Strona główna > Świat > Ujemne odsetki i wojna z gotówką

Ujemne odsetki i wojna z gotówką

Jeśli jesteś zwykłym ciułaczem z pieniędzmi ulokowanymi w banku, wkrótce może się okazać, że to ty masz płacić bankowi za trzymanie twoich pieniędzy, a nie odwrotnie.

a
Cztery europejskie banki centralne – Centralny Bank Europejski, Narodowy Bank Szwajcarii, szwedzki Riksbank i duński Nationalbank – nałożyły ujemne oprocentowanie na rezerwy banków komercyjnych depotyzowane w wyżej wymienionych bankach centralnych. To zapoczątkowało dyskusję, czy nie nadszedł już czas, aby przerzucić te koszta na konsumentów. Bank Japonii i Rezerwa Federalna USA (FED) nadal realizują ZIRP (zero interest-rate policy – polityka zerowych stóp procentowych), ale kilku przedstawicieli FED-u również zaczęło domagać się wprowadzenia NIRP (negative interest-rate policy – polityka ujemnych stóp procentowych).

Uzasadnieniem tego posunięcia jest stymulowanie „popytu” poprzez zmuszenie konsumentów do wycofania swoich pieniędzy z banku i wydania ich. Jeśli gospodarka ma problemy, standardową praktyką banku centralnego jest obniżenie stóp procentowych, co czyni oszczędzanie mniej atrakcyjnym. Rzekomo ma to na celu zwiększanie wydatków i pobudzanie gospodarki.

Taka jest teoria, ale mimo iż banki centralne już obniżyły główną stopę procentową do zera, gospodarki nadal się kurczą. Dla niewtajemniczonego obserwatora, oznacza to, że teoria jest zła i powinna być zmieniona. Innego zdania są natomiast nasi centralni bankierzy, którzy eksperymentują obecnie z ujemnymi odsetkami.

Problem z wprowadzeniem ujemnych odsetek od rachunków oszczędnościowych, jak wyjaśnia brytyjski dziennik Telegraph, to: „Granica, którą ekonomiści nazywają «dolną granicą zera». Zbyt głębokie obniżanie odsetek doprowadzi do ujemnych odsetek, co może zachęcić ludzi do wycofywania swoich oszczędności z banku i gromadzenia ich w gotówce, co, z kolei, zamiast pobudzić gospodarkę może ją spowolnić”.

Dla zwykłego obserwatora może to oznaczać, że ujemne stopy procentowe nie zadziałają i że należy zrezygnować z tej opcji. Innego zdania są jednak centralni bankierzy, którzy zdecydowali się zatkać tę dziurę w swojej nieszczelnej teorii, kolejnym posunięciem, którym ma być wyeliminowanie gotówki.

Jeśli jedynym wyborem jest trzymanie pieniędzy na koncie cyfrowym w banku i wydawanie ich za pomocą karty bankowej, karty kredytowej lub czeków, ujemne odsetki mogą zostać nałożone bezkarnie. To się już dzieje w Szwecji i inne kraje szykują się do wprowadzenia podobnego rozwiązania.

Jak donosi Wolfstreet.com:

„Wojna z gotówką postępuje na wszystkich frontach. Regionem, który został zdominowany nagłówkami mówiącymi o wojnie z fizycznym pieniądzem, jest Skandynawia. Szwecja stała się pierwszym krajem, który włączył własnych obywateli będących w większości uległymi świnkami morskimi w dystopijny eksperyment gospodarczy, któremu na imię ujemne odsetki w bezgotówkowym społeczeństwie. Jak donosi Credit Suisse, bez względu na to, gdzie jesteś i co chcesz kupić, znajdziesz mały wszechobecny napis Vi hanterar ej kontanter (Nie przyjmujemy gotówki)”.

a

a
To, czy ujemne odsetki rzeczywiście stymulują ożywienie gospodarcze, jest wątpliwe. Zwolennicy tej teorii powołują się na eksperyment Silvio Gesella i miasta Worgl z lat 1930. Charles Eisenstein wyjaśnił to w Sacred Economics (Święta ekonomia):

„Pionierskim teoretykiem ujemnego oprocentowania pieniędzy był niemiecko-argentyński biznesmen Silvio Gesell, który nazwał to darmowym pieniądzem (Freigeld)… System, który zaproponował w swoim arcydziele z roku 1916 zatytułowanym The Natural Economic Order [Naturalny porządek gospodarczy], polegał na użyciu papierowej waluty, której druk kosztuje niewielki ułamek wartości banknotu i która miała być okresowo aktualizowana… [W roku 1932] dotknięte recesją austriackie miasto Worgl zainspirowane przez Gesella wydało swoją własną walutę… Waluta Worgla odniosła ogromny sukces. Utwardzono drogi, zbudowano mosty i zapłacono zaległe podatki. Stopa bezrobocia spadła, gospodarka kwitła, co przyciągało uwagę pobliskich miast. Burmistrzowie i urzędnicy z całego świata odwiedzali Worgl aż do momentu, w którym rząd centralny Niemiec zniósł walutę Worgla, co ponownie wpędziło to miasto w recesję”.

Ellen Brown

Źródło: https://ellenbrown.com/2015/11/20/hang-onto-your-wallets-negative-interest-the-war-on-cash-and-the-10-trillion-bail-in/

Tłum. Nexus

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *