Strona główna > Świat > Ukraina > TALERHOF – koncłagier tylko dla Russkich

TALERHOF – koncłagier tylko dla Russkich

Artykuł sprzed dwóch lat, ale aktualności nie stracił…

Równo 100 lat temu 4 września w Galicji powstał pierwszy obóz koncentracyjny.

Tylko dla Russkich.

Tylko dla Prawosławnych.

Na smutny i krwawy 2014 rok symbolicznie przypadają dwie bolesne rocznice naszej historii – 100 lat od początku Pierwszej Wojny Światowej i 100 lat od rozlewu krwi wyznawców wiary prawosławnej w obozach koncentracyjnych Talerhofu i Terezina.

a10

Pierwsze na świecie obozy koncentracyjne były przeznaczone tylko dla russkich.

4-go września 1914 roku, kiedy otworzyły się bramy piekielne Talerhofu, stało się smutną datą nie tylko dla prawosławnych Rusinów na Zakarpaciu, ofiar potwornej tyranii wasali Watykanu, ale i całego Świata Russkiego.

Nie przypadkowo pierwsza mega-wojna i pierwszy obóz koncentracyjny w tym samym czasie przebili ziemską egzystencję jak dwa rogi szatana.

Nagłym i zdradzieckim ciosem zabili niewidzialną dotąd liczbę stworzeń Bożych.

Wojna i obóz koncentracyjny – to kreatura jednej fabryki z centralnym biurem w piekle, dwa kluczowe narzędzia masowego niszczenia, nowy format na dużą skalę „przemysłowej” eksterminacji ludzkości w epoce przemysłowej.

Rząd Austro-Węgier z pełną aprobatą Niemiec […] w okresie trzech lat od 1914 do 1917 roku niszczył Prawosławnych Zakarpacia, Galicji i Bukowiny.

a0

Naukowcy określali liczebność Rusinów na terenie Austro-Węgier na początku XX wieku od 3,1 do 4,5 mln. osób.

Ten naród przeszedł najcięższe prześladowania, tortury, szyderstwa, poniżanie, brutalne morderstwa.

Czystka ludności russkiej

Dziesiątki tysięcy Rusinów zapłaciło życiem za wierność Prawosławiu i korzeniom historycznym, za swoje prawo do pozostawania russkimi.

W drugiej połowie XIX wieku w Cesarstwie Austro-Węgierskim rozpoczęło się odradzanie Rusinów. W środowisku narodowym postrzegane ono było jako powrót do ogólno-rosyjskiej kultury, uświadomienie swojej przynależności do jednego narodu russkiego „od Karpat do Kamczatki.”

W rękach zwolenników jedynej Rusi znajdowały się wszystkie narodowe organizacje Galicji, Bukowiny i Zakarpacia. W tamtym czasie określenie „Ukrainiec” nosiło raczej narodowo – polityczny charakter. Była to mniejszość „antyrusska.”

Władze austro-węgierskie, zaniepokojone szybkim odradzaniem Prawosławia, zainicjowany masowe aresztowania wśród russkich galicjan i bukowińców.

Zostało zaktywizowane tworzenie tzw. „narodostwa”, ukraińskiego ruchu i ukraińskiej narodowości. Ukraińcy zostali uformowani przez Austriaków i Polaków poprzez narzucanie prawosławnym ludziom Katolicyzmu i nowego sztucznego języka.

Ich obozy koncentracyjne Talerhof i Terezin – to prawdziwa reakcja „oświeconej” katolickiej Europy na odrodzenie Prawosławia na kontrolowanych przez nią obszarach.

Jest to prawdziwy, nie przykryty szmatką tolerancyjnych efektownych frazesów (ros. – словоблудия)  stosunek współczesnej Unii Europejskiej do Świata Russkiego, wybranego przez Boga Trzeciego Rzymu – Świętej Rusi.

ao

W pracy J. Jaworskiego „Terror w Galicji w pierwszym okresie lat wojennych 1914-1915”, napisane są straszne słowa: „Chwytano wszystkich po kolei, bez wyjątku.

Kto tylko przyznawał się, że jest russkim i nosił russkie imię. U którego znaleziono rosyjską gazetę lub książkę, ikonę lub widokówkę z Rosji.

Chwytano kogo popadnie. Inteligentów i chłopów, mężczyzn i kobiety, starców i dzieci, zdrowych i chorych.

Ale przede wszystkim, oczywiście, znienawidzonych przez nich russkich „попов”, (pol. – kapłanów) – walecznych pasterzy ludu, sól ziemi Galicyjsko-Ruskiej.

Chwytali, poniewierali, gnali.

Ciągali po zsyłkach i więzieniach, męczyli głodem i pragnieniem, męczyli w łańcuchach i linach, bili, torturowali, dręczyli – do utraty zmysłów, do krwi.

I wreszcie – egzekucje i rozstrzeliwania – bez liczenia, bez ograniczeń i bez końca.

Tysiące niewinnych ofiar, morze męczeńskiej krwi i sierocych łez.”

To była czystka etniczna, odkryty terror przeciwko Prawosławnym Russkim. Częstym zjawiskiem były masowe aresztowania całych wsi. Chwytali starców, mężczyzn, kobiety, dzieci. Ponad 100 tys. Galicyjskich Rusinów zostało fizycznie zlikwidowanych przez władze Austro-Węgier.

aoo

Przed zimą 1915 roku w Talerhofie nie było baraków. Ludzie leżeli na ziemi pod otwartym niebem w deszczu i mrozie.

Byli wieszani, rozstrzeliwani, przekłuwani bagnetami. W sposób nieludzki pastwiono się nad nimi, odcinając ręce, nogi, usta, uszy i palce. Setki tysięcy stało się uchodźcami.

Rusinów likwidowano tylko za to, że nie chcieli podpisać, że są narodowości ukraińskiej i przejść pod protektorat Watykanu, że nie zrzekli się Prawosławia, jedności wszech-russkiej i języka russkiego. Jeszcze 150.000 zmarło w obozach z chorób i głodu.

O tej potwornej zbrodni w dzisiejszej Europie, podobnie jak w pozostałej części świata, wolą nie przypominać. Ale nie pozwoli zapomnieć o tej zbrodni pamiątkowy kamień na Łyczakowskim   Cmentarzu we Lwowie, na którym wyryte są słowa: „Ofiarom Talerhofu – Galicyjska Ruś.”

a9

Wtedy Rosja nie interweniowała, aby ochronić rodaków w Zachodniej Ukrainie.

Dokładnie po stu latach na ziemie Rusi została jak gdyby nałożona kalka, która dokładnie pokrywa się z wydarzeniami, zaistniałej sto lat temu tragedii.

Wojna i obóz koncentracyjny z wściekłością skierowały krwawe rogi na swoją główną, bezbłędnie rozpoznawalną ofiarę – Russkich i Prawosławnych.

Ostatnie sto lat od 1914 do 2014 roku – stały się najbardziej okrutną i agresywną fazą w stałej tysiącletniej wojnie Katolicyzmu przeciwko Prawosławiu, Zachodu przeciwko Wschodowi, sług Antychrysta przeciwko Chrystusowi.

Dziś hordy zdiablonych Ukro-Kainów przelewają rzeki krwi swoich braci na ziemi Donbasu. Znane są dwa obozy filtracyjne w Żdanowce w województwie Donieckim i w Martynowce w pobliżu Mikołajewa.

Obiekty za wysokim płotem i drutem kolczastym dookoła według oficjalnej wersji są „punktami tymczasowego pobytu nielegalnych imigrantów”. Jednak generał – pułkownik Armii Ukraińskiej Michaił Kowal podał inną informację:

« Będzie przeprowadzana pełna filtracja ludzi. Specjalne przedsięwzięcia filtracyjne, kiedy się patrzy,   aby wśród ludzi, w tym wśród kobiet, nie było powiązanych z separatyzmem … Konieczne jest, aby natychmiast oddzielić mężczyzn od kobiet i dzieci.

Po pełnej filtracji niezbędne jest przesiedlenie tych, co przeszli sprawdzenie, do różnych regionów.   Sprawdzać należy również uczestników wojny informacyjnej. Siły specjalne (ros.- Спецназ) będą sprawdzać telefony, komputery, przyjaciół …”

Wszystko podobnie jak wtedy, w 1914-ym. … Czy wystarczy tym razem u russkich ducha i męstwa sto lat później, aby uświadomić sobie i zatrzymać nowy atak „władzy ciemności”?

O tego zależy, czy Bóg przedłuży dni pokoju.

Gieorgij Poliakow, Kijów

Od tłumacza:

W wyniku tej całej ludobójczej kampanii udział wschodnich Słowian, mieszkających w samym tylko Lwowie, zmalał 2-krotnie, a ruch ukraiński, rozniecający nienawiść do wszystkiego, co rosyjskie,  przekształcił się z bardzo nielicznego w przeważający. 

Dzisiaj na miejscu obozu koncentracyjnego Talerhof jest lotnisko Graz – Thalerhof i jego powierzchnia jest tak samo równa, jak i historyczna pamięć Galicjan. Talerhof został wykreślony z pamięci miejscowych mieszkańców. Totalna ukrainizacja nie zostawiła miejsca dla tej pamięci, przecież ta pamięć sama z siebie – jest miną pod ukraiński projekt nacjonalistyczny.

Źródło:

ТАЛЕРГОФ. ТОЛЬКО ДЛЯ РУССКИХ

#russianhistory #русскаяистория

8 września 2014 r.

ТАЛЕРГОФ — КОНЦЛАГЕРЬ ТОЛЬКО ДЛЯ РУССКИХ

http://hram-troicy.prihod.ru/istorija/view/id/1185131

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

18.9.2016 r.

BRACTVOSPASA-P.S. Co oznacza słowo „Russki” w tym tekście.Tym pojęciem opisuje się nie tylko mieszkańców Federacji Rosyjskiej czy rosyjską diasporę rozproszoną na obszarze byłego Związku Sowieckiego, ale także prawosławnych z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii oraz Kazachstanu. Osią konstrukcji są trzy fundamenty: Prawosławie , wspólnota i bliskość języka i kultury oraz pamięć historyczna, obejmująca zarówno czasy średniowiecza, imperium Romanowów, jak i sięganie w początki wszystkich russkich czyli  Ruś Kijowską. Terytorialnym jądrem tego systemu jest Święta Ruś, czyli obszar współczesnej Rosji, Ukrainy i Białorusi, a także ludność etnicznie związana z językiem i wiarą prawosławną jak i jej przynależność do „narodu russkiego starożytnej ortodoksyjnej/prawosławnej wiary greckiej”. Podstawowym jednak ogniwem łączącym Rusinów na świecie i nie tylko powinno być wyznanie prawosławne. Jest to wyróżnik określający przynależność naszą  do wielkiej rodziny wyznawców  Prawosławia na świecie. A PRZY TYM NIE POMIJAJĄC OCZYWIŚCIE I INNYCH SŁOWIAN JAK I INNYCH NIESŁOWIAŃSKICH NARODÓW PRAWOSŁAWNYCH.

Za: https://bractvospasa.wordpress.com/2016/09/23/talerhof-tylko-dla-russkich/

Data publikacji: 23.09.2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *