcji. Konieczna jest budowa narodowej świadomości politycznej.

Dariusz Kosiur

Za: http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/24/ukraina-w-zydowskich-lapach-i-co-dalej/

Data publikacji: 24.02.2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *