Strona główna > Rosja > Ukraina – Jezus był Ukraińcem !!!!!!!!

Ukraina – Jezus był Ukraińcem !!!!!!!!

Jezus był Ukraińcem, a Ukraińcy wymyślili koło i stworzyli pierwszą cywilizację.

Według teorii prezentowanej przez ukraińskiego pisarza, działacza społecznego i polityka, Rotysława Nowożeńca, Jezus był pradawnym Ukraińcem – jak większość apostołów – a starożytni Ukraińcy stworzyli pierwszą cywilizację w regionie.

W nagraniu opublikowanym w sieci Rotysław Nowożeniec, pisarz i działacz społeczny, dzieli się teorią według której to pra-Ukraińcy stworzyli pierwszą cywilizację w tej części świata, wynaleźli koło, a sam Jezus i większość apostołów – to pradawni Ukraińcy. Swój wywód zaczyna od stwierdzenia, że wiele słów z Palestyny i Izraela ma praukraińskie pochodzenie.

– Jest taka teoria, że różne słowa z Palestyny, Izraela, nazwy miejscowości, mają praukraińskie pochodzenie – mówi wiceszef Ukraińskiej Partii Republikańskiej. Podaje przy tym konkretne przykłady:

– Nazaret pochodzi od słowa „nadzorować” (ukr. nazerat), to osiedle na górze, z którego można nadzorować morze. Jerozolima (ukr. Jerusalym) ma w podstawie, w rdzeniu słowo Rus, Ruś. Galilea (ukr. Halileja), Galilejczyk (ukr. Halylyjanyn), Galia (Halia), Galicja (Halicja), Hałyczyna, to osadniczy z plemienia Gallów (Hallów), którzy zasiedlali starożytną Ukrainę.

Nowożeniec podkreśla, że w „okresie trypolskim” [wiązany z archeologiczną kulturą trypolską, ok. 4200-2750 p.Ch.], „gdy pierwsze cywilizacje pojawiły się na terytorium Ukrainy”, to pradawni Ukraińcy „nieśli w świat wyższy poziom rozwoju”.Twierdzi np., że to oni wymyślili koło, uprawę ziemi, w tym tzw. trójpolówkę.–  Nawet nazwa miasta Trypolis w Libii pochodzi od trójpolówki. Ukraińcy dali światu pierwszą cywilizację – twierdzi Nowożeniec. Następnie „tłumaczy”, że Jezus Chrystus oraz większość apostołów (Galilejczyków), byli Ukraińcami:

– Jezus Chrystus jest Galilejczykiem (Halylyjanem), pradawnym Ukraińcem. Wszyscy apostołowie, z wyjątkiem Judy, byli Halylyjanami, pradawnymi Ukraińcami, tylko Juda był Judejczykiem.

ZOBACZ TAKŻEBrat byłego prezydenta Ukrainy: starożytni greccy filozofowie mówili po ukraińsku [+VIDEO]

Rotysław Nowożeniec obecnie jest wiceszef Ukraińskiej Partii Republikańskiej, ale wcześniej był m.in. deputowanym obwodu lwowskiego, wybranym z list Bloku Julii Tymoszenko. Kierowana przez niego fundacja „Ukraina-Ruś” wydała kilka lat temu przewodnik turystyczny, w formie mapy, pt. „Ukraińskie miejsca w Polsce” Można było się z niego dowiedzieć, że Kraków to staroukraińskie miasto, a nazwa „Polska” pochodzi od ukraińskiego plemienia Polan. Publikacja ta była prezentowana w siedzibie Lwowskiej Rady Obwodowej. Według założenia, miała przyczynić się do lepszego poznania i popularyzacji historii ziem ukraińskich.

Przeczytaj więcejKraków to staroukraińskie miasto?

Исторический ликбез от заместителя главы Украинской республиканской партии, общественного деятеля и писателя Ростислава Новоженца: "Украинцы дали миру первую цивилизацию и Иисус Христос – галилеянин (галичанин), древний украинец. Все апостолы, кроме Иуды, были галилеянами (галичанами) прадавними украинцами, только один Иуда был иудеем"."Есть такая теория, что даже слова из Палестины, Израиля, названия местностей, имеют пра-украинское происхождение. Назарет – это от слова надзирать, это поселение на горе откуда надзирали за морским путем. Иерусалим – в основе, в корне слово Рус, Русь. Галилея, галилеянин, Галия, Галисия, Галичина – это переселенцы из племени галлов, которые населяли древнюю Украину. Известно, что в трипольский период, когда первая цивилизация в мире появилась именно на территории Украины, праукраинцы несли в мир высший уровень развития, несли достижения, может еще не науки, но эти достижения: первое колесо, земледелие. Даже поселение Триполи в Ливии происходит от Триполья. Так вот, украинцы дали миру первую цивилизацию и Иисус Христос – галилеянин, древний украинец. Кстати, все апостолы, кроме Иуды были галилеянами, прадавними украинцами, только один Иуда был иудеем."

Opublikowany przez Eduard Dolinsky Czwartek, 28 września 2017

 

 

Исторический ликбез от заместителя главы Украинской республиканской партии, общественного деятеля и писателя Ростислава Новоженца: „Украинцы дали миру первую цивилизацию и Иисус Христос – галилеянин (галичанин), древний украинец. Все апостолы, кроме Иуды, были галилеянами (галичанами) прадавними украинцами, только один Иуда был иудеем”.

„Есть такая теория, что даже слова из Палестины, Израиля, названия местностей, имеют пра-украинское происхождение. Назарет – это от слова надзирать, это поселение на горе откуда надзирали за морским путем. Иерусалим – в основе, в корне слово Рус, Русь. Галилея, галилеянин, Галия, Галисия, Галичина – это переселенцы из племени галлов, которые населяли древнюю Украину.

Известно, что в трипольский период, когда первая цивилизация в мире появилась именно на территории Украины, праукраинцы несли в мир высший уровень развития, несли достижения, может еще не науки, но эти достижения: первое колесо, земледелие. Даже поселение Триполи в Ливии происходит от Триполья.

Так вот, украинцы дали миру первую цивилизацию и Иисус Христос – галилеянин, древний украинец. Кстати, все апостолы, кроме Иуды были галилеянами, прадавними украинцами, только один Иуда был иудеем.”

Od Redakcji W-P – Szanowne czytelniczki i czytelnicy ! Są to doniesienia na tyle zabawne co i tragikomiczne. Nie ma się co dziwić wiadomościom, że Syn Boży w wydaniu „żydobanderowskiego chrześcijaństwa” był Ukraińcem ponieważ WSCHÓD pozostanie zawsze WSCHODEM. Także inne wiadomości nadchodzące ze Wschodu mają podobny charakter  świadczący o ciężkiej, stepowej chorobie umysłowej starożytnego plemienia Ukrów co powinno skłonić nas, Polaków,  do szczególnej ostrożności i trzeźwości w oglądzie żydobanderowskiego Wschodu !

Za: https://kresy.pl/wydarzenia/jezus-byl-ukraincem-a-ukraincy-wymyslili-kolo-stworzyli-pierwsza-cywilizacje-video/

Data publikacji: 29.09.2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *