Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Ukraina: wojna z prawdą

Ukraina: wojna z prawdą

„Wojna z prawdą” wydaje się być odpowiednim określeniem wywołanej w globalnych mediach wojny propagandowej dla prawdziwej wojny we wschodniej Ukrainie.

a

Ten tytuł pożyczyłem z artykułu redakcyjnego New York Times autorstwa Keith Dardena. Ta szczególna wojna propagandowa ma ofiary w ludziach i wpływa na tę prawdziwą wojnę. Prawdziwą wojnę gdzie rozrywane i palone jest ciało, odrywane są kończyny i proszkowane kości.

Żeby rozwiać przynajmniej część mgły tej wojny propagandowej i zobaczyć co się dzieje na Ukrainie, musimy skupić się na sprawdzalnych faktach. Fakty te przekręca administracja Obamy, i nie pozwala amerykańskiej opinii publicznej zobaczyć horrorów ukraińskiej sytuacji. Poniżej fałszywe opinie produkowane przez administrację Obamy poprzez popularne media:

Konflikt na Ukrainie jest bezpośrednim skutkiem rosyjskiej agresji

Administracja Obamy i jej europejscy sojusznicy z NATO skupili globalną uwagę na rzekomym dążeniu prezydenta Fed. Rosyjskiej, Władimira Putina, do przywrócenia Związku Sowieckiego i w konsekwencji materialnego wspierania przez Rosję wschodnio-ukraińskich separatystów. Ale przegląd niedawnej historii Ukrainy pokazuje, że konflikt ma wieloletnie korzenie gospodarcze.

Po wkroczeniu na drogę niepodległości w 1991 wraz z upadkiem Związku Sowieckiego, i pomimo stosunkowo rozwiniętego przemysłu i rolnictwa jako części Związku Sowieckiego, teraz Ukraina jest drugim najbiedniejszym krajem w Europie, po jego sąsiedzie na zachodzie, Mołdawii, mierzonej przez MFW pod względem PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej (PKB (PPP)). PKB na mieszkańca, zmienione przez parytet siły nabywczej, jest miarą dobrobytu narodu. Dla porównania, PKB (PPP) USA na mieszkańca jest około 7 razy większy.

Sąsiedzi Ukrainy, z wyjątkiem Mołdawii, są również znacznie bardziej zamożne: Rosja na wschodzie jest prawie 2,5 razy bardziej zamożna, Polska na płn-zach prawie 3 razy, Białoruś ponad 2 razy, i Bułgaria na płd-zach około 2 razy. PKB na mieszkańca Ukrainy wynosi średnio $7.400 dolarów, co oznacza skrajną biedę. [$7,400 in per capita GDP]

Ukraiński przyjaciel powiedział mi: „Ukrainiec Petro patrzy przez granicę na swojego kuzyna Piotra w Polsce i widzi, że Piotr ma dobrą pracę i na wakacje jedzie do Grecji. jego kuzyn Pyotr w Rosji ma też dobrą pracę i na wakacje jedzie do Turcji, a Petro nie ma nawet 2 groszy do potarcia o siebie, i stąd ten problem”.

Sytuacja ekonomiczna Ukraińców nie jest rozłożona równomiernie. Wschód Ukrainy, obecnie spustoszony przez zbrodniczą bratobójczą wojnę, przed wojną miał średnią pensję od 300 do 2.500 hrywna (około 25% do 2,5 razy) wyższą niż zachód. Zubożały zachód dostarcza obecnie większość rekrutów walczących ze wschodnimi Ukraińcami. Wielu wschodnich Ukraińców również uzupełnia swoje dochody przez pracę „za granicą” w Fed. Rosyjskiej, gdzie wynagrodzenia są znacznie wyższe, a ich znajomość języka rosyjskiego i niewielka odległość z domu sprawiają, że łatwo jest dostać pracę.

Tak więc niechęć zachodnich Ukraińców do wschodnich jest trochę zrozumiała biorąc pod uwagę skrajną biedę zachodu. Warunki na Ukrainie są podobne do tych, które istniały w Weimarskich Niemczech, co doprowadziło do powstania nazistów. Ukraiński zachód dostarczył większość poparcia wyborczego (w niektórych obwodach, czy regionach, do prawie 40% głosów) na ekstremistyczną partię Svoboda i różne frakcje najczęściej faszystowskiego Prawego Sektora, siły wiodącej „Euromajdanu”. Wcześniej Svoboda była znana jako Socjalno-Nacjonalistyczna Partia Ukrainy i jej insygniami była swastyka.

a

Te tzw. protesty na „Euromajdanie” na Ukrainie w drugiej połowie 2013 i na początku 2014 były inicjatywą oddolną, przeciwko zdominowanemu przez Rosję rządowi Janukowycza

Ruch ostatecznie obalił skorumpowany rząd prezydenta Janukowycza. Jednak są dowody i powszechna zgoda, że powszechne niezadowolenie ekonomiczne z rządu wspomagały i kierowały siły zewnętrzne.

„Euromajdan” mocno finansowały Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Victoria Nuland, obecny asystent sekretarza stanu ds. Europy i Eurazji, przyznała tyle podczas swojego wystąpienia na Międzynarodowej Konferencji Gospodarczej na Ukrainie w National Press Club 13 grudnia 2013, stwierdzając, że Stany Zjednoczone wydały $5 mln, finansowały anty-rządowe grupy „prodemokratyczne” na Ukrainie. W tym kontekście interesujące są informacje o asystentce sekretarza Nuland. Pani Nuland była głównym zagranicznym doradcą Dicka Cheney, wybitnego członka neokonserwatywnego „Projektu Nowego Amerykańskiego Stulecia” [PNAC].

Jest żoną współzałożyciela tego samego think-tanku „Projekt dla Nowego Amerykańskiego Stulecia”, który dostarczył dużą część podbudowy teoretycznej dla wojen w Afganistanie i Iraku nadal kłopotliwych dla USA. Ona również reprezentowała USA w NATO, sojuszu przeciwko ZSRR. Jej dziadek ze strony ojca mógł wyemigrować do Ameryki z Ukrainy. Niektórzy autorzy twierdzą, że Nuland może być rusofobem. Biorąc pod uwagę jej doświadczenie i te informacje, antypatia Nuland do Rosji, jeśli prawdziwa, jest zrozumiała.

Protesty na „Euromajdanie” były ludowym ruchem ukraińskim na rzecz wolności i demokracji

Rząd Obamy i jego europejscy sojusznicy nie wspominają o tym, że nazistowska Svoboda i jeszcze bardziej okrutny faszystowski Prawy Sektor odegrały wiodącą rolę w „Euromajdanie”. Ten udział Svobody i Prawego Sektora dobrze udokumentowali liczni dziennikarze śledczy relacjami naocznych świadków. Jak ze wszystkimi faszystowskimi partiami, Svoboda i Prawy Sektor wspierają wolność i demokrację tylko dla podobnie myślących, właściwych Ukraińców. Faszystowskie grupy potrzebują wroga żeby usprawiedliwić swój ekstremizm. Dla nazistów w Niemczech byli nim Żydzi. Dla Svobody i Prawego Sektora są nim Rosjanie.

a

W czasie „Euromajdanu” pod koniec 2013, skrajni nacjonaliści ukraińscy okupowali większość budynków rządowych w centrum Kijowa, jak również większość innych budynków administracji regionalnej w centralnej i zachodniej Ukrainie. Co ciekawe, rząd Obamy i jego sojusznicy w UE nie zażądali wycofania się ekstremistów z tych budynków rządowych z takim samym uporem jak zażądali wycofania się sił separatystycznych wschodnich Ukraińców z okupowanych przez nich budynków. Zachodnie media, beztrosko stosując się do rządowej linii PR, całkowicie przeoczyły ataki Svobody, a ze wschodnich Ukraińców zrobiły radykalnych buntowników. One i większość mediów stosują się do tej linii, dalej zaniedbując powiedzieć o tym, że większość budynków rządowych w Kijowie, w centralnej i zachodniej Ukrainie, nadal okupują nacjonalistyczni ekstremiści ukraińscy.

Janukowycz w końcu uciekł z Ukrainy po tym kiedy zabito dziesiątki demonstrujących i policjantów. Rząd Obamy i jego sojusznicy z UE całkowicie obwinili za tę rzeź rząd Janukowycza. Ale później oficjalne ukraińskie źródła poinformowały, że śledztwo w tej sprawie ujawniło iż mordów tych dokonywali po obu stronach z tej samej broni – nieznani prowokatorzy – jedna możliwość jest taka, że były to „grupy niekontrolowane przez rząd”. [investigation into the killings revealed]

Po ucieczce Janukowycza, ukraiński parlament zwany Radą przegłosował nowy „legalny rząd tymczasowy”

W rzeczywistości wydaje się, że rząd Obamy starannie wybrał tzw. „rząd tymczasowy”. Krewka p. Victoria Nuland odbyła już słynną rozmowę telefoniczną z Geoffrey Pyattem, ambasadorem USA w Ukrainie, kiedy to zasadniczo nakreśliła mu kto będzie kierował tym tymczasowym ukraińskim rządem (wymieniła nazwisko Arsenija Jaceniuka), i kto przedstawi mu wskazówki podczas „rozmów z tymczasowym prezydentem 4 razy w tygodniu” [famous call]. Wśród tych którzy będą dawać rządowi wskazówki wymieniła nazwisko Oleha Tyahniboka, lidera nazistowskiej partii Svoboda. Pani Nuland również serdecznie przeklęła UE, która mogła mieć wątpliwości co do rozpuszczanego przez nich potwora. Powiedziała także, że zaangażuje amerykańskiego wiceprezydenta Joe Bidena żeby „posklejał to wszystko razem”. Pan Biden przyjechał i oczywiście udało mu się „posklejać to wszystko” tak dobrze, że jego syn został dyrektorem ukraińskiej firmy energetycznej [got a directorship].

a

Administracja Obamy szybko uznała legalność „rządu tymczasowego” w Kijowie pod kierownictwem Arsenija Jaceniuka. Jest to rząd który uznali za legalny i reprezentujący wolę ukraińskiego narodu. Poniżej skład nowego 20-osobowego „rządu Jaceniuka” [„Yatzeniuk government”]:

5 (25%) członkowie nazistowskiej partii Svoboda, choć w czasie zamachu Svoboda stanowiła tylko 8% parlamentu

1 (5%) członek, Serhey Kvit, jest z Prawego Sektora, skrajnej faszystowskiej grupy bez wcześniejszej reprezentacji w parlamencie

7 (35%) z Batkivshchina, nacjonalistycznej partii, wcześniej stanowiła 20% parlamentu.

Nie było w nim nikogo z Partii Regionów, która wcześniej stanowiła największy blok w parlamencie (27%) i większość poparcia miała ze wschodniej Ukrainy. Nie było żadnych komunistów, socjalistów, czy partii prorosyjskich, które, niezależnie od tego jak błędne były ich przekonania, byli wybierani przez ukraiński naród jako przedstawiciele w parlamencie.

Przypominamy, że „głosowanie” w celu utworzenia „rządu Jaceniuka” odbyło się w czasie kiedy parlament i reszta budynków rządowych w Kijowie były okupowane przez działaczy „Euromajdanu”, głównie składających się ze Svobody, Prawego Sektora i Batkivshchiny, więc trudno to mówić o „wolnym” głosowaniu. Były udokumentowane przypadki fizycznych napaści na funkcjonariuszy dawnego rządu, członków Partii Regionów i ukraińskich partii komunistycznych i socjalistycznych przez chuliganów z Prawego Sektora i Svoboda, zbyt liczne, by opisać je w tym ograniczonym artykule [Right Sector i Svoboda].

Rosja „dokonała inwazji” na Krym i rozpętała radykalną rebelię wschodnich separatystów

Ludność wschodniej Ukrainy zbuntowała się przeciwko temu co uważała za nielegalny zamach stanu w Kijowie. Do stłumienia tego buntu „rząd Jaceniuka” w Kijowie wyznaczył Andrija Parubija [Andriy Parubiy], współzałożyciela nazistowskiej partii Svoboda. Oczywiście ten wybór mógł zwiastować wschodnim Ukraińcom, że nie mogą spodziewać się litości. Ale rząd Obamy i uradowane zachodnie media za te walki obwiniają Fed. Rosyjską, mówiąc iż Rosja zachęca do buntu wschodnich Ukraińców, sympatyków Rosji.

Mieszkańcy Krymu są w 57% Rosjanami i dla 77% rosyjski jest językiem ojczystym [native Russian speakers]. Ustanowienie nowego „rządu” w Kijowie zdominowanego przez nacjonalistów i faszystów, z towarzyszącymi okrzykami na portalach społecznych „moskalej na noż” [moscalei na nozh = nożować Rosjan] i „mochit koloradov” [bloody the Russians = wy/zakrwawić Rosjan] grożącymi i dehumanizującymi Rosjan i osoby rosyjskojęzyczne poprzez użycie słowa ‚koloradov’, jest to nawiązanie do czarno-pomarańczowej wstążki św. Jerzego noszonej przez separatystów, i czarno-pomarańczowego chrząszcza z Kolorado pustoszącego europejskie lasy. Tych okrzyków nie można uważać za coś pozytywnego, i słuszność prób samoobrony wschodnich Ukraińców. W referendum krymskim o dołączeniu do Fed. Rosyjskiej, 89% uczestniczących opowiedziało się za przyłączeniem. Mimo że rząd Obamy, jego sojusznicy w UE i faktycznie większość krajów świata uznali referendum za nielegalne czy nie posiadające pełnej legalności, liczne wcześniejsze badania / wybory międzynarodowe przed i po referendum wykazały, że ludność Krymu wolała przyłączyć się do Rosji [preferred to be part of Russia], i referendum poprawnie wyraziło tę wolę. Biorąc pod uwagę późniejszą bezmyślną przemoc rozpętaną we wschodniej Ukrainie, nie zaskakuje to, że Krymczanie gratulują sobie swojego wyboru.

W rzeczywistości, gdy separatyści na wschodzie zbuntowali się przeciwko „rządowi Jaceniuka” w Kijowie, rząd wysłał regularną armię ukraińską, do czego zachęcał ich rząd Obamy podczas wizyty w Kijowie przez dyrektora CIA i wiceprezydenta. Większość żołnierzy regularnej armii odmówiła walki; albo rozeszła się do domów, albo dołączyła do separatystów [either went home or joined the separatists]. Podobna sytuacja miała miejsce w przyłączonym Krymie, według jednego raportu. Aż 90% personelu ukraińskiej armii i marynarki mogło dołączyć do rosyjskiego wojska, albo zdezerterowało i stało się cywilami Federacji Rosyjskiej [As many as 90 percent]. Nie mając żadnego poparcia w regularnej armii, „rząd Jaceniuka” zwerbował i uzbroił swoje oddziały szturmowe z „Euromajdanu”, wielu z nich z nazistowskiej Svobody i faszystowskiego Prawego Sektora do „Gwardii Narodowej”. Nazistowska Svoboda i faszystowski Prawy Sektor utworzyły również swoje uzbrojone gangi, które wydają się współpracować z podobnie myślącą „Gwardią Narodową” w ataku na wschodnich Ukraińców [many of them from the Nazi Svoboda and fascist Right Sector].

Nie czują się odpowiedzialni za antywschodnią agresję, oszczerstwa, przemoc i w końcu mordy

„Rząd Jaceniuka” i oficjalne ukraińskie media, przy wsparciu rządu Obamy, EU i NATO, wschodnich Ukraińców nazywają „terrorystami” i „bandytami”. W Odessie, podpuszczeni przez rząd i portale społecznościowe, ukraińscy faszyści stracili wszystkie cechy człowieczeństwa i brutalnie zamordowali ponad 40 protestujących [brutally murdered over 40 protesters] przeciwko „rządowi Jaceniuka” (ostrzeżenie: zdjęcia są odrażające – ohydne zbrodnie złych ludzi). Oficjalna opinia ukraińska, papugowana przez coraz bardziej winny rząd Obamy i jego spiskowców z UE, jest taka, że protestujący przeciwko rządowi sami się podpalili. W celu przywrócenia „pokoju” w Odessie, kijowski „rząd” wysłał ekstremistycznych zbirów uzbrojonych w broń i bezkarność. Oficjalna prasa ukraińska nazwała ich jednostką „elitarną Gwardii Narodowej”. Przeważnie papugując oficjalną opinię Ukrainy, światowe media ją stosują [world media picked up the moniker]. Typowo słowo „elita” zarezerwowane jest dla dobrze wyszkolonych i całkowicie profesjonalnych jednostek wojskowych, ale widocznie nie według oficjalnej ukraińskiej prasy.

Kiedy rząd Obamy nosił sztandar Euromajdanu, miłującej wolność ukraińskiej rewolucji, podobna „elita” Gwardii Narodowej przyjeżdżała do Mariupolu w obwodzie donieckim we wschodniej Ukrainie. Stosując swoje „intensywne szkolenia”, opróżniali magazynek po magazynku, niektórzy w policjantów Mariupola, którzy próbowali im się przeciwstawić, inni w niebo, a jeszcze inni w nieuzbrojonych protestujących [unloaded magazine after magazine].

 Następnie, „elita” Gwardii Narodowej pojawiła się w Kramatorsku i Slavyansku, polując na młode dziewczyny [taking potshots at young girls]. Oni są tam nadal, kilku z nich umiera w zasadzkach separatystów, kilku jest rannych szrapnelami RPG, ale większość sprowadza coraz cięższy sprzęt, czołgi, samoloty, coraz częściej korzysta z długodystansowej artylerii i haubic, by skuteczniej popełniać te mordy.

Rosja wysłała na Ukrainę wojska, przygotowuje się do inwazji Ukrainy, i najlepszą reakcją jest nałożenie sankcji

Rząd Obamy i NATO stanowczo zażądali wycofania rosyjskiej armii spod granic Ukrainy i ogłosili sankcje na poszczególnych Rosjan. Na „uzasadnienie” tych akcji, rząd Obamy paradował sfabrykowane zdjęcia „rosyjskich specnaz” [fabricated photos of „Russian spetznaz,”], spreparował nagrania telefoniczne i mnóstwo innych żartów przed globalnymi mediami. Pragnąc implikować Rosję, rząd wymachiwał zgniłymi „dowodami” na rosyjskie zaangażowanie militarne, podpowiadanymi im przez „rząd Jaceniuka” w KIjowie. Sekretarz stanu John Kerry musiał być albo nieprawdopodobnie naiwny, albo tak zmotywowany, że nie przeszkadza mu przyłapanie go na kłamstwie.

Kiedy dziennikarze śledczy dostali się na linie frontu jednostek separatystycznych, nie znaleźli rosyjskich wojsk, ani nowoczesnego rosyjskiego sprzętu. Znaleźli tam zmęczonych ukraińskich albo rosyjskich weteranów wojennych [Ukrainian or Russian army veterans now living in Ukraine] mieszkających na Ukrainie, uzbrojonych w to co zdobyli w magazynach ukraińskiej armii, albo kupili od wracających do domów ukraińskich żołnierzy lub strażników granicznych.

Znaleźli również licznych Rosjan przybyłych niedawno [Russians recently arrived] by stanąć obok kuzynów i przyjaciół przeciwko atakom faszystowskiej „Gwardii Narodowej” i Prawego Sektora, przekraczając granicę nigdy nie uznawaną całkowicie przez lokalnych mieszkańców od jej efemerycznego pojawienia się w 1991. Inni przekraczali ją tylko po to by walczyć. W regionie jest wielu niezatrudnionych albo zatrudnionych niezgodnie z kwalifikacjami byłych wojskowych i najemników. W tym samym czasie, zgodnie z wyciekniętymi raportami niemieckiego wywiadu wojskowego, to „Narodowi Gwardziści” zaciskają szranki z amerykańskimi i europejskimi najemnikami [US and European mercenaries].

Biorąc pod uwagę fakty pokazujące nieludzkie czyny przeciwko obywatelom wschodniej Ukrainy i niemoralne wsparcie radykalnych grup teraz kontrolujących ukraińskim rządem, i wspierane przez USA, pozostaje pytanie: Dlaczego?” Dlaczego rząd Obamy ucieka się do podstępu, oczywistego oszustwa i kontroli Ukrainy? Czy rząd i UE wplątują się w zmianę ukraińskiego rządu dla celów handlowych (układ wolnego handlu), i teraz czują że muszą grać do końca, mimo że nie nie uczestniczyli w porwaniu przez Swobodę / Prawy Sektor „rządu Jaceniuka”? Czy rząd postanowił, że Putin jest złym facetem i jego strefę wolnego handlu trzeba odciąć, nawet kosztem setek, może tysięcy ukraińskich ofiar? Czy to jest sprawa ogona „rządzącego psem”? W końcu ostatnia wojna przez pełnomocników z Rosją była w 2008, kiedy kłopot mieli republikanie. Zbliżają się ważne wybory i teraz w kłopocie są demokraci. Czy ten kompleks militarno-przemysłowy napina mięśnie i NATO próbuje odsunąć od siebie swoją nieistotność? czy to jest jakaś kombinacja tego wszystkiego czy tylko części?

Niezależnie od prawdziwego powodu, nielegalne gafy administracji Obamy na Ukrainie spowodowały śmierć setek i nędzę milionów Ukraińców. Administracja musi przestać wspierać przestępczą bratobójczą wojnę we wschodniej Ukrainie, zgromadzić wszystkie strony konfliktu wokół stołu i wypracować rozwiązanie dyplomatyczne.

Armen Abazajian; inżynier, wynalazca i autor pracujący w przemyśle petrochemicznym i w zakresie alternatywnych i zrównoważonych paliw i środków chemicznych, mieszkał w Rosji, bardzo dobrze zna rosyjski, szeroko podróżował zawodowo po Rosji i Ukrainie. Ma 20 wynalazków, 12 patentów, publikował artykuły techniczne i przedstawiał je na licznych konferencjach.

Ukraine: The War on Truth

Źródło: http://original.antiwar.com/Armen_Abazajian/2014/07/04/ukraine-the-war-on-truth/

Armen Abazajian – 5.07.2014, tłum z j. ang. Ola Gordon.

(klikalne odnośniki w źródle)

a

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *