Strona główna > Świat > To NIE LUDZIE – Cyborgi!

To NIE LUDZIE – Cyborgi!

Autor: Olga Nikołajewna Czetwerikowa – kandydat nauk historycznych, docent МГИМО*1. (katedra historii i polityki krajów Europy i Ameryki), religioznawca.

171129120546_original_3349

Rok kończy się pod „brzęk cymbałów” na temat gospodarki cyfrowej, sztucznej inteligencji, robotyzacji. Co za tym stoi? Nas po prostu straszą, pompują alarmizm, niepokój w społeczeństwie, wywołując nawet, masowe choroby psychiczne. Czy tacy ludzie jak Gref, Kudrin, wielu działaczy Wyższej Szkoły Ekonomii naprawdę chcą usunąć człowieka z większości dziedzin działalności i w ogóle zniszczyć człowieczeństwo?
chetvirekova-300x217

Olga Czetwerikowa: Co do gospodarki, to dziś strategiczne centra widzą gospodarkę światową w następujący sposób. Jeśli wcześniej świat dzielił się na kraje rozwinięte i rozwijające się, to dziś w ramach krajów rozwiniętych powstają centra innowacji, klastry. I największe korporacje  de-industralizują wszystkie inne kraje i instalując w nich swoje technologiczne, klastry, które są jakby kontynuacją ich struktur.

Dziś rosyjskie władze, właśnie realizują ten kurs. Koncentrują się one na globalnych centrach i dalej tworzą (wg projektów Agencji Inicjatyw Strategicznych, Wyższej Szkoły Ekonomii Moskiewskiej Szkoły Zarządzania „Skołkowo”) – wewnętrzne rosyjskie ogniska, z najnowszymi technologiami i usługami, które mają na celu obsługę globalnej korporatokracji. Właśnie na priorytet światowych centrów i orientuje się dziś nasz system edukacji i nauka.

To zadaje najsilniejszy cios naszej podstawowej nauce*2. — a raczej jej pozostałościom. Musimy zajmować się obsługą podstawowych centrów Zachodu. Dlatego zrozumiałe jest, że obecna władza nie może zaoferować żadnego programu ożywienia gospodarki, reindustrializacji, ona jest niezdolna zaoferować realny program rozwoju naukowo-technicznego .
Dlatego rządcy kraju robią co innego.

My zupełnie wyraźnie widzimy trzy kierunki. Pierwszy. Wymyślają projekty, zupełnie niepotrzebne naszemu społeczeństwu, jak Neuronet*3., które pozbawiają możliwości inwestowania środków w pożądane projekty dla rozwoju realnego sektora  gospodarki i naszej nauki. Dalej: część pieniędzy chowają w kieszeń — zrozumiałe. A część idzie na stworzenie systemu totalnego zbierania danych osobowych, danych biometrycznych, i tworzenie systemu totalnej kontroli.

Pod tym względem Rosja, w dużej mierze,  przoduje, o czym „panowie” wielokrotnie mówili. German Gref*4 oświadczył pół roku temu w БФУ*4. im. I. Kanta: „Stopniowo, jako realny człowiek, będziecie interesowali świat coraz mniej, a wartość waszego cyfrowego awatara,  przeciwnie, będzie systematycznie wzrastać, ponieważ jest on w stanie, bardzo dużo o was  powiedzieć.

Wszystkich będzie interesować wasza cyfrowa kopia, przechowywana na chmurach, a nie wy sami. Przy tym ważne jest, aby zrozumieć, że wszyscy będziemy w pełni przejrzyści dla cyfrowego świata. Praktycznie, nic nie da się ukryć. Daleko, nie wszyscy, są gotowi pogodzić się, z takim stanem rzeczy, ale to  kluczowy trend na najbliższe lata”.

Do czego tworzona jest sztuczna inteligencja? Gref (…) w wystąpieniu w Kaliningradzie, wyraził się bardzo jasno: „„W centrum systemu znajduje się klient, wokół którego znajdują się producenci towarów i usług, którzy chcą do niego dotrzeć. „Ostatnia mila” do klienta jest najdroższa i wszyscy o nią walczą.

Dyrygent ekosystemu, to firma-platforma, władająca wysoką technologią, wysoką kompetencją w zakresie analizy potrzeb klienta”. To znaczy, że dziś- trwa bitwa  o klienta. Jeśli wcześniej sam klient definiował, co mu trzeba, to dziś to powinna określać odpowiednia firma. Dlatego trzeba wiedzieć o kliencie dosłownie wszystko. Ten, kto włada całością informacji o kliencie, jest dyrygentem ekosystemu. Dlatego w tekście programu gospodarki cyfrowej,  za  cel prorytetowy  uznano tworzenie ekosystemów, w których dane w formie cyfrowej, są kluczowym czynnikiem produkcji. Czyli dzisia,j zbieranie danych jest kluczowym celem.

Bardzo interesująca sprawa, mało znana u nas. Władze poinformowały, że musimy stać się liderami w rozwoju sztucznej inteligencji, chociaż w rzeczywistości, robotów -to u nas nie ma zbyt dużo. Postanowiono to zrobić poprzez wprowadzenie  „przodującego” ustawodawstwa. I teraz jest  w przygotowaniu projekt ustawy, którą będą dyskutować wiosną 2018 roku — „O stosunkach między robotem a człowiekiem”. To będzie pierwsza ustawa w świecie, który będzie regulować taki problem.
286216.640xp

Ale najciekawsze jest co innego: tam  napisano, że robot otrzymuje status osoby prawnej. Wprowadza się nowe pojęcie „zrobotyzowany agent”, zgodnie z którym, robot będzie dysponować swoją własnością, będzie sam odpowiedzialny za swoje zachowanie w szeregu przypadków i wiele innych. To znaczy, że rzeczywiście robotowi przypisuje się cechy osobowości. To naprawdę wyjątkowa sprawa.

To oznacza, że upadliśmy do takiego poziomu, że człowieka zrównuje się z bezprawnym zwierzęciem, a robota już podniesiono do poziomu człowieka. Ponadto, jak wyjaśnił jeden z twórców ustawy, Griszin (organizator grupy Mail.ru i  firmy robotycznej,  pod szyldem „Grishin Robotics”, „robimy to po to, aby otworzyć granicę, aby tu przyszły zagraniczne firmy. Czyli znowu Rosja przeistacza się się w obszar eksperymentów.

A dla tego, aby „tubylcy” to przyjęli, trzeba im wmówić, że to obiektywny, bezalternatywny proces, ku któremu w zgodnych szeregach , kroczy cała ludzkość. I jeśli wy  – chłopaki – nie  wpasujecie się , to po prostu nie utrzymacie się na Ziemi, i to wszystko. Czyli dochodzi jeszcze silna psychologiczna manipulacja, aby uzasadnić te, całkowicie nienawistne, wobec ludzi – projekty.

Eksperci Uniwersytetu Naukowo-badawczego ВШЭ*5, przedstawili raport na temat, jak zmieni się struktura zatrudnienia. I oni przepowiedzieli, że gospodarka cyfrowa zabije wiele zawodów, wśród których: kierowcy, nauczyciele, lekarze... Zajrzyjcie do statystyk  na temat obecnej struktury zatrudnienia w Rosji.

Sytuacja niedostatku działających firm , sprawia , że mamy mało robotników, inżynierów, przeciwnie – niż w czasach radzieckich. Na pierwszym miejscu kierowcy. Na drugim miejscu — handlowcy. Na trzecim miejscu, nauczyciele, na czwartym — lekarze. Wszystkie te zawody kwalifikuje się do likwidacji, a ludzi wyrzucić na ulice. W związku z tym powstaje pytanie: czy ludzie, którzy to wszystko przybliżają i oferują myślą a) o społecznych konsekwencjach i b) wogóle nie biorą ich po uwagę? Przedstawiciele „Сколкова”,  ВШЭ, ten sam Gref — to jeszcze ludzie, czy już cyborgi, bo oni,jakby nie w imieniu ludzi, a w imieniu jakichś nieludzkich struktur, oni sami jakby już z Matrix’ea?

To ludzie, głęboko porażeni duchowo, którzy myślą zupełnie nieludzkimi kategoriami. To indywidua,funkcjonujące w zupełnie innym wymiarze moralnym, a raczej — w jego nieobecności, ponieważ dla nich, człowiek jest jedynie bezdusznym objektem;  oni już zrównują robota z człowiekiem. Oznacza to, że człowieka degraduje  się do poziomu robota. Formułowanie takich porównań,  wskazuje, że dla nich człowiek – to po prostu, jakaś maszyna.

Musimy bardzo dobrze rozumieć, że „grefy” — to istoty ze zmienioną formą świadomości, które teraz robią „cyfrową gospodarkę” jak zaprogramowane zombie. Pracują praktycznie na samounicestwienie, ponieważ rąbią gałąź, na której siedzą. Przecież oni biją  we wszystkie tradycyjne przejawy człowieczeństwa, w społeczeństwo, w całym jego wyrazie.

Z drugiej strony, otaczają ich ludzie, którzy po prostu nie chcą myśleć, którym potrzebne jest tylko jedno — pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. W jakikolwiek sposób zdobyć pieniądze i utrzymać się! To  ludzie i z biznesu i  z biurokracji, którzy powtarzają jak papugi zdania, których zupełnie nie rozumieją. To już jakaś sekta. Sekta fanatyków, którzy w ogóle nie pojmują, co robią. Taka, znaczna ich część. A jądro-to bardzo dobrze rozumie, dlatego – zaangżowane w tym projekcie. To Projekt budowy tego, co obecnie przyjęto nazywać elektronicznym konclagrem. Naród musi zrozumieć, że teraz naprawdę zaczęła się wojna przeciwko niemu.
lopżi
Wojna psychologiczna i społeczna, ponieważ projekty, określone w programie gospodarki cyfrowej, są destrukcyjne dla systemu społecznego, systemu edukacji, systemu opieki zdrowotnej, nauki. To wszystko, przekłada się na formę cyfrową nie po to, aby ułatwić pracę, a w celu, zapewnienia władzy i biznesowi możliwości robienia zysków przez obsługę kluczowych firm Zachodu. Oto i wszystko.

Przyszła wiadomość z Kanady o kolejnym etapie dehumanizacji człowieka. Mianowicie, specjaliści z  Uniwersytetu Manitoba poinformowali, że pojawia się nowa orientacja seksualna — cyber-seksualność. I oświadczyli, że w najbliższym czasie ludzkość zrezygnuje z obcowania  mężczyzn z kobietami; tą seksualną funkcją obejmą roboty.

imagesko.duckduckgo.com

Doszli i do tego! I ludzkość to akceptuje. Najbardziej uderzyło mnie w tej wiadomości, że, w ślad po tej zapowiedzi, tych tak zwanych „naukowców”, została przeprowadzona ankieta na temat opinii publicznej, i 27% — a to  ogromny wskaźnik — wyraziło gotowość uprawiania seksu z robotami i zamiar rezygnacji uprawiania seksu z człowiekiem.

Musimy zrozumieć, jak wykonywane są badania opinii publicznej. Wszystkie są zgodne z zamówieniami klientów; przeprowadza się je w bardzo ograniczonym środowisku. Dlatego, kiedy socjologowie przedstawiają takie cyfry — to jeszcze jedna forma przekonywania, forma kontroli kierunku myślenia. Pamiętacie dokumentalny  film radziecki, który pokazuje, jak dzieci uczą się walczyć o swoje zdanie i jak, odwrotnie, je tracą? Pamiętacie słynną scenę z kaszką, gdy kilkorgu dzieciom dają słodką kaszkę, a potem pytają, jaka ona  – smaczna?

A kiedy, pewnej dziewczynce, dali przesoloną, a ona nie może powiedzieć, że kaszka wstrętna. Ona mówi, że tak, że słodka. To samo dziś robią już na poziomie państw. Dziś i naszą młodzież zaczynają obrabiać zgodnie z taką samą procedurą. Jeśli stare pokolenie, dojrzałe pokolenie, może jeszcze racjonalnie myśleć, może zachować wolność analizy, to dzisiejsza młodzież ( co już zaczyna się w szkołach i w przedszkolach) wychowuje się na innych standardach myślenia, na innych standardach zachowań.

To powoduje narodowe oburzenie. Rządzący zrozumieli, że tak po prostu. tej cyfryzacji zrealizować się nie da, więc – tak czy inaczej – będą zmuszeni dyskutować problem transhumanizmu.

Dlatego normalni ludzie powinni teraz działać z wyprzedzeniem, ponieważ władze będą manipulować i zmonopolizować opinie i  przedstawiać w wygodnej im interpretacji. Powiedzą o ludożerczym trans-humanizmie — „U nas humanitarny trans-humanizm. A to „humanizm”, który z człowieka, pozostawia jedynie pewną powłokę”.  Musimy to bardzo dobrze rozumieć. I najważniejsze — nie bać się mówić prawdę, ponieważ władze boją się jakiegokolwiek oporu, boją się ludzi, którzy wiedzą, co robią władze i rozumieją ich plany. Dlatego tym bardziej, musimy jak najwięcej mówić, pokazywać, zgłaszać i robić konkretne rzeczy, aby projekt transhumanizmu, sztucznego intelektu, gospodarki cyfrowej, cyber-seksualności itp. — nie był realizowany.

————————————

Przypisy:

*1.- Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
(МГЕМА МИД России)
Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (uniwersytet) Ministerstwa Spraw międzynarodowych RF

*2 -Nauki podstawowe (nauki czyste) – obszar badań naukowych prowadzonych dla zrozumienia podstaw wszystkich nauk, bez nastawienia na praktyczne rozwiązanie
określonego  problemu, np. w technice czy przemyśle.

*3.-Neuronet: Нейроне́т (англ. NeuroNet, NeuroWeb, Brainet) или Web 4.0 — один из предполагаемых этапов развития
Всемирной паутины, в котором взаимодействие участников (людей, животных, интеллектуальных агентов)
будет осуществляться на принципах нейрокоммуникаций
ang.NeuroNet – jeden z postulowanych etapów rozwoju globalnej sieci, w której interakcja uczestników (ludzi,
zwierząt, agentów intelektualnych) będzie wcielana na zasadach neurokomunikacji
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82

*4.-Греф, Герман Оскарович — российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России,
бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра,
член попечительского совета Российского совета по международным делам.More at Wikipedia (RU)
Gref,Herman Oskarowicz- rosyjski działacz państwowy, niemieckiego pochodzenia, prezes i przedstawiciel zarządu Sberbank’a Rosji (…)

*5. -БФУ:Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта в Калининграде
https://www.kantiana.ru/

—————————

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=frf9YZSv7TQ
Transhumanizm – Koniec Ludzkości

https://www.youtube.com/watch?v=Ho4761LsOgs&list=PLzcRzkKYqE0BzBCLLuE9uapJ6MgNvOxY3
Transhumanism Rise of the Human Gods & Humanoids 2015 Documentary

——————————————–

źródło:

http://zavtra.ru/word_of_day/nelyudi_2017-11-28
НЕЛЮДИ
Ольга ЧЕТВЕРИКОВА
вторник, 28 ноября, 2017

————————————–

Tłumaczenie i opracowanie: (1a)bezmetki
Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych artykułów dozwala się wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych (ze wskazaniem adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.