Strona główna > Świat > To trzeba wiedzieć o Monsanto: do 2025 roku co drugie dziecko będzie mieć autyzm

To trzeba wiedzieć o Monsanto: do 2025 roku co drugie dziecko będzie mieć autyzm

„Dzieci w obecnych czasach są bardziej chore, niż były jedno pokolenie temu. Chorują na przeróżne choroby, od nowotworów dziecięcych aż po autyzm, wady wrodzone i różne rodzaje astmy, wzrasta liczba zachorowań na cały wachlarz chorób dziecięcych i niespotykanych dotąd zaburzeń. Nasza ocena najnowszych danych pozostawia niewiele miejsca na jakiekolwiek wątpliwości:  to pestycydy są kluczowym czynnikiem napędzającym ten trend”. Raport z października 2012 r.,  organizacji Pesticide Action Network North America (PANNA)

jeśli nie można tego bezpiecznie wdychać, to jak można to bezpiecznie jeść?
Skoro jest niebezpieczny do wdychania… to jak może być bezpieczny do jedzenia?

W roku 1975, autyzm rozwijał się u 1 dziecka na 5000. W 1985 roku było to 1 na 2500 dzieci. W 1995 roku, było to już 1 na każde 500, a w 2005 roku 1 na 166 dzieci. Dziś jest to około 1 na 68 dzieci. Właśnie dlatego naukowcy dokonują niezwykłych alarmujących wypowiedzi.

‚Jeśli przyczyna tego wzrostu jest środowiskowa, to na pewno chcemy ją wykryć” – Craig Newschaffer, epidemiolog z Drexel University, Filadelfia, Pennsylvania (source)

Badania trwają i odkrycia wskazują, że epidemia autyzmu wykracza daleko poza wyłącznie zagadnienia genetyczne. Wyniki badań wskazują nam, że należy wziąć pod uwagę wiele czynników (jak toksyny środowiskowe, leki na receptę, etc), gdy próbujemy dowiedzieć się, co się dzieje i dlaczego zachorowania na autyzm następują w postępie geometrycznym.

„Nadszedł czas, aby zacząć szukać prawdziwych winowajców, umieszczonych w środowisku odpowiedzialnych za niezwykły wzrost poziomu autyzmu w Kalifornii”.Irva Hertz-Picciotto, profesor epidemiologii na Uniwersytecie Kalifornijskim

Już teraz istnieje wielka ilość dowodów z badań wskazujących na fakt, że środki ochrony roślin (wśród nich wiele toksyn środowiskowych) odgrywają dużą rolę w szybkim postępie częstości zachorowań na autyzm w ciągu ostatnich kilku dekad. Naukowiec z Massachusetts Institute of Technology (MIT), dr Stephanie Seneff robi swoją robotę, aby uświadomić na większą skalę te fakty, na jakie głucha jest na razie medycyna mainstreamowa.

Podczas niedawnej imprezy sponsorowanej przez organizację Groton Wellness, stwierdziła ona że:

„W obecnym tempie, do 2025 roku, jedno na dwoje rodzących się dzieci będzie autystyczne”.

Seneff prezentowała slajdy pokazujące niezwykle spójny związek między wzrastającym użyciem herbicydu Roundup firmy Monsanto (z aktywnym składnikiem glifosat) w uprawach rolnych a rosnącym stopniem zachorowań na autyzm.

Liczba dzieci autystycznych (6-21 lat) wiążąca się ze stosowaniem glifosatu na kukurydzy i soi

a

po lewej: liczba dzieci z autyzmem

po prawej: stosowanie glifosatu w tys. ton

Korelacja nie oznacza związku przyczynowego, ale …

Chociaż wykres przedstawia zdumiewającą korelację czynników, to nie „udowodnia”, że wzrost zachorowań na autyzm jest bezpośrednią przyczyną stosowania glifosatu. Z drugiej strony, mamy wiele informacji i badań sugerujących, że może być głównym czynnikiem (choć jednym z wielu), zaś dr Seneff twierdzi, że takim jest. Pestycydy zostały powiązane w licznych badaniach z wystąpieniem wielu dolegliwości zdrowotnych człowieka: chorobą Parkinsona, chorobą Alzheimera, rakiem i autyzmem.

http://www.collective-evolution.com/2014/12/19/just-label-it-we-have-a-right-to-know-and-heres-why/

Dr Seneff w swoich badaniach uważa również, że szczepionki zawierające aluminium mogą być podstawowym winowajcą.

http://www.collective-evolution.com/2014/12/03/mit-scientist-shows-what-can-happen-to-children-who-receive-aluminum-containing-vaccines/

Toksyczność glifosatu a autyzm

Podczas wykładu dr Seneff zwróciła uwagę na fakt, że Monsanto często twierdzi, że glifosat jest nietoksyczny (mimo ogromnej ilości badań wykazujących, jak bardzo jest toksyczny), ponieważ nasze komórki nie mają tego, co potrzebne jest do syntezy kwasu szikimowego.

Link anglojęzyczny:

http://en.wikipedia.org/wiki/Shikimic_acid#Shikimate_pathway

Wzmianka w polskojęzycznej wersji żydo-pedii:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_szikimowy

Jednak należy pamiętać, że nasze jelita mają potencjalną możliwość dokonywania tej syntezy i od niej zależy proces dostarczania nam m.in. niezbędnych aminokwasów. Zdrowie jelit ma zasadnicze znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia, zatem jeśli ta synteza może odbywać się w jelitach to jest to fakt ogromnie niepokojący. Seneff wskazuje również na fakt, że są inne składniki zawarte w glifosacie, jakie znacząco podnoszą jego działanie toksyczne.

Jawi się zatem proste pytanie: w jaki sposób korporacji Monsanto (firmie odpowiedzialnej za wpływ na regulowanie globalnej podaży żywności) nadal udaje się twierdzić, że glifosat jest bezpieczny, pomimo całej masy dowodów naukowych, że tak nie jest?

„Powszechnie uważa się, że Roundup jest jednym z najbezpieczniejszych pestycydów … Pomimo tych zapewnień, Roundup zdecydowanie jest jednym z najbardziej toksycznych środków spośród testowanych herbicydów i insektycydów. Sprzeczność pomiędzy tym, co dowiedziono naukowo, a tym co twierdzi przemysł, można przypisać wyłącznie ogromnym interesom gospodarczym, jakie za wszelką cenę starają się fałszować ocenę ryzyka zdrowotnego i opóźniają decyzje w sferze polityki zdrowotnej” – R. Mesnage i inni, Biomed Research International, Tom 2014 (2014) artykuł ID 179691

Należy pamiętać, że użycie glifosatu wzrosło w okresie 1995-2005 o 1500%, a co roku używa się 100 milionów funtów glifosatu na ponad miliardzie akrów użytków rolnych.

Glifosat znajdowano nawet w mleku matek oraz w próbkach moczu ludzi w całej Europie.

http://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/Groton_Seneff.pdf

Główne wpływy toksyczne glifosatu zidentyfikowane przez dr Seneff są następujące:

  • Niszczenie flory bakteryjnej korzystnej dla jelit, co pozwala na rozwój patogenów
  • Zaburza funkcję cytochromu P450 (enzymów CYP)
  • Pochłania istotne dla zdrowia minerały (żelazo, kobalt, mangan, itp)
  • Zakłóca syntezę aminokwasów aromatycznych i metioniny, a zatem prowadzi do krytycznego  niedoboru neuroprzekaźników i kwasu foliowego
  • Zaburza syntezę i proces transport siarczanów

Formuły użytkowe pestycydów, sprzedawane i wykorzystywane na rynku, są do 1000 razy bardziej toksyczne niż powszechnie twierdzą etykiety dopuszczenia do obrotu. Roundup jest w rzeczywistości najbardziej toksycznym środkiem chwastobójczym i owadobójczym spośród stosowanych.

„Środki pomocnicze w pestycydach są ogólnie uznane za obojętne, z z tego powodu nie są one testowane podczas długoterminowych badań celem dopuszczenia do powszechnego użytku. Tymczasem one prowadzą do efektu wzmocnienia toksyczności nawet do 1000 razy substancji czynnych. Stwierdzono to w 100% przypadków, gdy były one wskazane jako obecne przez producenta”. R. Mesnage i inni, Biomed Research International, tom 2014. (2014) artykuł ID 179691

Seneff stwierdza szereg dobrze znanych „biomarkerów autyzmu”. Są to niski poziom surowicy siarczanowej, zaburzona flora bakteryjna jelit, zapalenie jelit, niedobór serotoniny i melatoniny, zaburzenia mitochondrialne, niedobór cynku i żelaza oraz inne. Wskazuje  również, że:

„Wszystko to da się wyjaśnić jako potencjalne skutki działania glifosatu na układy  biologiczne”.

Dr Seneff wchodzi w znacznie bardziej szczegółowo pogłębione analizy tych zjawisk pod linkiem:

http://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/Seneff_AutismOne_2014.pdf

http://people.csail.mit.edu/seneff/

Inne badania naukowe

„Zmiana sposobu uprawiania ziemi i działania rolnictwa dokonuje radykalnej zmiany profilu chorób. Przeszliśmy etap od dość zdrowej populacji do takiego stanu, gdzie mamy wysoki wskaźnik zachorowalności na raka, wady wrodzone i choroby, jakie rzadko kiedy występowały. Firmy tytoniowe zaprzeczały zacięcie, aby istniał związek między paleniem tytoniu a rakiem, i zajęło nam dekady rozpoznanie prawdy. Koncerny biotechnologiczne i agrochemiczne są takie same, jak w przemysł tytoniowy; łgają w żywe oczy i faworyzują biznes ponad zdrowie ludności”. dr Medardo Avila Vazquez, pediatra specjalizujący się w dziedzinie zdrowia środowiskowego.

(Podobne Artykuł o związku GMO z rakiem w Argentynie)

http://www.collective-evolution.com/2014/09/08/death-rates-double-in-argentinas-gmo-agribusiness-areas-its-due-to-this-one-illness/

Istnieje ogromna ilość dawnych i bieżących badań, jakie dokonują analizy roli toksyn środowiskowych (m.in. pestycydy w rolnictwie) w występowaniu autyzmu.

Na przykład, badanie z University of California Davis ustaliło, że kobiety w ciąży, które żyją w bliskiej odległości od gruntów i gospodarstw, gdzie są lub były stosowane pestycydy mają o dwie trzecie zwiększone ryzyko urodzenia dziecka ze spektrum zaburzeń autyzmu lub innych form zaburzenia rozwoju.

„Badanie to potwierdza wyniki wcześniejszych badań, które wskazały związek między narodzinami dziecka z autyzmem i prenatalną ekspozycję na działanie chemikaliów rolniczych w Kalifornii. Podczas gdy wciąż badamy, czy pewne podgrupy są bardziej narażone na działanie tych związków niż w inne, ogólne przesłanie jest wyraźne: Kobiety w ciąży powinny zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami rolnymi tak bardzo, jak tylko się da”– Janie F. Shelton, badacz z UC Davis, obecnie prowadzi konsultacje z ONZ, główny autor badania.

http://www.collective-evolution.com/2014/09/09/are-you-pregnant-new-study-makes-it-very-clear-how-to-reduce-the-risk-of-autism/

Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie PLOS Computational Biology przez naukowców z University of Chicago wykazało, że autyzm i niepełnosprawność intelektualna są wyraźne  powiązane z faktem narażenia się na działanie szkodliwych czynników środowiskowych podczas rozwoju płodowego.

W innym przypadku, grupa naukowców zebrała obszerny przegląd istniejących danych, które pokazują, że ustawodawcy w Unii Europejskiej dokładnie wiedzą, że glifosat Monsanto powoduje szereg wrodzonych oraz dysfunkcje mózgu od co najmniej 2002 r.

Ci ustawodawcy świadomie wprowadzali w błąd opinię publiczną na temat bezpieczeństwa glifosatu, a w Niemczech Federalny Urząd Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności, powiedział Komisji Europejskiej, że nie ma dowodów na to, aby glifosat powodował wady wrodzone. W rzeczywistości istnieje wiele badań potwierdzających, że matki, które są narażone na działanie powszechnie stosowanych, „bezpiecznych” pestycydów, rodzą dzieci o niższej inteligencji, nieprawidłowościach strukturalnych mózgu, zaburzeniach zachowania, obniżonej zdolności umiejętności motorycznych, wyższych wskaźnikach zachorowań na raka mózgu i syndrom małej głowy.

Lista jest długa i wciąż się powiększa:

http://www.collective-evolution.com/2014/05/11/new-study-links-autism-to-toxin-exposure/

„Co jest w tym szczególnie przerażające to fakt, że wiemy o tych niebezpieczeństwach od dziesięcioleci, a niewiele możemy z tym zrobić. Prawie 20 lat temu, naukowcy z National Research Council apelowali o szybkie działania w celu ochrony dzieci i młodzieży przeciw pestycydom. Jednak dziś, dzieci amerykańskie nadal narażone są na działanie pestycydów, o jakich wiadomo, że są uznane za szkodliwe, a występują w miejscach, gdzie dzieci żyją, uczą się i bawią”. Pesticide Action Network North America (PANNA).

What Parents Need To Know About Monsanto: “By 2025 One In Two Children Will Be Autistic”

20.12.2014 Arjun Walia

Źródło: http://www.collective-evolution.com/2014/12/20/what-parents-need-to-know-about-monsanto-by-2025-one-in-two-children-will-be-autistic/

Tłum. Ola Gordon & Pluszowy Miś

P.S. Zobacz także:

Monsanto – Historia Zniewolenia Ludzkości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *