Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > „Tajemnica” Chanuki

„Tajemnica” Chanuki

W judaizmie chanukowa menora symbolizuje najwyższą pozycję zajmowaną przez lud talmudyczny w oczach Boga.

a

17 grudnia jest pierwszym dniem Hanuka. Zdaniem Michaela Hoffmana, „tajemnica” Hanuka polega na tym, że upamiętnia Boży „zachwyt narodem żydowskim”. Żydowska megalomania i nienawiść Chrystusa są przyczyną tłumienia świętowania Bożego Narodzenia.

[Hanukkah to 8-dniowe święto żydowskie upamiętniające ponowne poświęcenie świątyni w Jerozolimie podczas buntu mekabejskiego w II wieku p.n.e. A dokładnie świece z olejem na tylko 1-2 dni paliły się przez 8 dni, oznaka upodobania Boga symbolizowanego zapalaniem menory.]

Michael Hoffman [skrót Henry Makow]

(Abridged by henrymakow.com)

Czym jest Chanuka?

Chanuka to talmudyczne święto obchodzone powierzchownie w Izraelu i celebrowane w Ameryce jako konkurencja Bożego Narodzenia, żeby symbolicznie zagwarantować sobie wyższość Klal Yisroel (naród judajski) nad resztą ludzkości.

Barack Obama, Michelle Obama, Susan Retick

Tajemnicę Chanuki ujawnił rabin Levi Isaac ben Meir z Berdyczowa (znany jako „the Kedushat Levi” od tytułu traktatu), prominentny autorytet chalachiczny (prawny) z XVIII wieku. Rabin Meir ujawnił tajemnicę znaną tylko nielicznym: zapalenie chanukowej menory nie upamiętnia zwycięstwa biblijnych makabeuszy.

Tajemna tradycyjna doktryna Chazal („mędrców” Talmudu) odnośnie Chanuki jest taka, że upamiętnia Boży „zachwyt narodem żydowskim” i ich chełpliwą celebrację.

Tajemną nauką o Chanuce jest to, że „Bóg” rzekomo dał olej na 8 mitycznych dni nie jako metodę ułatwiającą zwycięstwo, czy zapewnienia udanego końca świętego obowiązku, a raczej jako znak (halacha osah mitzvah) Jego stałego podziwu dla narodu judejskiego, który reszta nas ma rzekomo gorliwie naśladować, co faktycznie robimy wszędzie gdzie pozwolimy na postawienie menory, a gdzie zakazana jest szopka.

Chanuka jest główną bronią talmudyzmu, po „holokauście”, do wprowadzania Talmudu w życie obywateli naszego narodu w grudniu, w czasie kiedy chrześcijaństwo i jego symbole takie jak szopka są coraz bardziej marginalizowane lub zakazane całkowicie z placów publicznych, na korzyść świec menory i zbiorowego klikania kas sklepowych i maszynek kart kredytowych. Im niżej sprowadza się Jezusa, Maryję i Józefa w czasie świąt Bożego Narodzenia, tym wyżej jest menora i judejskie samouwielbienie które przedstawia.

W religii judejskiej chanukowa menora jest symbolem najwyższej pozycji jaką talmudyczny naród rzekomo zajmuje w oczach Boga.

Chanukowa menora nie jest symbolem wydarzenia biblijnego. Chanuka to twór ludzki tradycji talmudycznej mającej na celu samouwielbienie. Przedstawia zwycięstwo nie makabeuszy nad Gojami, ale selektywnej pamięci rabinów nad historią.

Chanuka to trwałe wyznawanie mrocznej pychy rasowej i religijnej rabinicznych i syjonistycznych Judejczyków, pod pozorem światła i radości dla wszystkich, i jako takie jest rodzajem skrótu i podsumowania samouwielbienia dziwnego boga, który jest głównym idolem czcicieli ortodoksyjnego judaizmu i głównym naruszaniem Pierwszego Przykazania w Księdze Wyjścia 20:3 לא יהיה־לך אלהים אחרים על־פני.

BOŻE NARODZENIE

Boże Narodzenie to problematyczny czas dla ortodoksyjnych rabinów i ich zwolenników, bo celebruje narodzenie znienawidzonego przez nich Jezusa. Wigilię Bożego Narodzenia rabini nazywają Nittel Nacht, nocą którą uważają za przeklętą.

Jest rabiniczna tradycja powstrzymywania się w Nittel Nacht od relacji małżeńskich. Zdaniem

Baal Shem Tov, założyciela judaizmu chasydzkiego, dziecko poczęte w Nittel Nacht będzie albo alfonsem, albo apostatą.

Najważniejszym zwyczajem rabinicznym powszechnie przestrzeganym w Wigilię Bożego Narodzenia jest powstrzymanie się od czytania „Tory” (Talmudu). Istnieje obawa, że czytanie Talmudu może niechcący służyć jako zasługa dla duszy Jezusa, co odpowiada nauce, że nauka Talmudu daje wytchnienie duszom wszystkich złych.

Powstrzymywanie się od czytania Talmudu w Nittel Nacht służy również jako znak żałoby odpowiadającej rabinicznej opinii, że Jezus „był fałszywym mesjaszem, który oszukał Izrael, czcił cegłę [brick], praktykował magię jakiej nauczył się w Egipcie, i urodził się z ladacznicy, która poczęła w czasie niddah (menstruacji)”.

Istnieje talmudyczny zwyczaj w Nittel Nacht jedzenia czosnku. Powód tego przypisuje się zapachowi czosnku, który ma odpychać demoniczną duszę Jezusa, który ma błąkać się w Wigilię Bożego Narodzenia jak Marley, zmarły partner Scrooge’a (cf. rabiniczny tekst Nitei Gavriel Minhagei Nittel). Innym powszechnym zwyczajem rabinicznym ortodoksyjnego judaizmu jest robienie papieru toaletowego w Wigilię Bożego Narodzenia, praktyka upowszechniona wśród Judejczyków chasydzkich przez Chiddushei Harim (cf. Reiach Hasade 1:17).

Skontrastujmy te groteskowe szyderstwa Nittel Nacht z najniższego szamba w piekle, z niebiańską historią Świętej Rodziny w Betlejem – rozpromienioną Dziewicą i dzieckiem, skromnymi pasterzami, i aniołami oferującymi dobrą nowinę o pokoju ludziom dobrej woli na ziemi. Szczerze mówiąc, nie ma żadnych podobieństw między talmudycznym judaizmem i prawdziwym chrześcijaństwem, a ci którzy usiłują domagać się uznania, że chrześcijaństwo ma podobieństwa ekumeniczne z religią Talmudu, są bardziej oszukani niż zdegradowani sami wyznawcy Nittel Nacht.

W 2014 Nittel Nacht nie obowiązuje, bo 24 grudnia wypada w ostatnią noc Chanuki, i w rezultacie Chanukę będzie się obchodzić zamiast zwykłych bluźnierstw Nittel Nacht.

Źródło: http://henrymakow.com/2014/12/the-hanukkah-hoax.html

Tłum. Ola Gordon.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *