Strona główna > NWO > Ukraina – Takiej bazy danych personalnych nie ma nigdzie w świecie

Ukraina – Takiej bazy danych personalnych nie ma nigdzie w świecie

Ukraina – Czegoś takiego nie ma w żadnym kraju świata! Tworzona jest megabaza danych personalnych na ludzi bez ich zgody .

a11

Jeden państwowy rejestr demograficzny to elektroniczny, informatyczno-telekomunikacyjny system przeznaczony do przechowywania, ochrony, przetwarzania, wykorzystywania i rozpowszechniania, uregulowany przez obowiązujące prawo informacji o osobie i o dokumentach, które powstają z wykorzystaniem danych pochodzących z rejestru przy zapewnieniu przestrzegania gwarantowanych Konstytucją Ukrainy swobody przemieszczania się i wyboru miejsca zamieszkania, zakazu ingerencji w życie osobiste i rodzinne i innych praw i swobód człowieka i obywatela. Od 1 października 2016 roku, zgodnie z ustawą, zaplanowano przetworzenie w postać biometryczną 15 rodzajów dokumentów, w tym także dowody tożsamości obywatela Ukrainy (ID card) i paszporty zagraniczne.

Do rejestru będzie wprowadzana taka informacja jak:

1- imię i nazwisko osoby

2- Data urodzenia/zgonu

3- miejsce urodzenia

4- płeć

5- data wprowadzenia informacji o osobie do rejestru

6- informacje o rodzicach (adopcjach), opiekunach, kuratorach i innych przedstawicielach

7- informacje o obywatelstwie albo jego braku i o podstawie nabycia obywatelstwa Ukrainy

8- szczegółowe informacje o dokumentach wydanych osobie (typ, tytuł dokumentu, nazwa dokumentu, seria, numer, data wydania i uprawniona osoba, która wydała dokument, termin ważności dokumentu)

9- informacje o dokumentach potwierdzających zgon osoby albo uznanie osoby za zmarłą albo zaginioną bez wieści

10- wzór podpisu w formie cyfrowej

11- wizerunek twarzy człowieka w postaci cyfrowej

12- zmienna informacja uzupełniająca (o miejscu rejestracji, o sytuacji rodzinnej, o odmowie przyjęcia numeru rejestracyjnego rozrachunkowej karty podatnika, o wydaniu dokumentów prywatyzacyjnych, uzupełniające (fakultatywne) dane biometryczne, parametry)

13- informacje z WIS (instytucjonalne systemy informacyjne)

a111

W ten sposób podstawowymi uwagami do tej ustawy są: – gromadzenie informacji o obywatelach bez ich wcześniejszej zgody

– niezgodność ustawy z międzynarodowymi aktami prawnymi (gromadzenie nadmiernej informacji o obywatelach bez określenia celu takiej operacji i przechowywania informacji)

– brak w innych państwach podobnego rejestru – nadzwyczajna kosztowność procedury otrzymania nowych dokumentów a także instalacji urządzeń do sczytywania dokumentów

– brak racjonalnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia rejestru i nowych dokumentów

– naruszenie przez ustawę prawa do nietykalności osobistej, prawa do wolności podróżowania i swobodnego wyboru miejsca zamieszkania, prawa do prywatności życia osobistego i rodzinnego.

To będzie MEGABAZA danych. O człowieku będą wiedzieć WSZYSTKO i WSZYSCY!

P.S. Dokładnie taką bazę danych chcą utworzyć w Rosji do końca 2016 roku tyle, że będzie się ona inaczej nazywać a mianowicie „Zintegrowany rejestr ludności”.

a0

Za: http://3rm.info/main/64527-edinyy-demograficheskiy-reestr-ukrainy-chto-za-zver.html

Publikacja: 29.09.2016

Tłumaczenie Tamara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.