Strona główna > Zdrowie > Ten owoc oczyszcza tętnice

Ten owoc oczyszcza tętnice

Przyszłości profilaktyki i leczenia choroby układu krążenia nie znajdziesz w swojej apteczce, a raczej w szafce kuchennej albo w ogrodzie na drzewie.

 

Owoc granatu zapobiega rozwojowi choroby wieńcowej

Badanie opublikowane w czasopiśmie Atherosclerosis potwierdza, że wyciąg z granatu może zapobiec i/lub odwrócić pierwotną patologię wiązaną ze śmiertelnością z powodu serca: postępujące zgrubienie tętnic wieńcowych spowodowane odkładaniem się tłuszczu zwane miażdżycą. [1]

 

Myszom z genetyczną podatnością na spontaniczne niedrożności tętnic wieńcowych podawano ekstrakt z granatu w wodzie do picia przez 2 tygodnie, począwszy od trzeciego tygodnia życia. Pomimo że leczenie granatem faktycznie podniosło poziom cholesterolu w połączeniu z cząstkami o bardzo niskiej gęstości lipoprotein, leczenie zmniejszyło rozmiar blaszek miażdżycowych w zatoce aortalnej (poszerzony otwór nad zastawką aortalną), jak i zmniejszyło proporcję tętnic wieńcowych z okluzyjnymi blaszkami miażdżycowymi.

Co ciekawe, naukowcy odkryli również, że leczenie ekstraktem z granatu przyniosło 7 następujących korzyści:

 1. Obniżone poziomy stresu oksydacyjnego
 2. Zmniejszone białko chemotaktyczne monocytów-1, chemicznego przekaźnika (chemokina) wiązanego z procesami zapalnymi w tętnicach
 3. Zmniejszone odkładanie się lipidów w mięśniu serca
 4. Zmniejszone przechodzenie makrofagów do mięśnia sercowego
 5. Obniżone poziomy białka chemotaktycznego monocytów-1 i zwłóknienia mięśnia sercowego
 6. Zmniejszone powiększanie serca
 7. Zmniejszone nieprawidłowości w EKG.

W jaki sposób coś tak łagodnego i pospolitego jak ekstrakt z owoców może odwrócić tak wiele aspektów choroby wieńcowej jednocześnie, jak pokazują powyższe badania?

Odpowiedź może być w tym, że nasi przodkowie współewoluowali z pewnymi pokarmami (szczególnie owocami) przez tak długo, że niedobór odpowiednich ilości tych produktów może bezpośrednio poskutkować w zaburzeniu funkcji narządu. Faktycznie, 2-krotny laureat Nagrody Nobla, Linus Pauling, stwierdził, że niedobór wit. C jest fundamentalną przyczyną choroby wieńcowej, bo nasi przodkowie mieli kiedyś całoroczny dostęp do owoców, i w wyniku tego utracili zdolność jej syntetyzowania.

Jest jeszcze jedna oczywista wskazówka, jak granat może działać cuda przy otwieraniu tętnic. Każdy kto spróbował granat lub pił sok, wie, że ma on niezwykłą cierpkość, która daje ustom i dziąsłom to suche poczucie. To oczyszczające uczucie jest technicznie spowodowane, jak w przypadku wszystkich środków ściągających, przez obkurczanie i dezynfekcję błon śluzowych.

Każdy pijący sok z granatu, albo jest szczęśliwcem i konsumuje świeży owoc, może zrozumieć dlaczego jest on tak skuteczny w oczyszczaniu układu krążenia. Natura na pewno wysiała wystarczającą dla nas ilość wskazówek: jego sok wygląda jak krew, i owoc przypomina wielokomorowe serce, przynajmniej kiedy przemyślisz jego wygląd w porównaniu z większością innych owoców.

Rzeczywiście, twoje usta i tętnice są wyłożone tym samym rodzajem komórek: komórkami nabłonka. Razem tworzą nabłonek, jeden z 4 podstawowych typów tkanki u zwierząt, wraz z tkanką łączną, mięśniową i nerwową, i który obejmuje wewnętrzne ścianki całego układu krążenia. Dlatego kiedy czujesz ten niesamowity oczyszczający efekt w ustach, w rzeczywistości jest to podobne do tego, co „czuje” twój układ krążenia – i nabłonek / śródbłonek wyściełający wnętrze twoich żył i tętnic.

Próba kliniczna „oczyszczania tętnic” przez granat

Opublikowane w Clinical Nutrition w 2004 i zatytułowane „Konsumpcja przez 3 lata soku z granatu przez pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjnej, zmniejsza grubość błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej, ciśnienie krwi i utlenianie LDL / Pomegranate  juice consumption for 3 years by patients with carotid artery stenosis reduces common carotid intima-media thickness, blood pressure and LDL oxidation„. Izraelscy naukowcy odkryli, że granat podawany w postaci soku przez rok, odwracał gromadzenie się płytek w tętnicach szyjnych u pacjentów z ciężkim, choć bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej (określanym jako 70–90% niedrożność tętnic szyjnych wewnętrznych).

W badaniu uczestniczyło 19 pacjentów, 5 kobiet i 14 mężczyzn w wieku 65-75, niepalących. Wybrano ich losowo do przyjmowania soku albo placebo: 10 pacjentów piło sok, i 9 było w grupie kontrolnej. Obie grupy dobrano z podobnymi stężeniami lipidów i glukozy we krwi, ciśnieniem krwi i podobnymi schematami leczenia, które obejmowały leki obniżające ciśnienie krwi (np. Inhibitory ACE, beta-adrenolityki / β-blockers, lub blokery kanału wapniowego) oraz leki obniżające stężenie lipidów – np. statyny).

Dziesięciu pacjentów w leczonej grupie wypijało 240 ml soku dziennie przez okres 1 roku, i 5 z nich zgodziło się na kontynuację do 3 lat.

Osiągnięte przez nich niezwykłe wyniki to:

„Średnia grubość błony wewnętrznej środkowej lewej i prawej tętnicy szyjnej wspólnej u pacjentów z ciężkim zwężeniem tętnicy szyjnej, którzy pili sok do roku zmniejszyła się po 3, 6, 9 i 12 miesiącach o odpowiednio 13%, 22% , 26% i 35%, w porównaniu z wartościami wyjściowymi”.

Można tylko sobie wyobrazić co by się działo gdyby lek farmaceutyczny pokazał odwrócenie nagromadzonych płytek w tętnicach szyjnych o 13% tylko po 3 miesiącach! Lek ten byłby wychwalany jako ratujący życie cudowny lek, i nie tylko byłby promowany i sprzedawany z powodzeniem jako wielomiliardowy przebój, ale nieuchronnie prowadzono by dyskusję, dlaczego należy go wprowadzić.

Choć te wyniki są imponujące, jeśli nie całkowicie przełomowe w dziedzinie kardiologii, mogą być nawet lepsze niż te ujawnione w przytoczonych powyżej wynikach terapeutycznych. Gdy jeden z czynników spowodował, że zwężenie tętnicy szyjnej wzrosło o 9% w ciągu 1 roku w grupie kontrolnej, grupa 'na soku' mogła osiągnąć nawet lepsze wyniki niż wskazywałaby mierzona regresja samej grubości błony wewnętrznej środkowej. To oznacza, że jeśli założymy iż gdyby grupa „granatowa” nie przyjmowała soku, to pogrubienie ich tętnic szyjnych postępowałoby jak w grupie kontrolnej w tempie 9% rocznie, tj. 18% w ciągu 2 lat, 27% 3 lat. To można zinterpretować tak, że po 3 latach „granatowych”, np. pogrubienie tętnic zmniejszyłoby się o ponad 60% w stosunku do tego co by się stało, gdyby zezwolić na nieprzerwany postęp choroby.

3 sposoby leczenia przez ten sok układu sercowo-naczyniowego

Badacze odkryli 3 prawdopodobne mechanizmy działania soku przeciwko miażdżycy:

 • Właściwości przeciwutleniające: Grupa „na soku” wykazała znaczne zmniejszenie stresu oksydacyjnego, w tym zmniejszenie liczby autoprzeciwciał tworzonych przeciwko ox-LDL, formie utlenionej lipoproteiny o niskiej gęstości wiązanej z patologicznym procesem miażdżycy. Zmniejszenie stresu oksydacyjnego mierzono poprzez zwiększenie ilości enzymu paraoksonazy 1 (PON1) w surowicy krwi do 91% po 3 latach; PON1 to enzym, którego zwiększoną aktywność wiąże się z niższym stresem oksydacyjnym. Wszystko to jest bardzo ważne dla antymiażdżycowych działań granatu z powodu czegoś, co nazywa się hipotezą peroksydacji lipidów miażdżycowych, która zakłada, że jest to jakość lipidów we krwi (tj. czy są utlenione / uszkodzone czy nie), a nie ich ilość określa ich kardiotoksyczność / aterogenność.  Zasadniczo granat zapobiega chorobom serca, promując skutki stresu oksydacyjnego.
 • Właściwości obniżające ciśnienie krwi: Sok przyczynił się do znacznej poprawy ciśnienia krwi: skurczowe ciśnienie zmniejszyło się odpowiednio o 7%, 11% ,10%, 10% i 12% po 1, 3, 6, 9, i 12 miesiącach „na soku”, w porównaniu z wartościami przed badaniem. Zdolność granatu obniżania skurczowego ciśnienia krwi pokazuje, że ma leczniczy wpływ na śródbłonek lub wewnętrzną wyściółkę tętnicy, która nie rozluźnia się całkowicie przy chorobie serca; stan znany jako dysfunkcja śródbłonka.
 • Stabilizacja zmian w płytkach: Ponieważ 2 z 10 pacjentów „na soku” (po 3 i 12 miesiącach) doświadczyło pogorszenia stanu klinicznego, przeprowadzono operację tętnicy szyjnej i przeanalizowano zmiany w celu określenia różnicy w ich składzie w porównaniu z tymi, którzy nie byli „na soku”. Badacze zauważyli 4 pozytywne różnice w składzie zmian leczonych granatem:
 • 1. Zmniejszona zawartość cholesterolu: „Zawartość cholesterolu w zmianach szyjnych u 2 pacjentów, którzy pili sok, była niższa odpowiednio o 58% i 20% w porównaniu ze zmianami uzyskanymi od pacjentów z CAS, którzy go nie pili (rys. 3A)”.
 • 2. Zmniejszone nadtlenki lipidów: „Zawartość nadtlenków lipidów w zmianach uzyskanych od pacjentów po soku przez 3 lub 12 miesięcy była znacznie zmniejszona o 61% lub 44%, odpowiednio, w porównaniu ze zmianami u pacjentów, którzy go nie pili (Rys. 3B).
 • 3. Zwiększony zmniejszony glutation: „znaczny wzrost tego glutationu (GSH) w uszkodzeniach (GSH jest głównym przeciwutleniaczem komórkowym) 2.5 x zauważono po konsumpcji soku przez 3 albo 12 miesięcy (Rys. 3C).
 • 4. Zmniejszone utlenianie LDL: „Utlenianie LDL przez uszkodzenia pochodzące od pacjentów po spożywaniu soku przez 3 lub 12 miesięcy, było istotnie (Po 0.01) zmniejszone odpowiednio o 43% lub 32%, w porównaniu ze wskaźnikami utleniania LDL uzyskanych przez uszkodzenia od pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjnej / CAS, którzy nie pili soku (Rys. 3D).

Zasadniczo wyniki te pokazują, że granat nie tylko zmniejsza rozmiar zmiany w tętnicach szyjnych, ale „samo uszkodzenie można uznać za mniej aterogenne po spożyciu soku, ponieważ zmniejszyła się zawartość cholesterolu i utlenionych lipidów, a także znacznie zmniejszona zdolność LDL do utleniania”.

To odkrycie jest dość rewolucyjne, ponieważ obecnie zagrożenia związane ze zwężeniem tętnicy szyjnej są rozumiane przede wszystkim na podstawie wielkości zmiany, a nie oceny jakości tej zmiany. Jest to zgodne z koncepcją, zgodnie z którą sama ilość lipoprotein (tj. „cholesterolu”) we krwi nie może dokładnie określić, czy te lipoproteiny są rzeczywiście szkodliwe (aterogenne); raczej, jeśli lipoproteiny są utlenione (np. ox-LDL), mogą być szkodliwe (lub reprezentować bardziej ogólnoustrojowe zaburzenia równowagi organizmu), podczas gdy nieutlenione lipoproteiny o niskiej gęstości można uznać za całkowicie łagodne, jeśli nie niezbędne dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego i całego organizmu. Rzeczywiście, w tym badaniu naukowcy odkryli, że grupa „na soku” miała podwyższony poziom trójglicerydów i lipoprotein o bardzo niskiej gęstości, ponownie podkreślając, że właściwości przeciwmiażdżycowe prawdopodobnie mają więcej wspólnego z poprawą jakości środowiska fizjologicznego, w którym działają wszystkie nasze lipoproteiny, niż ich ilość.

Na koniec należy podkreślić, że wszyscy pacjenci w tym badaniu byli poddawani konwencjonalnej, farmakologicznej opiece w chorobach układu krążenia, np. leki obniżające poziom cholesterolu i ciśnienie krwi. Nie tylko wydawało się, że leczenie granatem nie koliduje z ich lekami, co czyni go odpowiednią terapią uzupełniającą / wspomagającą dla osób przyjmujących leki, ale należy zwrócić uwagę, że stan grupy kontrolnej pogarszał się stopniowo (np. wzrósł średni IMT o 9 % w ciągu 1 roku), mówiąc o tym, jak nieskuteczne są leki, albo jak mogą nawet przyczynić się do przyspieszenia samego procesu chorobowego.

Dalsze badania właściwości granatu oczyszczających tętnice

Znaczenie granatu dla zdrowia sercowo-naczyniowego może być dość duże, co wykazały następujące eksperymentalnie potwierdzone jego właściwości:

 • Przeciwzapalne: Jak wiele przewlekłych chorób degeneracyjnych, stan zapalny odgrywa ważną rolę w patogenezie chorób układu krążenia. Na portalu GreenMedInfo.com jest 5 badań potwierdzających właściwości przeciwzapalne granatu / pomegranate’s anti-inflammatory properties.[iii]
 • Obniżające ciśnienie krwi: Sok z granatu zawiera hamujący enzym konwertujący naturalną angiotensynę, [iv] i jest wzmacniaczem tlenku azotu, dwóch dobrze znanych ścieżek obniżania ciśnienia krwi. [v] Wreszcie stwierdzono, że ekstrakt z granatu bogaty w punikalaginę zmniejsza niekorzystne skutki zakłóconego stresu na odcinkach tętnic narażonych na zakłócone krążenie. [vi]
 • Przeciwinfekcyjne: Tworzenie się blaszek w tętnicach często wiąże się z wtórną infekcją wirusową i bakteryjną, w tym z wirusowym zapaleniem wątroby typu C i Chlamydia pneumoniae.[vii] Granat posiada właściwości przeciw-bakteryjne i –wirusowe /  anti-bacterial & anti-viral properties.
 • Przeciwutleniaczowe: Jednym ze sposobów, w jaki lipidy krwi sprzyjają chorobom serca (miażdżycogenne), jest utlenianie. Np. LDL może być technicznie 'podniesiony', ale nieszkodliwy, tak długo jak się nie utleni. Granat zmniejsza stres oksydacyjny we krwi / reduce the oxidative stress in the blood, mierzony poziomami paraoksonazy w surowicy. Badanie na myszach wykazało, że to zmniejszenie stresu oksydacyjnego wiązało się z 44% redukcją wielkości zmian miażdżycowych. [viii]
 • Przeciwinfekcyjne: Choć powszechnie się to pomija, to chorobę układu krążenia, a konkretnie miażdżycę wiąże się z infekcją. Wiedzą o tym dentyści, i dlatego często przypisują antybiotyki po ingerencji kiedy do układu krążenia uwalniają się bakterie. Płytki w tętnicach mogą też zawierać patogeny wirusowe. Granat ma potężne właściwości przeciw-bakteryjne i –wirusowe ważne dla powstawania i rozwoju choroby układu krążenia. Zbadano go / has been studied w zwalczaniu następujących organizmów zakaźnych:
  1. Ptasia grypa
  2. Candida
  3. Escherichia Coli
  4. Zapalenie wątroby B
  5. HIV
  6. Influenza / grypa A
  7. Poxviruses / wirusy ospy
  8. Salmonella
  9. SARS
  10. Staphylococcus aureus / gronkowiec złocisty
  11. Vaccinia virus / wirus krowianki
  12. Vibrio (Cholera) virus

Więcej  tutaj: Research: Pomegranate May Reverse Blocked Arteries &: Ponad 100 dobrych właściwości granatu w cukrzycy /  100+ Health Properties of Pomegranate Now Includes Helping Diabetics.

http://www.renegadetribune.com/how-to-clean-your-arteries-with-one-simple-fruit/

Na naszym rynku dostępny jest w dobrych sklepach zielarskich CAPILAR w tabletkach 0.25mg, rosyjski środek z granatów.

Tłumaczenie:Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.