Tag: zły sen

Duchowe przyczyny złego snu

Sen – jest czułym barometrem moralnym. Zmienia się on (pogarsza, polepsza) w zależności od naszego stanu duchowego. Dobry, zdrowy sen daje Pan. Oto co pisze o duchowych przyczynach złego snu prawosławny lekarz D.A.Awdiejew: „Pewien starszy mężczyzna, który uczestniczył w wyposażaniu odrodzonego z ruin monasteru, powiedział do mnie: „Gdyby ojciec wiedział,