Strona główna > NWO > Żyd demaskuje światowy spisek żydowski: Trucizna w kielichu Żydów. Henry H. Klein – 1946 r.

Żyd demaskuje światowy spisek żydowski: Trucizna w kielichu Żydów. Henry H. Klein – 1946 r.

Jest to fragment książki z 1946 r. pt:

Protokoły mówią, że będziemy trzymać nasz naród razem. Protokoły to plan garstki Żydów tworzących Sanhedryn, w celu rządzenia światem niszcząc najpierw chrześcijańską cywilizację. Żydzi jako grupa nic nie wiedzą o tym planie. Oni są tak samo ofiarami Sanhedrynu jak są chrześcijanie i ci z innych wierzeń religijnych.

Sanhedryn działa poprzez Kahał / Kehilla. Jest to kontrola żydowskich organizacji w każdej wspólnocie gdzie Żydzi mieszkają. Większość żydowskich organizacji są przedstawicielami Kahału. Jest to lokalny organ rządzący. Wszystkie w nim reprezentacje to delegaci wyznaczeni, zgodnie z członkostwem organów rządzących. Każda organizacja żydowska, czy to loża, zakon bractwa, synagoga czy coś innego, ma prawo do reprezentacji. Ta jedność jest zgodna z radą nieżyjącego już Louisa D. Brandeisa, ponaglającego Żydów by się „jednoczyli, jednoczyli, jednoczyli”.

Nowojorskim Kahałem kieruje komitet wykonawczy nad którym jest organ doradczy. Ten komitet wykonawczy jest wybierany rokrocznie lub kontynuowany na urzędzie. Odpowiada za działania Kahału, który jest starą żydowską instytucją sięgającą czasów przed Jezusem, który był celem Kahału. Tak samo było z Mojżeszem Maimonidesem w XII wieku; tak było ze Spinozą w XVIII wieku, i z Jacobem Branfmannem w XIX wieku, i ze mną teraz.

Dlaczego byłem celem Kahału? Bo broniłem chrześcijanina, którego prześladowano z innymi chrześcijanami, w fałszywym procesie w Waszyngtonie DC, w 1944, i dlatego, że zdemaskowałem i zatrzymałem łapówki niktórych tzw. pro-żydowskich organizacji i publikacje za tymi prześladowaniami.

Co mi zrobił Kahał? Rozesłał słowo do wszystkich organizacji żydowskich, że jestem Żydem wyrzutkiem, że jestem Żydem renegatem, że jestem przeciwko Żydom, że zdradziłem żydowskie tajemnice, które nie wiedziałem iż istniały, że powinni mnie unikać wszyscy Żydzi chrześcijanie służący Żydom. W rezultacie byłem ostracyzowany przez Żydów których znałem wiele lat, z których wielu pomogłem, i przez tzw. chrześcijan, którzy byli dobrymi przyjaciółmi i klientami, i których odstraszono ode mnie.

Byłem otaczany przez szpiegów i śledzony, podsłuchiwano mój telefon, i grożono mi pocztą, telefonem i telegramem. Były próby usunięcia mnie przemocą i trucizną. To jest całkowici zgodne z naszkicowanym planem w Protokołach, który mówi, że będziemy likwidować tych którzy nam się sprzeciwiają, będą umierać jakby z przyczyn naturalnych. Plan obejmuje też mój ostracyzm od własnej rodziny, tak samo jak zrobiono Jezusowi 2.000 lat temu. Jedną z wielu gróźb jakie otrzymałem wysłano z Hotelu Waldorf z Nowego Jorku, gdzie mieszka jeden z tzw. żydowskich liderów. Ten list potępił mnie w niezmierzony sposób po moim otwierającym oświadczeniu na procesie w Waszyngtonie DC w maju 1944, i mówił „bez żadnych dzikich gróźb, twój los jest już przepowiedziany”. Kopia tego listu jest w sądzie rejonowym w Waszyngtonie.

Brutalność Sanhedrynu jest jawna. W Protokole 17 (jest ich 24) czytamy: „Podobnie jak dziś bracia nasi pod odpowiedzialnością osobistą obowiązani są denuncjować przed Kahałem odstępców lub osoby działające przeciwko niemu, tak samo w naszym państwie wszechświatowym wszystkich naszych poddanych obowiązywać będzie przestrzeganie służenia państwu w tym kierunku”. (Hitler był tylko naśladowcą. Słowo Kahał jest angielskie dla hebrajskiego Kehillah).

Żeby zrealizować ten program, Kahał zastraszał moje siostry i szwagrów, żeby bali się mieć relacje towarzyskie ze mną, mimo że wychowywałem członków mojej rodziny od dzieciństwa. Co można myśleć o organizacji uciekającej się do takich prymitywnych taktyk?

Nic co mogą zrobić czy zrobiły Sanhedryn albo Kahał, nie odstraszy mnie od mojego celu – demaskowania tych których uważam za wrogów ludzkości. Nic nie wiedziałem o Sanhedrynie i Kahale kiedy wchodziłem w proces sądowy 2 lata temu, ale czego się dowiedziałem przekonało mnie, że ujawnianie szaleńców za tym prześladowaniem było absolutnie konieczne by ratować żydów i chrześcijan przed ich diabelskim planem. Dopiero wtedy dowiedziałem się że istnieje taka rzecz jak Kahał. Nic o tym nie wiedziałem. Myślałem, że jego cel był dobroczynny – pomagać biednym Żydom. Nawet nie podejrzewałem istnienia Sanhedrynu, i Protokoły za apokryfy. Nie myślałem żeby istoty ludzkie wymyśliły taki szalony program jak te w nich opisany.

Moje zrozumienie znacznie się oświeciło. Nie tylko Protokoły są prawdziwe według mnie, ale zostały niemal całkowicie zrealizowane. Najnowszym krokiem w ich realizacji było przyjęcie przez Kongres tzw. Karty ONZ, tworzącej super-rząd, zarysowany w Protokołach, które mówią, że dzięki utworzeniu super-rządu, plan Protokołów zostanie zrealizowany. U władzy będzie Sanhedryn. To on teraz rządzi Ameryką, Brytanią i Rosją, i dzięki bombie atomowej ma wystarczającą siłę żeby poprzeć jego władzę nad całym światem.

Nigdy nie byłem w stanie zrozumieć dlaczego przez wiele lat były „kciuki w dół” dla Kleina w nowojorskich gazetach, gdzie służyłem uczciwie i odważnie przez wiele lat jako krzyżowiec i demaskator łapownictwa, ryzykując swoim zyciem. Taką pracę uważałem za obowiązek dziennikarza. Byłem czołowym reporterem-demaskatorem dla World za Josepha Pulitzera, i dla The American za Hearsta na początku jego kariery w gazetach w Nowym Jorku, i byłem głównym dziennikarzem śledczym dla niektórych ważnych oficjalnych i nieoficjalnych organów śledczych. Ujawniłem sam więcej politycznej korupcji niż większość dziennikarzy, urzędników publicznych i śledczych razem, w okresie ponad 40 lat z 60 lat mojego życia, z których pierwsze 2 lata spędziłem w Nowym Jorku.  Wśród tych „ujawnień” była afera ściekowa w Queens Borough, N. Y. City w 1927 i 1928, nieżyjącego już “Jacka” Phillipsa i Maurice’a Connolly i ich gangu. Dzięki temu zmusiłem miasto Nowy Jork do wypłacenia właścicielom nieruchomości w jamajskiej dzielnicy Queens Borough  $5.4 mln, na które oszukano ich przez wycenę budowy kanalizacji. To ujawnienie przyniosło rządowi USA ok. $1 mln w podatku dochodowym. Mnie kosztowało to $800.000 w gotówce i 2.5 roku czasu, za który nic nie dostałem. Łapówkarze zatrudnili 4 śledzących mnie przez 5 miesięcy rewolwerowców.

Dlaczego były „kciuki w dół” dla Kleina w biznesie gazetowym? Bo Kahał, poprzez Sanhedryn, rządzi gazetami, i Sanhedryn nie znosi uczciwego i odważnego Żyda. Kiedy ubiegałem się o stanowisko burmistrza Nowego Jorku w 1933, z ramienia Partii Podatkowiczów i Partii 5 Centów Bilety, żadna gazeta w mieście nie mogła wymienić mojego nazwiska, choć 1 czy 2 to zrobiły. Rozprowadziłem 3 mln ulotek żeby nadrobić milczenie gazet, i dostałem mimo to 57.500 głosów, choć Zarząd Wyborów dał mi tylko 2.607 głosów, i poinformował, że oddano 55.000 głosów na burmistrza, ale ich „nie odnotowano'. Żeby ułatwić mi wybór moją nominującą petycję podpisało 10.000 wyborców.

Wszystko to oznacza, że żadn poczciwy Żyd nie ma szansy na przedstawienie go innym Żydom czy ludziom ogólnie, jeśli taka jest wola Sanhedrynu. A jeszcze jeden z wiodących świateł w Kahale był związany ze mną w transakcji nieruchomości tylko 12 lat wcześniej, i większość czołowych świateł w Kahale dużo wiedzała o mojej karierze. Nie byłem przytakującym Żydem czy ortodoksem i to wystarczyło by mnie wyciąć; byłem niezależny i kreatywny, i to było tabu. Kahał próbuje trzymać Żydów w ortodoksji i ignoranctwie żeby można ich łatwiej wystraszyć i kontrolować. Oni chcą by Żydzi dalej byli potulni i wykonywali rozkazy.

Żydzi są całkowicie kontrolowani, ale po co? Reakcja przeciwko nim we wszystkich krajach jest przerażająca. Czy mają żyć dalej sami jak dotąd i przestrzegać zasad ich samozwańczych mistrzów, czy zrzucić jarzmo i ogłosić swoją wolność od kontroli rasowej i religijnej? Jeśli nie zrobią tgo drugiego, Żydzi skażą się na zagładę. Do tej pory większość znich była chętnymi niewolnikami. Karmi się ich wszelkiego rodzaju fałszywą propagandą by trzymać ich w ignorancji i strachu. Żydów i chrześcijan wykorzystano do wywoływania wrogości rasowej, by łatwiej trzymać Żydów razem i podporządkowanych. Protokoły mówią, że musimy mieć antysemityzm żeby trzymać naszych ludzi razem, nawet jeśli poświęcimy niektórych z nich dla większej korzyści.

Większa korzyść dla kogo; dla Żydów jako masy, czy tylko dla garstki oszalałych na punkcie władzy sanhedrynowców?

Na pewno Żydzi jako masa nic nie wiedzą o planach garstki z nich. Ani 1 na 10.000 Żydów nie wie co robi Sanhedryn. Wszystko co wiedzą to co powie im Kahał, kontrolowana prasa i kłamiący propagandyści. Zatrzymałem wiele z tych oszustw i gangsterstwa swoim ujawnieniem podczas tego fałszywego procesu sądowego o podburzanie. W pierwszym wystąpieniu na tym procesie zarzuciłem, że profesjonalni Żydzi robili biznes strasząc innych Żydów żeby trzymać ich w szeregu i lepiej nimi wstrząsnąć. Jednym ze skutków mojego demaskowania były wściekłe ataki na mnie w kontrolowanych żydowskich i angielskich publikacjach, niektóre z nich pozywam do sądu za w sumie $1.3 mln za szkalowanie. Innym skutkiem były wielokrotne próby usunięcia mnie z biznesu, jeden komunistyczny mówca w Nowym Jorku namawiał do uśmiercenia mnie w publicznych przemówieniach. Tych dwóch rodzajów broni – truciznę i przemoc fizyczną – uży+wały liczne wybitne osoby, które sprzeciwiały się niektórym z tych u władzy politycznej w USA i innych krajach, w ostatnich latach. Sanhedryn jest, według mnie, dużo większym zagrożeniem niż mafia. Jest to tajna organizacja światowa, popierana przez wielkie bogactwo we wszystkich krajach.

Czyńcie Żydów świadomych świata, mówią liderzy. Niech marzą o Palestynie i państwie światowym. Niech nie stają się nacjonalistami w myśli. Niech nie uważają się za obywateli żadnego kraju oprócz żydowskiego wymarzonego państwa w Palestynie. Niech będą internacjonalistami. To zrobili z Żydami w Rosji i wszędzie w Europie, i to robią większości Żydów w USA. Głównym medium przez który to się robi jest syjonizm polityczny.

Syjonizm polityczny – co to jest? Według mnie jest to przekleństwo żydostwa. To co kiedyś było pięknym marzeniem dla ortodoksyjnych Żydów, którzy mogliby spędzić spadkowe lata w Palestynie, stało się ponurym koszmarem zagrażającym zagładą żydów, chrześcijan i muzułmanów. Czołowi Żydzi w USA byli wcześniej przeciwni syjonizmowi politycznemu i państwu żydowskiemu w Palestynie. Taką ambicję uważali za niebezpieczną dla Żydów we wszystkich krajach. Była kara śmierci w  Rosji po rewolucji bolszewickiej w 1917 opowiadanie się za syjonizmem w tym kraju. Syjonizm uważano za wrogi wobec filozofii ekonomicznej i politycznej w tym, że produkował państwo w państwie. Czołowi amerykańscy Żydzi czuli, że Żydzi powinni bbyć lojalni wobec USA, a nie niepodległym narodem. W końcu ci czołowi Żydzi zmienili swoje poglądy. Przyjęli pomysł który wcześniej potępiali, Nie dlatego, że wierzyli, że amerykańscy Żydzi chcieli jechać do Palestyny, a ponieważ zmuszono ich by uwierzyli, że żydowskie państwo w Palestynie było symbolem żydowskiej potęgi na świecie i opowiadali się za nią. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że żydowska władza polityczna została przerwana jako skutek mordu Jezusa.

Deklaracja Balfoura w 1917 dała syjonizmowi wielkie poparcie. Brytania obiecała Żydom „ojczyznę” w Palestynie. W zamian polityczni syjoniści pomogli wciągnąć Amerykę w I wojnę światową. Brytania obiecala też Arabom samostanowienie i ochronę w Palestynie przeciwko Turkom 2 lata wcześniej.”Ojczyzny” nie interpretowano jako żydowskie państwo. Tę interpretację wymyślili ci którzy zrobili biznes z syjonizmu, i którzy marzą o odnowieniu światowj potęgi dla żydostwa. Żydzi jako  masa nie mają takiego marzenia ani takiej ambicji. Oni cieszą się życiem w pokoju i szczęściu tam gdzie są. Nie pragną wracać do Palestyny czy rządzić światem. Tylko garstka ma tę obsesję. Wielu Źydów teraz w Palestynie chciałoby tam mieszkać gdyby mogli.

Do czego doprowadził polityczny syjonizm? Doprowadził do zebrania ogromnych sum pieniędzy od Żydów z całego świata. To doprowadziło do ustanowienia pro syjonistycznych organizacji w większości krajów. Doprowadził do rzezi Żydów w Europie i do zagrożania buntem przez muzułmanów przeciwko żydom i chrześcijanom, mimo że jest tam wielu arabskich chrześcijan. Cały świat muzułmański czeka żeby wypędzić żydów i chrześcijan z Bliskiego Wschodu i Afryki, jeśli Brytania odwoła swoją Białą Księgę z 1939 i otworzy drzwi na większą żydowską imigrację i dalszy zakup gruntów przez Żydów w Palestynie. Jest ok. 1.5 mln Arabów w Palestynie w tym chrześcijan, i ok. 500.000 Żydów. Całkowita liczba muzułmanów na Bliskim Wschodzie i w Afryce jest ponad 250 mln.

Jest około 5 mln Żydów w Ameryce, według żydowskich źródeł. Według mnie jet to tylko połowa liczby całkowitej. Jest ok. pół miliona Żydów tylko w mieście Nowy Jork, i prawdopodobnie kolejny milion w stanie Nowy Jork. Jest prawdopodobnie milion Żydów w Chicago i ok. pół miliona w Filadelfii. To daje 5 mln. A co z Żydami w innych miastach i stanach? Jeśli żydowskie dokumenty uwzględniają tylko ortodoksyjnych Żydów, to mogę zrozumieć liczbę całkowitą 5 mln. W przeciwnym razie szacuję liczbę całkowitą 2 x większą.

Z tych 10 mln Żydów, mniej niż 1% jest czynnie zainteresowana syjonizmem albo naprawdę wie co oznacza ten ruch. Wszystko co wiedzą to co mówi im pro-syjonistyczna propaganda w kontrolowanej prasie i w propagandowych artykułach w róznych krajach. Poza tym, naród żydowski wie że wstrząsa się nim regularnie i systematycznie o wkłady dla Palestyny. Większość organizacji syjonistycznych i jednostek poza kahałami które uprawiają propagandę i łapownictwo na własny rachunek. Syjonizm kulturowy i duchowy pokonali i tłumili syjoniści polityczni.

Morze Martwe w Palestynie jest najcenniejszym akwenem na świecie i syjoniści i inni wydobywają jego bogactwo mineralne  i chemiczne szacowane na biliony dolarów. Produkują te bogactwo z energii elektrycznej wytwarzanej z wód rzeki  Jordan. Wszystko to wydaje się pokazywać, że oprócz bycia symbolem żydowskiej potęgi światowej, żydowskie państwo w Palestynie będzie ochroną dla tamtejszych żydowskich biznesów. Palestyna zapowiada się jako centrum światowego handlu.

Czy szaleństwo o żydowską potęgę światową przez garstkę doprowadzi do podboju świata, czy tylko zniszczenia świata? Do tej pory prowadziło tylko do zniszczenia. Czy podbój świata przez Sanhedryn zrekompensuje wszelkie zniszczenie jakie miało miejsce? Jeśli zbuntują się muzułmanie, rozpocznie się wojna religijna i po niej światowy chaos. Nie da się powiedzieć jak długo potrwa taka wojna i jak daleko posunie się destrukcja. Prawdopodobnie nie pozostanie żaden zorganizowany system religii kiedy ona się zakończy.

Muzułmanie znają Protokoły. Czytali je i badali przez co najmniej pokolenie, i ich wiedza wywołała wśród nich nienawiść. Ich przedstawiciele protestowali w San Francisco przeciwko przyznawaniu Żydom dalszych praw w Palestynie, i protestowali kilkakrotnie w brytyjskim rządzie. Oni wiedzą, że polityczni syjoniści wymuszają swój program pomimo wszelkich protestów, i ostrzegają, że każdy jawny krok w kierunku ustanowienia państwa żydowskiego w Palestynie przy lub bez pomocy jakiegoś kraju, może napotkać na ich gwałtowny sprzeciw. Oni są przeciwko żydowskiemu państwu jak i żydowskiej potędze światowej, i zamierzają zatrzymać oba.

Ostrzegam naród żydowski by posłuchał gróźb muzułmanów. Zatrzymajcie szaleństwo Sanhedrynu, łapówki i propagandę politycznych syjonistów. Oni są trucizną w żydowskim pucharze.

——–

Stany Zjednoczone ONZ

The United Stales Of The U. N. 0.

Henry H. Klein – 1946

Nie jesteśmy już obywatelami USA. Teraz jesteśmy obywatelami ONZ, tak samo jak obywatele każdego innego kraju.

ONZ utworzyła w 1945 w San Francisco garstka osób z różnych krajów. Spotkanie zorganizowali agenci Rockefellera i Standard Oil. Nie było na nim przedstawicieli Niemiec, Włoch i Japonii.

Gdzie jest upoważnienie do takiego super rządu? Ono jest w „Protokołach mędrców Syjonu”, dokumencie wydanym ok. 50 lat temu. Protokoły nakreślają szczegółowy plan zniszczenia chrześcijańskiego świata i utworzenie rządu światowego rządzonego przez „Mędrców”.

Kim są „Mędrcy Syjonu”? Są to samozwańcy z samo-namaszczonej grupy Żydów znanych jako Sanhedryn, którzy roszczą sobie rząd nad wszystkimi innymi Żydami, których celem jest rządzenie światem. Teraz rządzą USA, W Brytanią i Rosją i wszystkimi podbitymi krajami.

2.000 lat temu Sanhedryn wrobił Jezusa i zniszczył żydowską i pogańską cywilizację. Pół wieku później Sanhedryn i wrobieni w ofiarę Żydzi zostali zniszczeni przez potęgę Rzymu.

Dlaczego Sanhedryn wrobił Jezusa? Bo On opowiadał się za prawem Boga i Mojżesza, prawem ograniczenia, które Mojżesz spisał w Starym Testamencie (Kapł. 25). Jezus chciał ograniczyć prawem nadmierne prywatne fortuny żeby ratować przed upadkiem cywilizację.

Rabini odrzucili Stary Testament żeby ratować swoich panów pieniądza. Napisali Talmud pmijając prawo ograniczenia. Cywilizacja upadła. Sanhedryn który udawał iż rządzi Żydami, składał się z podłych polityków i gangsterów finansowych. Jezus opowiadał się te za odpuszczeniem prywatnych długów, jak w Pwt. Starego Testamentu.

Mojżesz ograniczył prawem nadmierne prywatne fortuny i uratował ówczesną cywilizację. Likurg zrobił to w Sparcie kilkaset lat później (ok. 900 r. przed Chr.). Solon zrobił to w Atenach ok. 500 lat  przed Chr., i Licyniusz w Rzymie ok. 367 r. przed Chr. Ci ludzie uratowali ówczesną cywilizację i znani są jako prawodawcy.

Każdy naród jaki kiedykolwiek istniał rozwinął się w ten sam sposób – dzięki wysiłkom jednostek. Kiedy bogactwo skupiło się w rękach kilku, było albo ograniczone albo redystrybuowane prawem albo zniszczone. Cywilizacja okrążyła świat i zasady władzy bogactwa. W rezultacie mieliśmy 2 wojny światowe i wkrótce będziemy mieć trzecią, jeśli nie ograniczy się prawem nadmiernej prywatnej fortuny i nie stłumi się chciwości.

Gang Finansowy i Sanhedryn działają razem. Gang Finansowy chce chce zatrzymać swoje nadmierne bogactwo i władzę, i Sanhedryn chce rządzić. Rezultatem jest ONZ. Rząd Sanhedrynu zostanie uznany kiedy Palestyna stanie się państwem żydowskim. Polityczny syjonizm jest istotną częścią ich programu żeby zrealizować swój cel.

Super-rząd jest ustanawiany etapami. Podjęto wszelkie wstępne kroki .Jego ustanowienie zakończy się kiedy tzw. Rada Bezpieczeństwa ONZ będzie kontrolować bombę atomową i armię, marynarkę i siły powietrzne USA, W Brytanii i Rosji. Standard Oil – grupa Sanhedrynu będzie rządzić Radą Bezpieczeństwa. Ich naukowcy opracowali bombę atomową i rządzą armią, marynarką i siłami powietrznymi w USA.

Stany Zjednoczone Ameryki są teraz Stanami Zjednoczonymi ONZ i takimi pozostaną tak długo jak będzie istniał super-rząd. Ci którzy walczyli i zginęli za wolność w Ameryce walczyli i zginęli na próżno. Sanhedryn i Gang Finansowy próbowali im ją odebrać przez Ligę Narodów i ponieśli fiasko. Uda im się dzięki ONZ.

Jak długo będzie trwał ich sukces? Dopóki ludzie nie obudzą się pomimo kontrolowanej prasy i radia, albo dopóki ludzie zostaną nie zniewoleni i zniszczeni. Oni byli oszukiwani dotąd przez profesjonalnych propagandystów i opłacanych agentów prasowych, służących Panom Pieniądza i Sanhedrynowi.

Planem w Protokołach jest zniewolenie ludzi, zbankrutowanie wszystkich krajów i ulokowanie potomka Króla Dawida na tronie świata. Kiedy to zostanie zrobione, „Mędrcy Syjonu” inaczej znani jako Sanhedryn, osiągną całkowite panowanie nad światem. To będzie można wykonać w 1946.

Tłum. Ola Gordon

https://archive.org/details/KleinHenryH.AJewExposesTheJewishWorldConspiracy/page/n1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.