Strona główna > NWO > Udokumentowany dowód: „Żydzi stojący za mieszaniem ras”. Autorstwa dr Edwarda R. Fields’a, 1970 r.

Udokumentowany dowód: „Żydzi stojący za mieszaniem ras”. Autorstwa dr Edwarda R. Fields’a, 1970 r.

Komentarz: Co się stanie, gdy do puszki z białą farbą wlejemy szklankę czarnej? Za przetłumaczenie poniższego artykułu serdeczne podziękowania dla Jaroslausa. Redakcja W-P.

Zawartość:

a

 1. Autor żydowskiej Ustawy o Prawach Obywatelskich — Jacob Javits
 2. Żydzi stojący za mieszaniem ras w Ameryce
 3. Odpowiedzi są skomplikowane
 4. Takie są fakty
 5. Z ich własnych ust – żydzi ujawniają swoje plany Żydostwo zbiera pieniądze dla murzynów Prawnicy bojówkarzy są żydami
 6. Żydostwo nalega by Biali Chrześcijanie poślubiali murzynów, ale względem swoich naciskają, by poślubiać tylko żydów
 7. Inna historia dla żydów
 8. Nie chodź na randki z nie-żydami
 9. Dlaczego żydzi dążą do skundlenia Białych Chrześcijan
 10. Pogarda do samych siebie wpajana w Białych Ludzi
 11. Obarczyć Białych winą za zbrodnie murzynów
 12. Komisja do spraw niewielkich zamieszek w New Jeresy
 13. Partia komunistyczna walczyła o mieszanie ras
 14. Żydowscy milionerzy wspierają czarną rewolucję
 15. NAACP — organizacja żydowska
 16. autor żydowskiej Ustawy o Prawach Obywatelskich — Emanuel Celler Indeks (zobacz PDF)
 17. Historia wersji & notatki

Autor żydowskiej Ustawy o Prawach Obywatelskich

a

Senator Jacob Javits (powyżej), będąc na obiedzie wydanym przez Joint Defense Appeal, żydowską organizację zajmującą się zbieraniem funduszy, co miało miejsce w Hotelu Plaza w Nowym Jorku dnia 24 października 1957 r., wezwał prezydenta Eisenhowera, aby natychmiast wyznaczył członków Komisji Praw Obywatelskich, przewidzianej wedle nowego prawa o Prawach Obywatelskich.

W tamtym czasie Javits kandydował do amerykańskiego Senatu, czemu towarzyszyła duża wrzawa związana z jego powiązaniami z czerwonym frontem (zapewne komuną – przyp.)

Kongresman Emanuel Celler i senator Jacob Javits, obaj syjoniści, byli autorami niesławnej Ustawy o Prawach Obywatelskich.

Żydzi stojący za mieszaniem ras w Ameryce

Celem tego artykułu jest wykazanie, poprzez udokumentowane dowody, że żydzi w Ameryce są głównymi prowodyrami i siłą sprawczą szeroko zakrojonej próby skundlenia Białych Chrześcijan poprzez mieszanie z murzynami.

Oczywiście każdy zdaje sobie sprawę, że jest wielu łatwowiernych gojów z wypranymi mózgami, dążących do tego samego celu.

Niemniej jednak ruch, aby mieszać rasy w Ameryce, jest przede wszystkim rozpalany i finansowany przez żydostwo w każdym mieście, bez względu na jego wielkość, które tylko posiada zorganizowaną społeczność żydowską.

Pierwszym pytaniem, które się nasuwa, jest kwestia dlaczego żydostwo jest tak fanatyczne w swoim zapale, by integrować rasy, i dlaczego tak intensywnie opierają się mieszaniu własnej krwi, zarówno z naszą – Białych Chrześcijan, jak i murzynów?

Odpowiedzi są skomplikowane

Aby zrozumieć żydowskie myślenie w tej materii, należy najpierw zrozumieć, że żydzi to bardzo szczególni ludzie.

Żydów łączą ze sobą trzy różne kwestie – które nie występują u żadnych innych ludzi na świecie.

 1. żydzi mają jedną religię – judaizm,
 2. żydzi są jednego narodu – Izraela,
 3. żydzi są jednej rasy.

Rasa definiowana jest jako grupa ludzi, którzy rozmnażali się z sobie podobnymi przez stulecia, i charakteryzują się podobnymi cechami. W ten sposób dzisiejsi żydzi są bardzo zżytą rasą i wysoce świadomą, jak wielka przepaść dzieli ich od Białych Chrześcijan.

Goje nie mają nawet podstawowych elementów niezbędnych dla jedności, które występują u żydostwa. Należymy do różnych kościołów, różnych narodowości oraz pochodzimy z językowo podzielonych społeczności Europy. Urazy, wojny, zazdrość i nienawiść zawsze nas dzieliły.

Te podziały sprawiły, że zręczna i wysoce zorganizowana żydowska mniejszość mogła nas zdominować.

Jeżeli ktokolwiek wątpi, że żydzi kontrolują nasze codzienne życie, niech sprawdzi kto jest właścicielem wszystkich sklepów na Main Street. Niech dowie się kto kontroluje wszystkie trzy stacje telewizyjne [pamiętajmy z którego roku jest to artykuł – przyp.] (Sarnff stoi na czele NBC, Paley (Palensky) na czele CBS, a David Goldenson na czele ABC )

Niechaj sprawdzi kto kontroluje Hollywood, albo która grupa rasowa włada licznymi z ogromnych korporacji, wykupujących pakiety kontrolne w tysiącach firm w Ameryce, poprzednio należących do Chrześcijan!

Takie są fakty

W każdej żydowskiej społeczności, w każdym amerykańskim mieście dowolnej wielkości, żydzi zarządzają licznymi organizacjami. Są one obmyślane, jako narzędzie kontroli nad życiem każdego żyda. Są również skonstruowane, aby dać żydom niewiarygodnie silny – jeden głos w amerykańskiej polityce. Prawie każdy chrześcijański polityk żyje w strachu, aby nie urazić swojej lokalnej żydowskiej społeczności. Wie on dobrze, że jeżeli nie będzie stąpał ostrożnie, nie będzie wysłuchiwał każdego ich żądania, postulował pomocy dla Izraela i zakupu obligacji izraelskich, nie będzie wspierał United Jewish Appeal (żydowska org. skupiająca różne żydowskie podmioty „filantropijne” – obecnie wchodzi w skład Jewish Federations of North America – przyp.) – żydzi będą głosować na jego przeciwnika i wydadzą fortunę, aby został wybrany na następnych wyborach. Jednocześnie skierują przeciw niemu całą lokalną prasę w ramach kampanii nienawiści.

Wszystkie małe żydowskie kluby i grupy społeczne są skupione w American Jewish Committee. Wszyscy żydowscy biznesmeni nalezą to tajnej organizacji pod nazwą “B’nai B’rith(żydowska loża masońska, zdelegalizowana dekretem prezydenta Ignacego Mościckiego z 1938 r. wraz z innymi lożami. Od tamtej pory przynależność do masonerii była przestępstwem – przyp.) oraz mają swoją własną agencję szpiegowską zwaną Anti- Defamation League (Liga przeciwko Zniesławieniu – przyp.). To są grupy, które zastraszają prawicowych Patriotów, pragną kontrolować wybieranych polityków oraz prasę codzienną. Ale ich najważniejszym zadaniem jest dążenie, aby przemienić w przyszłości Białych Chrześcijan w zobojętniałą rasę mulatów.

Z ich własnych ust – żydzi ujawniają swoje plany

Poniżej znajdują się specjalnie wyselekcjonowane cytaty, wypowiedziane przez najważniejszych żydów w Ameryce, dotyczących integrowania ras.

Aaron Goldman, zwracający się do Narodowej Rady Żydowskich Kobiet, powiedział:

My żydzi odegraliśmy ważną rolę w zabezpieczaniu praw murzynów, które gwarantują równość (najpierw ich kupowali w Afryce, dowozili na ich targi niewolników w Amerykach, a tam mini handlowali – przyp.). Podnieśliśmy poziom oczekiwań amerykańskich murzynów i nie możemy pozwolić, aby dotknęła ich frustracja, złość i desperacja, jeżeli ich marzenia się nie zrealizują. Murzyn musi wejść do głównego nurtu amerykańskiego życia

Pani Joseph Willen, przewodnicząca Narodowej Rady Żydowskich Kobiet oświadczyła 9 kwietnia 1968 r., że:

Żydowscy rodzicie muszą zintensyfikować swoją walkę w imieniu amerykańskiego murzyna o rasową równość i szansę na rynku.

Nasze dzieci proszą nas, abyśmy patrzyli w przód, nie w tył. Nie możemy wiązać naszych młodych z nami, poprzez powoływanie się na minione prześladowania.

Musimy dać przykład dla żydowskiej młodzieży poprzez wzmożenie wysiłków na rzecz zwiększenia zatrudnienia murzynów i programów zwalczania nędzy. To najlepsza metoda, aby zwalczać opór białych.

Senator Jacob Javits, zwracając się do Narodowej Komisji żydowskiej Ligi Przeciwko Zniesławieniu w 1967 roku, rzekł:

Zmaganie się murzynów o równe prawa ma najwyższą wagę dla amerykańskiego żyda, i jest najważniejszą walką w Stanach Zjednoczonych.

Żydowskie wsparcie dla murzyńskich aspiracji o równość (wolność, braterstwo – albo śmierć – przyp.), winno być traktowane jak odznaka honorowa..

Senator Javits wezwał do udzielenia ogromnej pomocy dla murzynów i poprosił podatników o zapewnienie 35 miliardów dolarów przez następne 10 lat, tak aby podnieść murzynów na poziom Białego Człowieka. Wezwał on również do przyjęcia gwarantowanego, rocznego wynagrodzenia, dwa razy wyższego, niż to zapowiedział prezydent Nixon.

Philip M. Klutznick, wice przewodniczący Ligi Przeciwko Zniesławieniu na tym samym konwencie, oznajmił:

Żydowskie społeczności wyznaczyły wzór w sferze „akcji społecznej” w Ameryce. Wzrost wydatkowania federalnych funduszy na rzecz programów przeciwdziałania nędzy w następnych 25 latach zapewni żydowskim społecznościom możliwość redystrybuowania swoich zasobów i skierowania wysiłków w najbardziej znaczące – religijne, kulturowe i specjalne działania edukacyjne dla żydów, jakich w historii jeszcze nie było. Główne żydowskie organizacje muszą zjednoczyć się, aby ustanowić szeroko działające społeczności sondujące, celem zdefiniowania priorytetów na następne trzy dekady.

(WAŻNA NOTA: Czytelnicy powinni ponownie przeczytać ostatni akapit. Żydzi kierują programami zwalczania nędzy i miejskimi programami renowacyjnymi w wielu dużych miastach. Nie jest niespodzianką, że pieniądze z podatków są wykorzystywane przez żydów do budowania politycznych wpływów)

Saul M. Linowitz, były ambasador przy Organizacji Amerykańskich Stanów, oświadczył syjonistycznemu zakonowi kobiet – Hadassah (chodzi najpewniej o Hadassah, the Women’s Zionist Organization of America – przyp) na jego 53 zjeździe w Miami Beach, że:

Filarem dla praw obywatelskich jest nic innego niż prawa ekonomiczne, szkolna integracja i prawa wyborcze.

Saul Alinsky szkoli czarnych rewolucjonistów
Saul Alinsky szkoli czarnych rewolucjonistów

Rabin Arthur J. Lelyveld, zwracając się do zeszłorocznego zjazdu Kongresu Amerykańsko Żydowskiego, powiedział:

Wszyscy musimy być przygotowani, aby złożyć każdą ofiarę niezbędną do stworzenia efektywnego programu, skierowanego na uzyskanie gospodarczej sprawiedliwości dla murzyna. Musimy złożyć ekonomiczną ofiarę w postaci płacenia większych podatków, aby zwyciężyć w ważniejszej wojnie z nędzą w domu.

Były sędzia sądu najwyższego Abe Fortas (usunięty z sądu najwyższego za przyjmowanie łapówek od zdeprawowanego żydowskiego finansisty Louisa Wolfsona) powiedział na obiedzie wydanym przez Komitet Amerykańskich Żydów w lipcu 1968 r. w Nowym Jorku:

Walka nie-białych o równość w Ameryce jest dokładnie taka sama jak walka żyda, i żydzi muszą im dopomóc w tej walce

Albert Vorspan, zwracając się do Narodowej Federacji Związków Kobiet Świątyni (chodzi o te ich dziwne struktury przy synagogach – przyp.) w Miami Beach 28 Październiku 1969 r., powiedział:

Żydzi powinni coś wiedzieć o granicach frustracji i wściekłości czarnych społeczności. My, którzy cierpieliśmy, lepiej rozumiemy dzisiejszą udrękę czarnego człowieka

Max Fisher - żydowski republikanin i milioner opłaca czarne bojówki
Max Fisher – żydowski republikanin i milioner opłaca czarne bojówki

Theodore Bikel, żydowski piosenkarz folk i gwiazda sztuki „Skrzypek na dachu”, w przemówieniu z lipca 1969 r. w żydowskiej świątyni w Honolulu (nawet tam?! – przyp.), powiedział:

silne oddanie prawom obywatelskim występuje w judaizmie w sposób niewątpliwy. Musimy głośno protestować przeciw dyskryminacji

Rabbin Maurice N. Eisendrath, przewodniczący Unii Kongregacji Amerykańsko Hebrajskich, przemawiając 26 października w Miami Beach, wezwał do ogłoszenia 5 letniego moratorium w zakresie programu kosmicznego i natychmiastowego wstrzymania działań zbrojnych w Wietnamie. Rabin oświadczył że uwolniłoby to miliardy dolarów z podatków, które mogłyby zostać natychmiastowo skierowane do czarnych gett.

nazwijcie to zadośćuczynieniem albo zwykłą sprawiedliwością, ale jakaś forma restytucji należy się murzynowi. Ameryka musi skierować masową pomoc na rzecz murzyna w sposób w jaki skierowała pomoc na rzecz żydów z Izraela

Żydostwo zbiera pieniądze dla murzynów

Żydowskie publikacje pełne są niezliczonych artykułów o żydach zbierających pieniądze dla celów czarnych bojówek. Fundacja Emmy Lazarus w Nowym Jorku zebrała tysiące dolarów dla niesławnego obecnie marszu Martina Luthera Kinga z Selmy w Alabamie. Każdego roku pani Edward M. Warburg (tu chyba jest błąd – to może być jej mąż – przyp), żona multimilionera i międzynarodowego bankiera żydowskiego, zbiera miliony na rzecz Zjednoczonego Murzyńskiego Funduszu Uniwersyteckiego.

Najbardziej sensacyjnym i nagłaśnianym wydarzeniem, połączonym ze zbieraniem funduszy, był obiad zorganizowany przez bogatego Leonarda Bernsteina w jego luksusowym mieszkaniu w Park Avenue, co uczynił na rzecz 21 Czarnych Panter, odpowiadających w procesie za zamachy bombowe w Nowym Jorku. Było niezwykłym ujrzeć, jak w eleganckim, dwupoziomowym apartamencie Birnsteina, żydówki w sukniach wieczorowych witały Czarne Pantery z ich dzikimi brodami, gęstymi fryzurami Afro i w niebieskich, dżinsowych spodniach.

Żona słynnego kierownika muzycznego Nowojorskiej Filharmonii, Pani Bernstein oświadczyła później prasie:

To nie było błahe przyjęcie, ale szansa dla nas wszystkich, aby usłyszeć co się z nimi dzieje. Oni naprawdę byli traktowani bardzo niehumanitarnie. Proces 21 nowojorskich Czarnych Panter bardzo mnie zmartwił.

Mamy tu opływające w dostatek lewactwo, których wszystkie dzieci uczęszczają do ekskluzywnych, prywatnych szkół, ale które jednoczy się z radykalnymi bojówkarzami Czarnych Panter, którzy pragną zniszczyć ten naród. Pani i Pan Leonard Bernstein osobiście wystawili w czasie obiadu czek na 12.000 dolarów, przeznaczony na rzecz Czarnych Panter.

a

Dwa inne takie przyjęcia zostały wydane w Nowym Jorku przez żydowskich milionerów, tak aby zbierać pieniądze dla morderców z Czarnych Panter. John Simon, żydowski redaktor w telewizji (dalszy fragment zdania jest niezrozumiały i został pominięty, nie był jednak istotny – przyp.) wydał podobne przyjęcie, podobnie jak żydowski reżyser Sidney Lumet.

Prawnicy bojówkarzy są żydami

W prawie każdej sprawie bojówkarzy, złapanych na paleniu, mordowaniu, wysadzaniu w powietrze, znajdujemy żydowskich prawników gotowych ich bronić. Eldridge Cleaver, który uciekł z USA, aby uniknąć więzienia, był reprezentowany przez żyda Charlsa Garryego

W sprawie 21 nowojorskich Czarnych Panter, są oni bronieni przez żydów – Geralda B. Lefcourta i Sanforda Katza. Oczywiście wszyscy wiedzą, że w sprawie rewoltującej „Siódemki z Chicago” – Chicago Seven (4 było żydami), byli oni bronieni przez żydowski zespół adwokacki Leonarda Weinglassa i Williama Kunstlera.

JACK GREENBERG - prawnik, który reprezentuje fundusz prawny NAACP wyjaśnia, w jaki sposób powinien być zorganizowany busing w Houston w Teksasie
JACK GREENBERG – prawnik, który reprezentuje fundusz prawny NAACP wyjaśnia, w jaki sposób powinien być zorganizowany busing w Houston w Teksasie

Żydowscy prawnicy prą do integrowania Białych przedmieść. Wykształcony na Harwardzie prawnik imieniem Roger N. Beilenson, stoi na czele “ Westchester Residential Opportunities, Inc.”

Kupują oni domy w porządnych Białych sąsiedztwach za kwoty od 16.000,00 do 50.000,00 tysięcy dolarów, a potem odsprzedają je czarnym. Beilenson jest również byłym dyrektorem do spraw gospodarki mieszkaniowej w Lidze Miejskiej – Urban League.

Zarówno Fundacja Rockefellera (wylęgarnia żydów i masonerii – przyp.), jak i Fundacja Aarona Normana (żyda), przekazały wolne od podatku darowizny na rzecz jego działalności

The New York Times” w swoim wydaniu z 19 września 1966 r. wygadał się, kiedy przyznał, że:

Żydowska społeczność długo pozostawała finansowym kręgosłupem ruchu obrony praw obywatelskich. Żadna specjalna komisja do spraw rasowych nie jest potrzebna, aby uzyskać żydowskie wsparcie dla walki o prawa obywatelskie na Południu. Żydowskie poparcie dla praw obywatelskich jest nadal wysokie.

I oczywiście wszyscy wiemy, że Jack Greenberg kieruje Funduszem Prawnym NAACP – NAACP Legal Fund oraz jest odpowiedzialny za składanie pozwów, które skutkowały tak wielkim cierpieniem niewinnych Białych dzieci, zmuszonych przez żydowskich spiskowców do uczęszczania do rasowo mieszanych szkół.

Żydostwo nalega by Biali Chrześcijanie poślubiali murzynów, ale względem swoich naciskają, by poślubiać tylko żydów

a

Rabbin Abraham Feinberg z Kanady zdobył przezwisko „czerwony rabin”, z powodu swoich wizyt w Północnym Wietnamie i jego wysiłków na rzecz komunistycznych spraw. W numerze Maclean’s Review z 5 września 1967 r. stwierdził on:

Dopóki nie nauczymy się zwalczać naszych zakorzenionych lęków przed kontaktami seksualnymi pomiędzy różnymi rasami, dopóty nie będzie końca problemu rasowego. Tylko wtedy, kiedy przestaniemy unosić brwi na widok murzyna trzymającego za rękę Białą dziewczynę, Zachód rozpocznie proces usuwania rasowej trucizny ze swych organów.

Taka zmiana będzie wymagać wywrócenia i przemodelowania psychiki białych ludzi, bowiem nasz strach przez mieszanymi małżeństwami jest głęboko zakorzeniony. Ale zmiana musi się w pewnym momencie rozpocząć. Dlaczego nie teraz?!

Jeżeli prawo miałoby do czegoś zachęcać, nie zakazywać, to byłoby to mieszanie „krwi”. Marsze i demonstracje popierające prawa obywatelskie mogą ukazać ów pilne potrzebny imperatyw sprawiedliwości. Religijne nauczanie może teraz sformułować to wyzwanie braterstwa.

Prawa dotyczące uczciwego zatrudnienia oraz inne ustawy dotyczące praw obywatelskich mogą obronić mniejszości przed jawną dyskryminacją.”

Plan na przyszłość

wielkim celem judaizmu jest…, aby cały świat został nasycony nauczaniem żydów, i aby w Powszechnym Braterstwie Narodów – w tym większym judaizmie – wszystkie odrębne rasy i narody zanikły” – z Żydowskiego Świata – Jewish World, 9 luty 1883 r.

JEDEN ŚWIAT, JEDNA RASA.celowe zachęcanie do zawierania rasowo mieszanych małżeństw jest jedynym sposobem, aby przyśpieszyć ten proces. I może być tak, że czasu jest coraz mniej. Dominacja naszego świata zaczęła się przesuwać, jak na przechylonym statku, z rasy Białej na kolorowe. ”

W ten oto sposób rabin Feinberg nakłania Białych Chrześcijan, aby zrzekli się krwi swoich przodków i popełnili rasowe samobójstwo, poprzez pomoc w skundleniu Białej rasy w następstwie zawierania mieszanych małżeństw!

a

Inna historia dla żydów

Znajdujemy wiele sprzeczności w żydowskich naukach.

Podczas gdy sami głoszą najbardziej ekstremalne formy mieszania ras, co czynią podczas wewnątrz-religijnych spotkań i na kampusach uniwersyteckich, na łamach prasy, w telewizji, w Hollywood, żydostwo we wnętrzu synagog mówi swoim własnym dzieciom zupełnie co innego.

Dr. Immanuel Jakobovits, główny rabin Anglii, powiedział w New York Times:

Intensywna żydowska edukacja musi objąć młodzież pomiędzy 13 a 18 rokiem życia

Powiedział, że jeżeli nie zostaną ostrzeżeni o niebezpieczeństwie małżeństw z ludźmi z zewnątrz:

„cała tkanka żydowskiej struktury dozna nienaprawialnej krzywdy i uszkodzeń”

Rabin Pesach Z. Levovitz, przewodniczący Rabinicznej Rady Ameryki wypowiedział się dla New York Timesa, że żydowscy:

religijni przywódcy muszą skorzystać z całego swojego wpływu, aby zatrzymać mieszane małżeństwa pomiędzy żydami i nie-żydami. Ci, którzy pobierają się poza wiarą znikają w dominujących religiach chrześcijańskich i społeczności kulturowej.

Nie chodź na randki z nie-żydami

Główny rabin Anglii Immanuel Jakobovits zawitał ostatnio w Nowym Jorku i prosto z mostu wypalił:

Żydowskie nastolatki nie powinny umawiać się z nie-żydami. Małżeństwo poza wiarą jest czymś co postrzegamy z przerażeniem, prawie jak apostazję. Dla żydów problem małżeństw z ludźmi z zewnątrz jest problemem najzwyklejszego przetrwania. Niezliczeni żydowscy męczennicy nie umarli za swoją wiarę po to, abyśmy mogli zmarnować nasze dziedzictwo

Chcielibyśmy zapytać się rabina: a co z Białymi Chrześcijanami, których niezliczeni przodkowie walczyli i ginęli, tak aby nasza rasa mogła być zachowana? Czyż nasza krew nie jest warta ratunku w świetle wagi żydowskiego miejsca w tym pytaniu? Żydów nie wyzywa się od bigotów i rasowo uprzedzonych, kiedy walczą dla swojego rodzaju z małżeństwami z ludźmi z zewnątrz. Mimo to lewackie żydostwo atakuje każdego Białego Chrześcijanina, który śmie zawalczyć o rasową czystość naszego ludu.

JOSEPH POGANY alias SCHWARTZ
JOSEPH POGANY alias SCHWARTZ

SŁYNNY ŻYD, który przybył do Ameryki z Moskwy w 1928 r., aby napisać pierwszą Deklarację Praw Obywatelskich dla amerykańskiej Partii Komunistycznej

(jej współzałożycielem był międzynarodowy żyd Bolesław Gebert, tatełłe antypolskiego żyda z Gazety Wyborczej vel Gówno Prawda, Konstantego Geberta vel. Dawida Warszawskiego -przyp.)

David Ginsburg. Napisał raport Komisji ds. Zamieszek, w którym obwinił Białych za murzyńskie burdy.
David Ginsburg. Napisał raport Komisji ds. Zamieszek, w którym obwinił Białych za murzyńskie burdy.

Dlaczego żydzi dążą do skundlenia Białych Chrześcijan

Najbardziej sprytnie zaaranżowany plan w historii relacji rasowych jest w tej chwili realizowany przez żydów, aby przełamać opór Białej Rasy. Jest to rozbudowany plan, aby zmusić Białych Ludzi do wstydu z powodu koloru naszej skóry. Jest celowo skonstruowany, aby wpoić nam kompleks niższości, przez co będziemy czuli się przymuszeni spowodować nasze rasowe zniszczenie, aby znieść naszą nadrzędną pozycję, którą naturalnie utrzymujemy nad czarną rasą.

Jest to nawet bardziej wyraźnie przedstawione w książce napisanej w 1912 r. przez londyńskiego teoretyka komunizmu nazwiskiem Izrael Cohen. Jest ona zatytułowana „Program Rasowy dla XX wieku” i została wydana w Kronice Kongresowej (Congressional Record) z 7 czerwca 1957 r. Parę lat temu, pojawiła się nawet jej reklama w gazetach w Atlancie, opłacona przez Gubernatora Lestera Maddoxa (wtedy prominentnego właściciela restauracji). Izareal Cohen pisał:

Musimy zdać sobie sprawę, że najpotężniejszą bronią naszej partii są tarcia międzyrasowe. Poprzez wtłaczanie w świadomość czarnych ras, że przez stulecia były uciskane przez Białych, możemy ich dopasować do programu Partii Komunistycznej. Terminy kolonializm i imperializm muszą być przedstawione w naszej propagandzie.

W Ameryce będziemy dążyć do subtelnego zwycięstwa. Podczas gdy będziemy rozpalać murzyńską mniejszość przeciwko Białym, będziemy dążyć do wpojenia białym kompleksu winy za ich wyzysk murzynów.

Będziemy pomagać murzynom w dochodzeniu do prominencji w każdej sferze życia, w wśród grup zawodowych, w świecie sportu i rozrywki. Mając poważanie, murzyni będą mogli poślubiać białych, co rozpocznie proces, który przemieni Amerykę według wymogów naszej sprawy.

Pogarda do samych siebie wpajana w Białych Ludzi

To jest najbardziej diaboliczny plan kiedykolwiek obmyślany, aby wzbudzić „auto- nienawiść” w Białych ludziach, tak abyśmy objęli czarną rasę w celu jej „wywyższenia” do naszego poziomu (niemożliwość). Ten plan idzie znacznie dalej i jest mistrzowskim oszustwem na naszym Ludzie, popieranym przez żydów.

Obarczyć Białych winą za zbrodnie murzynów

W marcu 1968 r. Komisja ds. Nieporządku Publicznego Lyndona Johnsona wydała swój raport na temat krwawych i destrukcyjnych murzyńskich zamieszek, które przelały się przez wiele naszych głównych miast poprzedniego lata. Pełnoetatowym dyrektorem personelu Komisji był żyd David Ginsburg. Z budżetem 1 miliona dolarów i 200 pracownikami Ginsburg spędził 7 miesięcy na “prowadzeniu dochodzenia” w kwestii zamieszek. W ostatecznym raporcie, który osobiście nakreślił, stwierdzono:

Brud, przestępczość i slumsy, w których mieszkają murzyni, zostały stworzone przez instytucje Białych, jak również Białe instytucje utrzymują je, a Białe społeczeństwo je popiera – rasizm Białych jest w istocie odpowiedzialny za miksturę, która się nawarstwiała w naszych miastach od końca II Wojny Światowej.

Sednem raportu za milion dolarów było to, że MY BIALI LUDZIE JESTEŚMY WINNI BURD MURZYNÓW!

Wielu Amerykanów otwarcie wyraża oburzenie w związku z konkluzjami Ginsburga. Ale większość ludzi nie zauważyła prawdziwej istoty rzeczy, że był to bezczelny zamach w celu wpojenia kompleksu niższości w amerykańskie masy Białych Chrześcijan za pomocą jednego, wielkiego ruchu.

Mamy się czuć winni za ucisk, który czarni mieli doświadczyć w przeszłości. Teraz powinniśmy się rzucić przed murzynów i błagać ich o wybaczenie. Żydzi chcieliby, aby nasze szerokie masy zaadoptowały stosunek tej młodej dziewczyny z San Francisco, której historia była przedmiotem reportażu w The Thunderbolt. Powiedziała, że szuka murzyna, by za niego wyjść, bo w ten sposób mogłaby spróbować wynagrodzić w jakimś zakresie ucisk, którego murzyni doświadczyli.

Oczywiście prawda w tej historii jest taka, że murzyn ma o wiele wyższy standard życia niż murzyni w którymkolwiek z ich własnych krajów w Afryce. Nie jesteśmy murzynom czegokolwiek winni. W istocie murzyn okazał nam szczyt niewdzięczności w związku z tym, żeśmy go wynieśli z dżunglowego barbarzyństwa, dali po raz pierwszy czyste domy, pracę, zasiłki, darmową opiekę medyczną, pomoc dla ubogich i darmowe jedzenie.

Ale David Ginsburg mówi, że nie zrobiliśmy dostatecznie dużo.

Jego Raport Komisji ds. Zamieszek zaleca wyniesienie murzyna do prawdziwego życia w luksusie za pomocą następujących metod:

 1. wydania 10 miliardów dolarów rocznie na pomoc dla ubogich i zasiłki,
 2. utworzenia 2 milionów federalnych miejsce pracy dla murzynów. Zagwarantowanie każdemu murzynowi pracy,
 3. zapewnienia rocznego, gwarantowanego wynagrodzenia dla murzynów, którzy nie chcą pracować,
 4. wybudowania 6 milionów nowych domów dla murzynów w Białych przedmieściach z – albo dofinansowywanym czynszem, albo bez czynszu.

To jest plan Ginsburga, aby przykuć Białego Człowieka do życia w podatkowym niewolnictwie w celu uczynienia z murzynów elity, której podrzędna klasa Białych jest winna zapewnienia życia za darmo.

Komisja do spraw niewielkich zamieszek w New Jeresy

Także w 1968 r. były gubernator New Jersey Richard J. Hughes ustanowił komitet „niebieska wstążka”, celem zbadania krwawych burd w Newark. Po raz kolejny, żyd nazwiskiem Sanford Jaffe, podekscytował się jako dyrektor wykonawczy tej komisji. Zgadliście – również on wykrył, że Biali ludzie są winni przestępstw murzynów! Brzmi niewiarygodnie, nawet szaleńczo, jednakże kiedy kontroluje się media informacyjne, można sprawić, że to co prawdziwe wydaje się fałszem i zamienić kłamstwa w prawdę.

Komisja Jaffe stwierdziła co następuje:

 1. Narodowi Gwardziści użyli nadmiernej siły w strzelaniu do uczestników burd i rabusiów,
 2. Policja zantagonizowała do siebie murzynów, przez co zachęciła ich do zakłócania porządku,
 3. Potrzeba więcej czarnych policjantów i cywilnych komisji inspekcyjnych,
 4. Eliminacja kaucji jest potrzebna, aby murzyni byli łatwiej zwalniani z aresztów,
 5. (niniejszy punk jest zacytowany słowo po słowie, ponieważ jest trudno uwierzyć, że ktokolwiek mógłby coś takiego stwierdzić:)

powszechna przemoc w miejskich slumsach kraju miałyby miejsce wcześniej, gdyby nie to, że murzyn był cierpliwy i pobłażliwy ”

 1. W ostatnim punkcie Jaffe rozgrzeszył murzyna z jakiekolwiek winy za rozruchy i oświadczył, że nie było żadnego zorganizowanego działania, kryjącego się za burdami.

[strona 15]

Partia komunistyczna walczyła o mieszanie ras

Program Amerykańskiej Partii Komunistycznej dotyczący praw obywatelskich z 1928 r., został napisany przez Josepha Pogany’ego. Była to pierwsza partia w Ameryce, która przyjęła program praw obywatelskich, a główne partie skopiowały go po II Wojnie Światowej.

Pogany był żydem, urodzonym w Moskwie i wysłanym do Ameryki w 1928 r., aby pomóc zbudować Amerykańską Partię Komunistyczną. Używając pseudonimu Joseph Schwartz, napisał następujący program, który czerwoni przyjęli i rozprowadzili po całej Ameryce.

Oficjalny program Partii Komunistycznej z 1928 r.:

 1. Zniesienie całego system dyskryminacji rasowej i zapewnienie rasowej równości,
 2. Zapewnienie murzynowi prawa głosu,
 3. Zniesienie wszystkich praw Jimma Crowa i zakazanie dyskryminacji murzynów przy sprzedaży i wynajmie domów,
 4. Zniesienie wszelkich praw zakazujących mieszanych małżeństw osób różnych ras,
 5. zapewnienie pełnej integracji publicznych szkół i uniwersytetów,
 6. Równy wstęp dla murzynów na stacje kolejowe, do poczekalni, hoteli, restauracji i teatrów,
 7. Pełna integracja armii i marynarce,
 8. Zezwolenie murzynom na wstępowanie do wszystkich związków zawodowych,
 9. Równe szanse zatrudnienia dla murzynów.

Wszystkie punkty z oryginalnego programu Pogany’ego zostały do dzisiaj zaadoptowane i wprowadzone w życie przez obie partie, na które ma wpływ żyd – Demokratyczną i Republikańską.

Żydowscy milionerzy wspierają czarną rewolucję

Niektórym ludziom trudno zrozumieć dlaczego żydowski milioner może być zagorzałym stronnikiem Czarnej Bojówkarskiej Rewolucji Komunistycznej. Wynika to, według jednego z najbogatszych żydów w Ameryce, Maxa Fishera z Detroit, z żydowskiej natury. Max Fisher jest właścicielem Marathon Oil Co. i sieci Teatrów Fishera. Zasiada w zarządzie Michigan Consolidated Gas Co. i Michigan Bell Telephone Co, jest przewodniczącym Fruehauf Trucking Co., dyrektorem w Allen Industries i Safran Printing Co i partnerem w ogromnym, wartym 150 milionów, projekcie apartamentowca w Troy w Michigan.

Bycie bojówkarzem – rewolucjonistą nie powstrzymało go przed ogłoszeniem się Republikaninem, i jest on najważniejszą osobą zbierającą pieniądze na rzecz kampanii Georgea Romneya. Ostatnio reprezentował prezydenta Nixona na spotkaniu z żydowskimi przywódcami w Nowym Jorku.

Powiedział im, że Nixon zapewnił go, że Izrael otrzyma wszelką potrzebną pomoc. W kwestii sprawy murzyńskiej nikt nie jest bardziej radyklany niż Max Fisher, którego cytuje “Detroit News” z 23 lutego 1969 r.:

Moi koledzy żydzi muszą wejść w wielką Amerykańską Rewolucję o Równe Prawa. Wzrost znaczenia pojęcia Czarnej Siły jest zdrowy, bowiem nie było wcześniej przywództwa. Wojowniczość i zawierucha są dobre, bo pokazują, że murzyn niepokoi się o siebie i jest zaangażowany. Bierzemy udział w rewolucji, a murzynowi trzeba pozwolić się rozwijać. Myślę, że poprzez moją żydowskość odczuwam czego murzyn chce. Pochodzi to z empatii, która tryska z mojej żydowskości.

Albo weźmy za przykład żyda Saula Alinsky’iego, którego działania są finansowane przez należącą do żydów Midas Muffler Co. Alinsky kieruje radykalną grupą o nazwie F.I.G.H.T (walka – przyp.). Organizowała ona agresywne murzyńskie demonstracje, żądające pracy w Kodak Film Co w Rochester w Nowym Jorku. Udało im się zmusić szantażem tą firmę do dania im setek miejsc pracy.

Alinsky prowadzi teraz szkołę dla czarnych rewolucjonistów i wciąż jest finansowany przez Midas Muffler Corp. Ostatnio powiedział on:

Pomyślcie tylko o piekle jakie rozpętaliśmy im przy udziale tylko czterech czy pięciu organizacji. Teraz będziemy nawiedzać ich setkami.

NAACP — organizacja żydowska

(National Association for the Advancement of Colored People – Narodowe Stowarzyszenie na rzecz

postępu ludzi kolorowych – przyp.)

Ostatecznie mamy też NAACP. Największą i najlepiej finansowaną spośród wszystkich grup walczących o skundlenie Białej rasy. Ta organizacja nigdy nie miała murzyna na swoim czele.

Przez pierwsze 35 lat oficjalnego istnienia NAACP była ona kierowana przez dwóch żydowskich braci milionerów. Joel Spingarn był przewodniczącym NAACP od 1920 aż do swojej śmierci w 1939 r.

Zaraz po nim kierowanie przejął jego brat Arthur Spingarn, co trwało do 1966 r. Z powodu podeszłego wieku przekazał kierownictwo Kivie Kapłanowi, żydowi milionerowi – producentowi butów z Bostonu w Massachusetts, co trwa do dzisiaj (1970 – przyp.). Roy Wilkins (murzyn – przyp.) jest zaledwie jego sekretarzem i służy jako zasłona dymna.

Prawdziwym mózgiem stojącym za ogromną prawną ofensywę NAACP, która jest prawie w całości odpowiedzialna za destrukcję wszystkich praw i tradycji Południa, które oddzielały od siebie rasy, włączając w to wszystkie główne decyzje dotyczące mieszania ras w szkołach, był Jack Greenberg, żydowski szef Funduszu Prawnego i Obrończego NAACP.

Żydzi widzą się w niekończącej się zimnej wojnie z Białymi Chrześcijanami. Oni wiedzą, że jesteśmy niezależnymi i kochającymi wolność ludźmi. Żyd wie, że nasz indywidualizm pochodzi z niezmordowanego ducha kreatywności naszej rasy. Wiedzą, że Biała rasa w końcu zbuntuje się przeciw ekonomicznej, kulturowej i rasowej dominacji żydów.

Mają oni jednak nadzieję, że utulą Białą rasę do snu, poprzez jej asymilację z leniwą, bezmyślną, pozbawioną przywództwa, niezaradną i quasi-zniewoloną rasą murzynów. Jako mulaci nasi potomkowie służyliby jako posłuszna masa dla swoich żydowskich panów.

Żydzi są tak zorganizowana, aby zapobiec asymilacji ich krwi zarówno z nami, Białymi Chrześcijanami, jak i murzynami.

Liczą się z myślą, że w przyszłości będą jedyną intelektualnie wydajną rasą, jeżeli skundlenie dosięgnie naszych nienarodzonych potomków.

Współcześnie zmagamy się w walce na śmierć i życie o przetrwanie naszej rasy. Jesteśmy konfrontowani przez zintegrowaną, polityczną machinę, która jest zdeterminowana, aby użyć dostępnych jej pieniędzy i wpływu, aby zniszczyć nasz Biały Lud. Nadszedł czas, aby każdy biały mężczyzna, kobieta i dziecko Ameryki zajęło stanowisko. Partia na rzecz Praw Stanów Narodowych zapewnia naszym Białym braciom najlepszy program ataku w historii, tak aby pokonać ten złowrogi spisek.

Pamiętajcie, że nasze życie na tej ziemi jest bardzo krótkie. Jesteśmy tutaj po to, aby stworzyć przyzwoite i zdrowe społeczeństwo, w którym nasze dzieci będą mogły dorastać i mieć własne potomstwo. Jest naszym obowiązkiem utrzymywać naszą rasę oddzieloną od innych, aby umożliwić istnienie przyszłym pokoleniem.

To jest nasza misja na Ziemi, dana nam przez naszego Boga. Czy Ty robisz swoją część pracy, puki jest jeszcze czas, aby zachować Białą rasę? Jest to zadanie ważniejsze niż Twoje własne życie. Poświecenie i walka są przed nami, i musimy być przygotowywani, aby oddać samych siebie dla ZBAWIENIA prawdziwego Narodu Wybranego – Białej Rasy. Biała Rasa stworzyła ideę Wolności i Cywilizacji, które dała całemu światu.

Zawsze pamiętajmy następujący cytat ze słów śp. Senatora Theodora G. Bilbo, który całe życie walczył o pozostawienie ras rozdzielonymi:

Jeżeli nasze budynki, nasze autostrady, nasze koleje miałyby być zdewastowane, moglibyśmy je odbudować. Jeżeli nasze miasta miałyby być zniszczone, moglibyśmy wnieść nowsze i jeszcze wspanialsze. Nawet jeżeli nasza potęga militarna miałaby być zgnieciona, moglibyśmy wychować synów, którzy ocaliliby naszą siłę

Ale jeżeli krew naszej Białej rasy miałaby zostać zepsutą i zmieszaną w krwią Afryki, wtedy też cała obecna wspaniałość Stanów Zjednoczonych zostałby zniszczona, a cała nadzieja dla cywilizacji byłaby poza zasięgiem murzyńskiej Ameryki, tak jak poza zasięgiem byłoby odkupienie i odtworzenie krwi Białego człowieka, która została wcześniej zmieszana z krwią murzyna.

a

Kongresman “Manny” Emanuel Celler (powyżej), syjonistyczny przewodniczący Izby Komitetu Sądowniczego (House Judiciary Committee), jest jednym z chełpliwych autorów i obrońców niesławnej Ustawy o Prawach Obywatelskich (CIVIL RIGHTS BILL), która została przygotowana jako część planu dezorganizacji i przygotowania USA do przejęcia przez komunistów (autor ma rację, USA zostały przejęte przez syjonistów, trockistów i marksistów kulturowych – przyp.)

28 sierpnia 1957 r. wygłosił on w Izbie Reprezentantów przemówienie pod tytułem “bojkotować Amerykanów”, które zawarte jest w Kronice Kongresowej (Congressional Record) z 11 września 1957 r., na stronie A-7475. Wydaje się, że jest on bardziej zainteresowany dobrobytem Izraela niż Stanów Zjednoczonych.

Dr Edwarda R. Fields’a, 1970 r.

Tłumaczenie: Jaroslaus

Źródło: https://katana17.wordpress.com/2015/05/21/jews-behind-race-mixing/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *