Strona główna > Świat > TV = Broń Masowego Oszustwa

TV = Broń Masowego Oszustwa

Telewizja jest bronią masowego oszustwa. Powiedzcie to przyjaciołom, rodzinie i sąsiadom. Amerykanie średnio oglądają ją ponad 4 godziny dziennie. 98% amerykańskich domostw ma co najmniej 1 telewizor, a 49% otwarcie przyznaje iż ogląda zbyt dużo TV.

a

TV ma głęboko negatywny wpływ na amerykańskie życie kulturalne i społeczne. Utrudnia edukację i naukę, promuje nadmierny materializm i komercjalizm, i zachęca do zdegenerowanego, narcystycznego i hedonistycznego stylu życia. TV promuje przemoc i nierealistyczne oczekiwania życiowe. Prowadzi do powolnego, nieczynnego istnienia i bardzo osłabia.

Obsesja na punkcie TV ma głęboko szkodliwy wpływ na nasz ogólny stan zdrowia, zarówno fizyczny jak i psychiczny. Zamiast przebywać na zewnątrz i utrzymywać relacje z przyjaciółmi i sąsiadami, dzieci są stłoczone w pomieszczeniu, przyklejone do telewizora. Zamiast pozytywnych, owocnych dyskusji i interakcji społecznych z rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami, wielu dorosłych decyduje się włączyć telewizor. Bardzo niewielu ludzi jeszcze czyta, woli oglądać telewizję lub filmy.

Ale ilu Amerykanów uznaje TV za to, czym naprawdę jest? Większość naiwnie zakłada, że TV jest po prostu formą rozrywki i informacji, choć w rzeczywistości jest bronią masowego oszustwa, zniekształcaniem społecznym i kulturowym, i masową kontrolą umysłu.

Żydowski psycholog społeczny Stanley Milgram napisał kiedyś: „Kontroluj sposób w jaki człowiek interpretuje świat, i już przyczyniasz się do kontrolowania jego zachowania„. I właśnie dokładnie to robi TV. Kontroluje i kształtuje nasze pojmowanie i interpretację otaczającego nas świata.

a

Cały program „Nowego Porządku Świata”, który w rzeczywistości nie jest niczym więcej niż żydowskim imperializmem i globalnym przewrotem i zniewoleniem, jest w dużym stopniu utrwalany i realizowany przez kontrolowany przez Żydów „kompleks” mediów i rozrywki, skupionych wokół Hollywood i korporacyjnych firm telewizyjnych. TV jest rzeczywiście bronią masowego oszustwa i wykorzystywania psychologicznego i emocjonalnego. Jest głównym narzędziem wykorzystywanym do realizacji programu międzynarodowego żydostwa – światowej dominacji i podporządkowania.

Żydowski propagandzista i specjalista od PR, Edward Bernays, w roku 1928 napisał w książce Propaganda:

Świadoma i inteligentna manipulacja zorganizowanych przyzwyczajeń i opinii mas jest ważnym elementem społeczeństwa demokratycznego. Ci którzy manipulują tym niewidzialnym mechanizmem społeczeństwa stanowią niewidzialny rząd, który jest prawdziwą siłą rządzącą w naszym kraju.

Jesteśmy rządzeni, nasze umysły są formowane, nasze gusta formowane, nasze idee sugerowane, w dużej mierze przez osoby o których nigdy nie słyszeliśmy. […]

Bernays dalej pisze, że „prawdą jest, że w prawie każdym akcie naszego codziennego życia, czy to w sferze polityki czy biznesu, w naszym współżyciu społecznym albo naszym etycznym myśleniu, że jesteśmy zdominowani przez stosunkowo małą liczbę osób. . . które rozumieją procesy psychiczne i wzorce społeczne mas. To one pociągają za sznurki kontrolujące publiczne myślenie, które opanowały stare siły społeczne i wymyślają nowe sposoby wiązania i kierowania światem„.

Propagandę Bernays zdefiniował jako „spójne, trwałe wysiłki w celu kreowania lub kształtowania wydarzeń wpływających na relacje społeczeństwa z przedsiębiorczością, ideą lub grupą„, i stwierdził – moim zdaniem prawidłowo – że „propaganda jest organem wykonawczym niewidzialnego rządu„. A jak rozpowszechnia się dzisiaj propagandę w Ameryce i na całym świecie? Głównie przez TV.

W pigułce, TV, masmedia i Hollywood:

  • Regularnie pokazują zmienione, zniekształcone, zmanipulowane i / lub nawet otwarcie sfabrykowane obrazy fotograficzne i video, w połączeniu z fałszywie pisanymi wiadomościami, w celu realizacji pewnych programów geopolitycznych i kulturowych
  • Produkują i utrwalają sztuczną rzeczywistość, w której mamy funkcjonować
  • Promują wywrotowe idee i wartości, łącznie z homoseksualizmem, pornografią, rozwiązłością seksualną i degeneracją, transgenderyzmem i innymi rozpustnymi stylami życia
  • Systematycznie atakują, osłabiają i deprecjonują tradycyjną zachodnią kulturę, styl życia i historię
  • Kreują popyt na niepotrzebne i często bezużyteczne produkty i usługi
  • Trywializują charakter świata w którym żyjemy poprzez promowanie bezmyślnego konsumeryzmu, materializmu i kultu celebrytów
  • Zniekształcają i fabrykują wydarzenia historyczne i współczesne w sposób który promuje żydowskie interesy, poglądy i narracje, oraz
  • Wykorzystują strach i pogłoski do traumatyzowania i kontrolowania populacji.

TV, masmedia i Hollywood nie są już życzliwymi, pouczającymi siłami – jeśli kiedykolwiek naprawdę nimi były – które starają się bawić i uczciwie informować społeczeństwo o ważnych sprawach politycznych, gospodarczych, społecznych i historycznych, poza posiadaniem potężnych sił odpowiedzialnie działających w społeczeństwie.

Nie, z TV, masmedia i Hollywood zrobiono broń, i były i nadal są wykorzystywane do oszukiwania i eksploatacji psychologicznej i emocjonalnej amerykańskiego społeczeństwa, w celu realizacji pewnych programów geopolitycznych i kulturowych, razem z fałszywymi narracjami o wydarzeniach historycznych i współczesnych.

Jeśli nadal oglądasz TV, to wiedz iż jesteś oszukiwany, programowany i uzależniany. Zrozum, TV to broń masowego oszustwa, i mów o tym.

TV = Weapon of Mass Deception

Źródło: http://www.therealistreport.com/2014/09/tv-weapon-of-mass-deception.html

John Friend – 5.09.2014, tłum. Ola Gordon.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.