Strona główna > Bez kategorii > Tyrania upadła. Po wyzwoleniu jest wolność, równość, braterstwo, dobrobyt i jeszcze jaśniejsza przyszłość.

Tyrania upadła. Po wyzwoleniu jest wolność, równość, braterstwo, dobrobyt i jeszcze jaśniejsza przyszłość.


BLOG ANTI

 

Źródło: http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/954/

Redakcja StSy zamieszcza, dla przypomnienia,oficjalne, POlicyjne „dane” statystyczne  dotyczące liczby samobójstw w Polsce za rok 2011. Oczywiście oficjalne „dane” statystyczne trzeba rozpatrywać z uwzględnieniem współczynnika „demonokratycznej rzetelności” badań statystycznych.

nędza

 

LICZBA ZAMACHÓW SAMOBÓJCZYCH ZAKOŃCZONYCH ZGONEM

ROK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY
2011 3.839 3.294 545
2010 4.087 3.517 570
2009 4.384 3.739 645
2008 3.964 3.333 631
2007 3.530 2.924 606
2006 4.090 3.444 646
2005 4.621 3.885 736
2004 4.893 4.104 789
2003 4.634 3.890 744
2002 5.100 4.215 885
2001 4.971 4.184 787
2000 4.947 4.090 857
1999 4.695 3.967 728
1998 5.502 4.591 911
1997 5.614 4.622 992
1996 5.334 4.392 942
1995 5.485 4.465 1.020
1994 5.538 4.541 997
1993 5.569 4.519 1.050
1992 5.453 4.426 1.027
1991 4.159 3.388 771

Samobójstwa 2011

(UWAGA! CYFRY W NAWIASACH DOTYCZĄ LICZBY MĘŻCZYZN)

W 2011 roku odnotowano 5.124 (4.195) zamachów samobójczych, z których 3.839 (3.294) zakończyło się zgonem.

Do zamachów samobójczych najczęściej dochodziło w mieszkaniu – 2.091 (1.519) oraz w pomieszczeniach zabudowań gospodarczych – 955 (874). Następne w kolejności miejsce to piwnice i strychy – 555 (491), a także obszar parku i lasu – 469 (441).

Sposób dokonania zamachu:
trucie gazem 39 (32)
zażycie trucizny 20 (13)
zażycie środków nasennych 192 (80)
uszkodzenie układu krwionośnego 155 (119)
inne samookaleczenie 179 (123)
rzucenie się z wysokości 325 (218)
utopienie się 100 (51)
powieszenie się 3.706 (3.288)
rzucenie się pod pojazd 77 (63)
zastrzelenie się 32 (32)
inny sposób 299 (176)

Ustalone przyczyny zamachów:
(źródłem jednego zamachu może być więcej niż jedna przyczyna)

699 (468) – choroba psychiczna
679 (555) – nieporozumienia rodzinne
250 (196) – przewlekła choroba
346 (268) – zawód miłosny
349 (291) – warunki ekonomiczne
99 (86) – nagła utrata źródeł utrzymania
82 (66) – śmierć bliskiej osoby
24 (10) – problemy szkolne
23 (22) – trwałe kalectwo
1 (1) – niepożądana ciąża
55 (52) – popełnienie przestępstwa, wykroczenia

Nie zawsze można ustalić przyczynę zamachu – tak było w 2.500 (2.159) zdarzeniach.

Stan cywilny osób podejmujących zamachy samobójcze:
kawaler, panna – 1.658 (1.408)
żonaty, zamężna – 2.116 (1.756)
konkubinat – 206 (167)
wdowiec, wdowa – 258 (160)
rozwiedziony (a) – 371 (311)
separacja – 28 (26)
brak danych – 487 (367)
Wykształcenie osób dokonujących zamachów:
podstawowe niepełne – 52 (43)
podstawowe – 538 (431)
zasadnicze zawodowe – 547 (491)
średnie – 282 (216)
wyższe – 113 (73)
brak informacji o wykształceniu – 3.592 (2.941)

Stan świadomości:
(jeden zamach może być uwzględniony w kilku pozycjach)

500 (359) – trzeźwi
1.258 (1.073) – pod wpływem alkoholu
27 (13) – pod wpływem substancji psychotropowych
31 (15) – pod wpływem innych środków
3.334 (2.537) – nie ustalono

Źródło utrzymania osób podejmujących zamachy samobójcze:
praca – 1.226 (1.059)
na utrzymaniu innej osoby – 618 (431)
renta, emerytura alimenty – 764 (573)
zasiłek dla bezrobotnych – 22 (19)
bez stałego źródła utrzymania – 618 (565)
brak danych – 1.876 (1.548)
Wiek osób podejmujących zamachy samobójcze

Wiek Liczba zamachów w tym zakończone zgonem
9 lat i mniej 1 1
10-14 41 15
15-19 284 135
20-24 450 284
25-29 461 292
30-34 465 293
35-39 479 339
40-44 415 310
45-49 451 354
50-54 629 525
55-59 548 480
60-64 331 291
65-69 151 138
70-74 143 134
75-79 106 100
80-84 71 66
85 i więcej 53 48
wiek nieustalony 45 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *