Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Tak się rodził żydowski Pax Russo – Americana

Tak się rodził żydowski Pax Russo – Americana

Który trwa do dnia dzisiejszego. George Racey Jordan* (4 stycznia 1898 r. – 5 maja 1966 r.) był amerykańskim oficerem, biznesmenem, wykładowcą, działaczem i pisarzem. Po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę całego kraju w grudniu 1949 r., kiedy zeznawał przed Kongresem Stanów Zjednoczonych o wojennych dostawach Lend-Lease do Związku Radzieckiego, w procesie tym twierdził, że Harry Hopkins i inni wysocy urzędnicy brali udział w przekazywaniu nuklearnych i innych tajemnic do ZSRR.

W 1942 r. Jordan został przydzielony jako oficer ds. kontroli Lend-Lease w korpusie lotniczym armii amerykańskiej, z rangą kapitana. Jordan nadzorował dostawy samolotów i innych materiałów eksploatacyjnych na lotnisku w Newark w stanie New Jersey. Po otwarciu trasy ALSIB przez Alaskę* już jako major, Jordan został oddelegowany na lotnisko Gore Field, w Great Falls, w Montanie, ostatniej stacji przeładunku lotniczego w Stanach Zjednoczonych. W obu lokalizacjach kontaktował się przede wszystkim z pułkownikiem Anatolim N. Kotikowem z Armii Czerwonej. Jordan prowadził na swój prywatny użytek staranne zapisy przesyłek. W swojej książce tak tłumaczy, dlaczego zaczął to robić:

Była to jedna z najważniejszych decyzji, jakie wówczas podjąłem.

Robienie notatek nie jest niczym niezwykłym w wojsku. Do dziś mam przed oczami szczerą twarz sierżanta Cooka, który w roku 1917 powiedział do mnie, wówczas dziewiętnastoletniego kaprala, w Kelly Field w Teksasie: „Jordan, jeśli chcesz dawać sobie ze wszystkim radę, miej oczy szeroko otwarte, słuchaj uważnie, trzymaj gębę na kłódkę i miej kopię wszystkiego!”

Właśnie wtedy coś mnie tknęło, że pewnego dnia ktoś zechce przeprowadzić śledztwo w sprawie Lend-Lease i związanych z nim Rosjan. Byłem tylko małym pionkiem w wielkiej grze. Swój pamiętnik zacząłem pisać między innymi dlatego, że nie znałem szczegółów całej tej operacji…*

Jordana zastanowiła i zaniepokoiła nadzwyczajna ilość ładunków, w tym tych z dyplomatycznym immunitetem, przechodzącymi przez Great Falls, Jordan zaczął szpiegować, prowadząc szczegółowy „dziennik” (właściwie trzy księgi), w którym rejestrował wszystko, czego mógł się dowiedzieć. Twierdził, że kilkakrotnie rozciął (bez zezwolenia) dużą liczbę „czarnych walizek” – zaplombowanych jako radzieckie dyplomatyczne ładunki cargo przewożone na pokładzie samolotów kierowanych do Związku Radzieckiego (radzieckie załogi przejmowały samoloty w Fairbanks). Kiedy próbował informować przełożonych o niezwykłej naturze ładunku, wielokrotnie kazano mu milczeć.

W 1944 r. zajął się prywatnym biznesem i nie powracał do tych notatek aż do 1949 r., kiedy zainteresowanie żydokomunistycznym szpiegostwem w tym nuklearnym stało się głośne. Po tym, jak prezydent Harry Truman ogłosił, że Sowieci przeprowadzili pierwszy test bomby atomowej. Jordan zaczął łączyć te fakty. Odkrył wtedy, że uran, ciężka woda, inne materiały związane z bronią nuklearną oraz powiązane schematy i dokumenty przeszły przez Great Falls do ZSRR. Jordan służył w Korpusie Lotniczym będąc na służbie Organizacji Narodów Zjednoczonych od 10 maja 1942 r. do wiosny 1944 r., Został zwolniony ze służby 4 lipca 1944 r. w tym czasie nie rozumiał charakteru wielu ładunków związanych z energią jądrową. [2]

Słysząc o jego doświadczeniach, Senator Styles Bridges nawiązał kontakt z Jordanem, którego dowody zostały przekazane FBI. Po tym, jak Jordan powiedział reporterowi radiowemu Fultonowi Lewisowi Jr. o tym, czego był świadkiem, przesłuchano go w programie Lewisa, a 5 grudnia 1949 r. Jordan zeznawał na temat transferów do ZSRR (wraz z generałem Leslie Grovesem, szefem Projektu Manhattan) w House Un-American Activities Committee [HUAC] (kongresowej komisji ds. działalności antyamerykańskiej). W szczególności poinformował, że w łańcuchu dostaw Lend-Lease krążyły pogłoski, że Harry Hopkins w Białym Domu zezwolił na wszystko, czego chcieli Sowieci, i że pułkownik Kotikow musiał dzwonić do Hopkinsa tylko wtedy, gdy napotkał jakiekolwiek trudności. Stwierdził również, że widział w walizkach dyplomatycznych listy pisane na drukach Białego Domu, podpisane przez H.H., kierowane do sowieckiego komisarza Lend-Lease Anastasa Mikojana. Przypomniał jeden z takich dokumentów:

Powitanie „Mój drogi Panie Ministrze” prowadzące do kilku zdań grzecznościowych. Jedno ze zdań w górnym wierszu drugiej strony wywarło na mnie wrażenie na tyle, że zasłużyło na bazgroły na mojej kopercie. Fragment ten brzmiał następująco: „- miałem piekielnie dużo czasu, usuwając je z Groves”. (Nie mógł odczytać pierwszego imienia w linii).

Jordan zeznał również:
Wyraźnie pamiętam pięć lub sześć teczek Departamentu Stanu, oprawionych w mocne gumowe oprawy. Do każdego przypięta była zakładka. Pierwsze czytanie: „Od Sayre”. Zapisałem sobie te słowa, ponieważ przeszło mi przez myśl, że ktoś o tym nazwisku był ostatnio Wysokim Komisarzem na Filipinach. Potem skopiowałem legendę: „Od Hiss”. Nigdy nie słyszałem o Algerze Hissie i dokonałem zapisu, ponieważ folder z jego nazwiskiem okazał się drugi w zestawie. Zawierał setki fotostatów z raportów, które wydawały się wojskowymi. Było trzecie nazwisko, którego nie skopiowałem, ale które utkwiło mi w pamięci, ponieważ było takie samo jak imię mojego dentysty. Zakładka brzmiała: „Od Geigera”. Nie zapisałem i nie pamiętam nazwisk w innych folderach Departamentu Stanu.

Alger Hiss* był zastępcą sekretarza stanu podczas wojny, a Francis Bowes Sayre, Sr. pracował z nim. Theodore Geiger był urzędnikiem Planu Marshalla, później oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Sowietów przez senatora Josepha McCarthy’ego. Żadna z opisanych przez Jordana transakcji nie wykazała jednak żadnego przekroczenia prawa.

Po upadku ZSRR ujawniono dokumenty potwierdzające agenturalną działalność Algera Hissa [1]. W odszyfrowanych w ramach Projektu Venona* depeszach sowieckich występował pod kryptonimem ALES[3].

Na początku kampanii McCarthy’ego przeciwko ukrytym komunistom zeznania wywołały publiczną furię. Jordan (i gen. Groves) zostali wezwani do złożenia zeznań przed HUAC w dniu 3 marca 1950 r., a kiedy podali dalsze szczegóły, spowodowali szereg następnych dochodzeń agencji. Departament Stanu USA, zauważając, że udokumentowane ładunki zostały zatwierdzone na podstawie Lend-Lease, utrzymywał, że Jordan nie udowodnił, że Harry Hopkins* (wówczas zmarły) złamał prawo.

Z opublikowanych w 1996 dokumentów archiwum Mitrochina wynika, iż Harry Hopkins był szpiegiem i np. przekazał sowieckiemu ambasadorowi informację, iż jeden z agentów KGB w Stanach Zjednoczonych jest podsłuchiwany przez CIA.

Śledczy Komitetu, Donald T. Appell, powiedział, że znaczna część oryginalnej historii Jordana została „ogólnie uzasadniona”. Generał Groves nie obalił ani nie potwierdził zeznań Jordana, ale zauważył, że zrobił wszystko, co mógł, aby zachować tajemnicę budowy bomby atomowej w czasie, gdy ZSRR otrzymywał prawie wszystko, czego zażądał. Ponieważ on nie wiedział, że sowiecki program atomowy szpiegował, podążając za programem amerykańskim, zatwierdził niektóre dostawy materiałów potrzebnych do budowy bomby atomowej, aby uniknąć podejrzeń związanych z amerykańskim programem.

Szczegółowa lista produktów wysłanych do ZSRR w ramach Lend-Lease z książki Jordana
http://www.whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/pearl/www.geocities.com/Pentagon/6315/lend.html

Agencja FBI, nie zajmując stanowiska w sprawie winy urzędników, zauważyła, że zeznanie majora Jordana było zgodne z oficjalnymi aktami i, że jego zeznania pasowały do zeznań innych oficerów Lend-Lease. W następnym roku Jordan, sam opublikował książkę From Major Jordan’s Diaries, [6], która szczegółowo ukazała operacje sowieckie w USA i Lend-Lease pod osłoną dyplomatyczną.
——————————————————————————————————————————————————-
Rząd Związku Radzieckiego został poinformowany przez swoich agentów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, m.in. przez siatkę szpiegowską z Cambridge, o rozpoczęciu wspólnej pracy nad skonstruowaniem bomby atomowej przez USA, Wielką Brytanię i Kanadę (projekt Manhattan).
W związku z tym, w 1942 roku w ZSRR założono Komitet ds. Energii Atomowej, na czele którego stanął ówczesny szef NKWD Ławrientij Beria. Paweł Sudopłatow* wchodził w skład komitetu jako Dyrektor ds. Wywiadu. W 1943 roku dokonano reorganizacji Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD), z którego wyodrębniono wywiad zagraniczny i Służbę Bezpieczeństwa, nazywając ją Ludowym Komisariatem Bezpieczeństwa Państwowego (NKGB), specjalny Oddział „S” znany także jako „Grupa Sudopłatowa”. Został on powołany do nadzorowania wywiadu atomowego w NKGB i także w GRU. W 1943 roku Paweł Sudopłatow został także mianowany Szefem II Urzędu Specjalnego, obejmując obie funkcje równocześnie.

Dzięki agentom, m.in. naukowcom pracującym nad bombą atomową, Robertowi Oppenheimerowi, Enrico Fermiemu, Leó Szilárdowi, Klausowi Fuchsowi i wielu innym agentom-informatorom prowadzonym przez „grupę Sudopłatowa” (Oddział „S”), zbudowano radziecką bombę atomową w o wiele szybszym czasie, nawet o 10 lat.
Paweł Sudopłatow w swym pamiętniku o sprawie współpracy z amerykańskimi i brytyjskimi naukowcami zanotował:

Najważniejsze dane, które umożliwiły produkcję pierwszej radzieckiej bomby atomowej, nadeszły od naukowców pracujących w Los Alamos w stanie Nowy Meksyk nad amerykańską bombą atomową – Oppenheimera, Enrico Fermiego i Leo Szilarda.

Oppenheimer, Fermi, Szilard i sekretarka Szilarda są wymieniani w teczkach NKWD z lat 1942–1945 jako źródła informacji o pierwszej amerykańskiej bombie atomowej.

Tajemnice dzienników majora Jordana

http://www.kontestator.eu/tajemnice-dziennikow-majora-jordana-(1).html

http://kotlet.szkolanawigatorow.pl/zydzi-i-franklin-d-rooseveltI

Arjanek

[*] ALSIB (Alaska-Siberia), ang. Northwest Staging Route – most powietrzny pomiędzy Alaską i Syberią utworzony w 1941 przez państwa alianckie i ZSRR w celu dostarczania Związkowi Radzieckiemu samolotów do walki z III Rzeszą. ALSIB był częścią amerykańskiego programu pomocy aliantom, realizowanego na mocy Lend-Lease Act. Most powietrzny zaczął powstawać tuż po podpisaniu stosownej umowy w 1941 o dostarczaniu dla ZSRR 400 samolotów bojowych miesięcznie. Wzdłuż trasy planowanego przerzutu maszyn z Alaski do Krasnojarska wybudowano 10 lotnisk wraz z magazynami i infrastrukturą. Trasę długości 6500 km uruchomiono 29 września 1942. Samoloty z Fairbanks odbierali piloci sowieccy lub alianccy i następnie etapami, zmieniając załogi, lecieli nimi do Krasnojarska, gdzie maszyny przejmowano na szkolenie miejscowych pilotów, a później kierowano na front. Oprócz samolotów bojowych dostarczano tą trasą także maszyny transportowe. Do 1945 przerzucono z Alaski na Syberię 8058 samolotów, co odpowiadało 12% sumarycznej produkcji samolotów w ZSRR w czasie całej wojny (niemal drugie tyle dostarczono do ZSRR trasami przez północny i południowy Atlantyk). Przelot nad trudnymi klimatycznie, polarnymi obszarami Alaski i Syberii oraz długość trasy skutkowały dość licznymi stratami, rozbiły się w sumie 174 samoloty. W celu dostarczania samolotów do Fairbanks utworzono też most lotniczy z etapowymi lotniskami od Edmonton do Fairbanks.
https://archive.org/details/FromMajorJordansDiaries-TheTruthAboutTheUsAndUssr
https://en.wikipedia.org/wiki/Laurence_Steinhardt
https://en.wikipedia.org/wiki/Maxim_Litvinov#cite_ref-35
https://pl.wikipedia.org/wiki/Whittaker_Chambers#%C5%BByciorys
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alger_Hiss#%C5%BByciorys
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Sudop%C5%82atow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harry_Hopkins
https://pl.wikipedia.org/wiki/Projekt_Venona

Za: http://arjanek.neon24.pl/post/152761,tak-sie-rodzil-zydowski-pax-russo-americana

22.01.2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.