Tag: zamach stanu na Ukrainie

Uroczyste samobójstwo Ukrainy (18+)

Ukrainy już nie ma, wszyscy to już rozumieją. Kraj uroczyście popełnił samobójstwo. Pod radosne okrzyki i oklaski Zachodu. Ameryka w celu osiągnięcia swoich geopolitycznych celów zdecydowała się posiać wrogość pomiędzy Słowianami. Dzięki wielokrotnie wypraktykowanym technologiom organizacji kolorowych rewolucji USA osiągnęły w tej dziedzinie znaczące sukcesy. Jeszcze jednym zasadniczym elementem zarządzania

Ukraina – Nowe video o wydarzeniach w Kijowie 20 lutego 2014

Ukraina – Jak to było naprawdę. Nowe (stare) video o wydarzeniach w Kijowie w dniu 20 lutego 2014 roku na ulicy Instytuckiej. Oglądamy i „napawamy” się przewrotem państwowym na Ukrainie. https://www.youtube.com/watch?v=Gpwx7E4f394   Za: http://www.anna-news.info/node/26592 Data publikacji: 7.12.2014