Strona główna > żydobolszewicka rewolucja w Rosji

100 lat temu Rosja ostatecznie przestała być biała…

Dokładnie 100 lat temu, w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku, został zamordowany prawowity władca Imperium Rosji car Mikołaj II. Był on ostatnim prawowitym władcą Imperium Rosji, Cesarzem i Samodzierżcą Wszechrusi, także ostatnim legalnym monarchą mającym prawo do tytułu Króla Polski (nigdy nie ukoronowany na Króla). Został zamordowany, razem z

Czytaj dalej

Wspomnienia księdza Mariana Tokarzewskiego o Rosji carskiej i przyczynach sukcesów bolszewików

Nakładem wydawnictwa Klinika Języka (związanego ze znanym pisarzem i blogerem Gabrielem Maciejewskim) ukazała się „Straż przednia” – wspomnienia księdza Mariana Tokarzewskiego o Rosji carskiej, prześladowaniu przez Rosję katolików i Polaków, szkodliwości prawosławia oraz o przyczynach sukcesów bolszewików. Ksiądz Marian Tokarzewski służył polskim katolikom na Kresach i w skupiskach Polaków w całym

Czytaj dalej

Rosja – Rola organizacji żydowskich w rewolucyjnych wydarzeniach

"ROLA ŻYDOWSKICH ORGANIZACJI W REWOLUCYJNYCH WYDARZENIACH W ROSJI" - mówi Wolfgang Akunow, prowadząca Walientina Bobrowa. Wiemy, że o rewolucjach w Rosji żydzi marzyli już na długo przed 1917 rokiem. Przecież jeszcze na długo przed tragicznymi wydarzeniami pojawił się, tak zwany, terroryzm rewolucyjny. To utworzona w 1861 roku żydo-masońska organizacja "Ziemlia i Wolia"

Czytaj dalej

O Rosji ….Denikinie

O tym, jak ułatwiono komunistom zwycięstwo w rosyjskiej wojnie domowej. Oba moje, wyżej wydrukowane listy pisałem zdała od domu i nie mając dostępu do szcze­gółowej dokumentacji. Powróciwszy do Lon­dynu, chciałbym je nieco uzupełnić. To, że Denikin uznawał pełną niepodległość i suwerenność Polski, jest faktem tak bezspornym i tak wszechstronnie udokumentowanym, że zajmować

Czytaj dalej

Rewolucja 1917 roku jakiej nie znamy

Rewolucja Październikowa, judeosatanistyczny przewrót na skalę globalną, którego pierwszym , wyraźnym zwiastunem była Rewolucja anty-Francuska, dokonała niespotykanego w historii ludzkości krwawego potopu i obalenia chrześcijaństwa na terenie Imperium Rosyjskiego a następnie na terenach państw podbitych przez Związek Sowiecki. Rewolucja trwa! Nieznane fakty dotyczące tego kataklizmu można poznać oglądając poniższe video. UWAGA!

Czytaj dalej