Strona główna > NWO > Apokalipsa > Terroryzm to narzędzie globalistów w budowie imperium Antychrysta !

Terroryzm to narzędzie globalistów w budowie imperium Antychrysta !

Wykład Walierija Pawłowicza Filimonowa – „Terroryzm to broń globalistów! „. Referat wygłoszony na Zjeździe Związku Bractw Prawosławnych w Moskwie, dnia 17 listopada 2015 roku.

aa

Dnia 10 kwietnia mnisi, ojcowie ze Św. Góry Athos, opublikowali broszurę zatytułowaną „Karta Obywatela (elektroniczny dowód tożsamości) – wprowadzenie „nakreślenia” (znamienia)” (Święty Paisjusz Hagioryta).

W przedmowie do tej broszury pisze się, że: „Celem tej broszury jest ujawnienie diabelskiego planu tworzenia, a precyzyjniej, zbliżającego się do swojego finału, światowego systemu elektronicznego handlu i totalnej kontroli po to żeby z jego pomocą wprowadzić „nakreślenie” (znamię) Antychrysta, żeby sprytnie i podstępnie zgubić ludzkość, skazując ją na wieczne potępienie.

I takim ostatnim etapem wprowadzania tego zgubnego „nakreślenia” (znamienia) Antychrysta jest wprowadzenie elektronicznych dowodów tożsamości. Rozpętywane obecnie liczne wojny i konflikty narodowe służą jedynie za sprytną zasłonę dla realizacji tego diabelskiego programu „opieczętowania (oznakowania) ludzi” tym „diabelskim nakreśleniem”.

Do wspomnianych, przez mnichów ze Św. Góry Athos, wojen i konfliktów trzeba także zaliczyć i „walkę z międzynarodowym terroryzmem” „w imię pokoju i bezpieczeństwa”. Tak naprawdę pod tym zacnym pretekstem toczy się budowa nowego ustroju społecznego, który można określić jako elektroniczny obóz koncentracyjny w skali planetarnej. „Gdy bowiem mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy nagle przyjdzie na nich zguba, jak bóle na brzemienną, a nie wymkną się” (1 List św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan) – przestrzega nas Słowo Boże.

Zamachy terrorystyczne i ekstremistyczne wystąpienia w rozlicznych krajach, już jako zasada, mają miejsce przed wprowadzeniem praw mających na celu zaostrzenie reżimu. Opinię społeczną kieruje się na fałszywe tory proponując walkę ze skutkami zjawiska terroryzmu a nie z jego głównymi przyczynami.

Ne przypadkowo czołowi badacze problemów terroryzmu twierdzą, że zamachy terrorystyczne klasyfikowane są nie według kryterium kto jest organizatorem i terrorystą ale według kryterium jakie polityczne konsekwencje wywołują te zamachy terrorystyczne. Inaczej mówiąc, jak te wydarzenia wykorzystują politycy eksploatujący emocjonalne szoki ludzi.

Jaskrawym tego przykładem są zamachy z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku, które, według ocen całego szeregu znanych i niezależnych ekspertów, były potężną prowokacją polityczną. W jej wyniku nastąpiło przeprowadzenie „globalnej operacji antyterrorystycznej”. Rozpoczęło się formowanie światowego reżimu policyjnego czyli „Nowego Porządku Świata” Antychrysta. W prasie i telewizji licznych krajów świata rozpoczęły się nieustające sondaże opinii społecznej z pytaniem: „Czy jest pani/pan gotów zrezygnować z wszystkich praw i swobód dla pokoju i bezpieczeństwa?”

Dlatego głównym tematem spotkania G – 8 („Wielkiej Ósemki”) w 2002 roku w Kananaskis była „walka z międzynarodowym terroryzmem”. Podjęto decyzję o stopniowym wprowadzeniu w całym „cywilizowanym świecie” reżimu totalnego nadzoru elektronicznego.

W 2003 roku w Evian, G – 8 znowu podjęła decyzje w sprawie wzmocnienia „miedzynarodówki antyterrorystycznej”. Oznaczało to wprowadzenie, opartego na biometrycznej identyfikacji osoby, systemu globalnej kontroli, włącznie z opracowaniem elektronicznych dowodów tożsamości z osobistymi kodami i elektronicznymi chipami według jednolitego, globalnego standartu i odpowiedniej technologii rozpoznawania osób.

A w 2003 roku w Genewie i w 2005 roku w Tunisie odbyły się światowe szczyty w sprawie budowy jednego, ponadnarodowego, globalnego społeczeństwa informacyjnego. Na spotkaniach tych omawiano kwestie wprowadzenia w każdym kraju świata rządu elektronicznego, zorganizowanego według jednolitych standartów międzynarodowych, na jednej informacyjnej i programowej platformie. Dokumenty końcowe z tych spotkań zostały podpisane przez przedstawicieli prawie 200 krajów świata, włącznie z Federacją Rosyjską.

Po tuniskim spotkaniu, poczynając od roku 2006, światowe szczyty budowy globalnego społeczeństwa informacyjnego (ŚSzBGSI) zaczęły się odbywać corocznie, już jako reguła, w reżimie  zamkniętym. W ostatnim, który odbył się w Genewie w dniach 25 – 29 maja 2015 roku, brało udział ponad 1700 delegatów z 193  krajów świata.

Przypomnijmy teraz wydarzenia, które rozegrały się wokól spotkania prezydentów „wielkiej ósemki” w Gleneagles, 7 czerwca 2005 roku. Dosłownie przed jego rozpoczęciem, w ciągu 1 godziny w Londynie zagrzmiały 4 potężne wybuchy, trzy w metro a czwarty dosłownie rozniósł na strzępy jeden ze wspaniałych londyńskich autobusów piętrowych. W rezultacie ponad 50 ludzi zginęło a ponad 700 ludzi zostało rannych, z których wielu przewieziono do szpitali w stanie ciężkim.

Komentarze nadzwyczajnych wydań gazet, doniesienia radiowe i telewizyjne, rozpoczynały się od jednych i tych samych słów: „Nowy atak na świat cywilizowany”, „Mamy jednego wspólnego wroga – międzynarodowy terroryzm”, „Tragedia na skalę światową”, „Trzeba koniecznie zjednoczyć wysiłki wszystkich krajów w walce ze światowym złem…”

Po tych tragicznych wydarzeniach w Londynie, uczestnicy spotkania „ósemki” jednomyślnie podjęli decyzję o o zasadniczej rewizji porządku dziennego obrad, które zamierzano poświęcić problemom gospodarczym. W rezultacie przyjęto ostre „Oświadczenie o walce z terroryzmem” (poparte następnie we wrześniu 2005 roku na światowym szczycie ONZ) a natychmiast po spotkaniu G – 8 (już 11 lipca 2005 roku) Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) przyjęła jednolity standart globalnych, interoperacyjnych dokumentów elektronicznych (microchip zaprogramowany w jednym kraju świata powinien być odczytywany w każdym innym kraju). Wszystko poszło jak w zegarku…

I oto wydarzenia 2015 roku w Paryżu, które miały miejsce przed spotkaniem „wielkiej dziesiątki” w Turcji. W nocy z piątku na sobotę 14 listopada, w 7 dzielnicach miasta zostala dokonana seria zamachów terrorystycznych za które wzięła odpowiedzialność grupa „Państwo Islamskie”. Ofiarami ataków, według różnych świadectw, zostało od 120 do 150 ludzi, ponad 200 zostało rannych. Prezydent Francji Francois Hollande wprowadził w kraju stan wyjątkowy. Ten atak terrorystyczny był największym w historii Francji.

Po raz kolejny nagłówki gazet krzyczały: „Śmierć w Paryżu”, „Walkę z terroryzmem będzie musiał podjąć cały świat”, „ISIS obiecuje dokonać zamachu w Waszyngtonie”, „Celem terrorystów jest zaszczepienie strachu w sercach ludzi”, „Rosjanie w Paryżu  boją się wychodzić na ulicę”, „Co będzie po paryskim „czarnym piątku”?”, „Ludzie chcą powedzieć – jesteśmy razem”.

Z powodu terrorystycznych zamachów paryskich drastycznie zmieniono porządek dnia szczytu G – 20 w tureckiej Antalya. Głównym tematem powtórnie stał się temat międzynarodowego terroryzmu. Dnia 16 listopada pojawiło się Oświadczenie – Deklaracja krajów – uczestników w sprawie terroryzmu i w sprawie współpracy nad wzmocnieniem globalnego bezpieczeństwa lotniczego: „Walka z terroryzmem pozostaje priorytetem społeczności międzynarodowej i kraje – uczestnicy są gotowe do współpracy w osiągnięciu tego celu”. I znowu pojawiły się nagłówki w internecie w rodzaju: „Paryska tragedia nie zatrzyma walki z terrorem”, „Front 20 – stki” i temu podobne.

Jednocześnie znaleziono i „głównego organizatora i sponsora serii zamachów terrorystycznych w Paryżu”. Okazał się nim być 27 – letni obywatel Belgii pochodzenia marokańskiego, Abdelhamid Abaud. O czym natychmiast obwieściły środki masowej dezinformacji…

Tego samego dnia Rada Federacji Federacji Rosyjskiej wezwała świat do połączenia wysiłków w walce z „międzynarodowym terroryzmem”. Dziś jest już oczywiste, że terroryzm nie ma granic i że zwyciężyć to światowe zło, które rozprzestrzenia się po świecie jak nowotwór, można tylko poprzez wspólne działania” – powiedziała Walientina Matwijenko. Szef Komisji ds. Międzynarodowych, Konstantin Kosacziew, podkreślił konieczność utworzenia szerokiej koalicji międzynarodowej do walki z terroryzmem.

Określenie „międzynarodowy terroryzm” już dawno stało się zaklęciem, ktorego magiczna siła oddziaływuje na świadomość ludzi. Dzisiaj znowu nie schodzi z ust migających na ekranach polityków i dziennikarzy. Odbywa się bezprecedensowe pranie mózgów: „Front przechodzi przez każde miasto, każdą ulicę, każdy dom, każde mieszkanie…Zagrożenie terrorystyczne ma charakter globalny…Potrzebna jest nam czujność, solidarność, połączenie wysiłków obywateli i państwa”.

Podobne wypowiedzi, a czasami histeryczne skowyty, sprowadzają się do jednego. Uczciwym i porządnym obywatelom proponuje się zamienić swoją wolność, otrzymaną od Boga, na mityczne bezpieczeństwo. Przy czym, jak się okazuje, właśnie wolność duchową na bezpieczeństwo przemijającego ciała.

Dla kogo to wszystko jest korzystne? Kto stoi za wykonawcami, którzy są niczym więcej jak tylko ślepymi narzędziami Szatana? Jak była możliwa realizacja tego wszystkiego co się stało?

aaaPrekursorzy Antychrysta – przedstawiciele antychrześcijańskiej, kosmopolitycznej „światowej elity” wcielają w życie swoje przywództwo procesami planetarnymi za pośrednictwem swoich ponadnarodowych struktur – Rady ds. Stosunków Międzynarodowych, Komisji Trójstronnej, Klubu Rzymskiego, Klubu Bilderberg i innych. Zwierzchnicy ponadnarodowych korporacji, którzy wchodzą w skład rządu światowego, posiadają najpotężniejsze, własne służby specjalne, które nie są kontrolowane przez żadne państwo ale mają ścisłe powiązania z licznymi wywiadami świata. Takie właśnie służby są zdolne do realizacji każdej prowokacji politycznej i zatroszczyć się o to żeby nie pozostało żadnych świadków.

World Trade Organization, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych, „wielka siódemka” z USA na czele, i „wielka dwudziestka” – to tylko parawan za którym kryją się prawdziwi „władcy świata”. To właśnie oni są głównymi terrorystami międzynarodowymi. Utworzona przez ich służby specjalne globalna siatka terrorystyczna jest najważniejszym elementem składowym systemu globalnego zarządzania. Przy jej pomocy realizuje się zarządzanie sytuacjami konfliktowymi w różnych regionach świata.

Ten system jest wielostopniowy i dlatego wykonawcy nigdy nie znają prawdziwych zleceniodawców, planistów i osób finansujących operację terrorystycznę. Andreas von Bulow, który był odpowiedzialny (w komisji parlamentarnej – tłum.) za służby specjalne Niemiec w okresie 30 lat, zauważa, że wszystkie operacje terrorystyczne są zorganizowane na zasadzie „matrioszki”. Na zewnątrz, na widoku, dla zmylenia, znajdują się zwykle terroryści z „poziomu roboczego”. Poziom wyższy to poziom „konstruktorów”, który opracowuje zamachy terrorystyczne w celu zmiany opinii społecznej w skali globalnej. „Do najwyższych szczebli nigdy nie dotrzecie” – mówi ten znany niemiecki analityk.

Tak więc terroryzm to broń globalistów!

Głównym zadaniem systemu jest realizacja globalnego przywództwa politycznego w oparciu o stosowanie zarządzania kryzysowego albo, jak to się mówi inaczej, w oparciu o stworzony kontrolowany chaos.

W tym, czasami nie zdając sobie z tego sprawy, pomagają im znani politycy, przedstawiciele struktur siłowych, socjologowie i dziennikarze, którzy odciągają opinię społeczną od prawdy, proponując walkę ze skutkami zjawiska terroryzmu a nie z jego przyczynami. Ich zadaniem jest podtrzymywanie w społeczeństwie atmosfery strachu i przerażenia.

Koniecznością jest ażeby ludzie sami zapragnęli wejścia do „nowego systemu bezpieczeństwa”, ażeby poprosili o otoczenie ich ogrodzeniem z drutu kolczastego, postawieniem kontrolujących bramek, wykrywaczy metalu, aparatów prześwietlających, zamontowaniem kamer obserwacyjnych, urządzeń skanujących. żeby sami zechcieli zaakceptować elektroniczne dokumenty tożsamości z osobistymi kodami i danymi biometrycznymi, według jednolitego globalnego standartu, a najlepiej żeby od razu pozwolili wszepić sobie mikrochipy identyfikacyjne…

Przy tym na każdego człowieka, od chwili jego narodzin, konieczne jest prowadzenie szczegółowego dossier elektronicznego, konieczne jest traktowanie go jako potencjalnego terrorystę, każdy powinien być podejrzany. Każdemu trzeba zamienić otrzymaną od Boga wolność na mityczne „bezpieczeństwo”. Przy czym, jak się okazuje, właśnie wolność duchową na bezpieczeństwo krótkotrwałego ciała. Takaż to jest szatańska logika budowniczych „nowego porządku świata” Antychrysta albo inaczej globalnego, elektronicznego obozu koncentracyjnego.

W samej istocie odbędzie się w nim podmiana wolności drogą przemocy, tak zwana demokracja wyrodzi się w totalitaryzm, a prawo umrze jako fenomen kultury i cywilizacji. Dlatego właśnie globalny „elektroniczny Babilon” jest wznoszony „z wszelką ułudą nieprawości” (II List Św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan 2:10).

Tak więc na naszych oczach, z naszym udziałem, pod szyldem walki z „międzynarodowym terroryzmem”, toczy się budowa globalnego reżimu dyktatorskiego, skierowanego nie przeciwko przestępcom ale przeciwko porządnym i przyzwoitym obywatelom.

Przy czym powszechnie wprowadzany globalny system elektronicznej identyfikacji obywateli i elektronicznych rozliczeń bezgotówkowych ma na celu całkowite zniewolenie ludzi poprzez likwidację pieniędzy gotówkowych i poprzez twardą, bezwzględną i totalną kontrolę wymiany towarowej i przepływu wirtualnych środków finansowych na elektronicznych kontach bankowych obywateli.

Prowadzi to niechybnie do budowy porządku światowego całkowicie  podobnego do tego opisanego w 13 rozdziale Objawienia Św. Jana Apostoła i Ewangelisty. „Elektroniczny dowód tożsamości” światowego standartu, który stanie się także środkiem elektronicznych rozliczeń bezgotówkowych, ma takie same cechy i spełnia takie same funkcje co i apokaliptyczne „nakreślenie (znamię) – imię bestii albo liczba imienia jej” (Apokalipsa Św. Jana Apostoła 13:17).

Bez tego atrybutu „nikt nie może kupować ani sprzedawać” (Apokalipsa Św. Jana Apostoła 13:17) a podstawą jego działania, tak jak i podstawą budowy królestwa Antychrysta, jest nie tylko nadanie człowiekowi numeru identyfikacyjnego (kodu osobistego) zamiast imienia ale i dobrowolne przyjęcie go przez człowieka.

Wejście do tego globalnego systemu jest duchowym oddaniem hołdu Antychrystowi i uznaniem jego władzy.

Dlatego mnisi, ojcowie ze Św. Góry Athos, wzywają wszystkich prawosławnych chrześcijan do ocknięcia się i przebudzenia!

Piszą oni: „Dla każdego chrześcijanina celem życia jest zbawienie swojej duszy…Niniejsza broszura sporządzona jest po to żeby przekazać chrześcijanom obfitość, zmuszających wszystkich do przebudzenia, informacji i po to ażeby wezwać chrześcijan do duchowej trzeźwości, rozwagi, czujności i wyznawania Wiary, czym powinien się charakteryzować każdy prawosławny chrześcijanin, zawsze i w każdych okolicznościach!

Jesteśmy zobowiązani, w szczególności, do posiadania tych cech w czasach ostatecznych w związku z ostrymi wyzwaniami globalnymi i szatańskimi planami, które już przyoblekają się w realne kształty i są realizowane z niewiarygodnym pośpiechem. Już dzisiaj jest przygotowywane nadejście Antychrysta, ustanowienie jego światowej tyranii i oznakowanie jego, duchowo śmiertelnym, „nakreśleniem” (znamieniem) całej ludzkości ażeby przy jego pomocy pociągnąć wszystkich i wszędzie na wieczne potępienie! Przyjęcie „nakreślenia” w jakiejkolwiek postaci i na dowolnym etapie jego wprowadzania, jest wyrzeczeniem się Chrystusa i porzuceniem Wiary!”.

„Baczcie żeby was kto nie zwiódł” (Ewangelia Św. Mateusza Apostoła 24:4).

Autor: Walierij Pawłowicz Filimonow – rosyjski pisarz – hagiograf i publicysta.

Walierij Pawłowicz Filimonow
Walierij Pawłowicz Filimonow

Źródło: Ruch Społeczny „O prawo do życia bez INN, kodów osobistych i mikrochipów”.

Za: http://www.sobor2008-narod.ru/1975-doklad-vp-filimonova-terrorizm-oruzhie-globalistov.html

Publikacja: 20.11.2015

Tłumaczenie: Tamara

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *