Strona główna > Wszechprawosławny Sobór

O zbójeckim „Świętym” i „Wielkim” Soborze na Krecie

O ZBÓJECKIM „ŚWIĘTYM” I „WIELKIM” SOBORZE PATRIARCHY BARTŁOMIEJA. Wywiad z mnichem Sawą Lawriotem.  Wywiad z mnichem Sawą Lawriotem, (ros. Саввой Лавриотом) członkiem Rady Duchowej Wielkiej Ławry św. Atanazego na Świętej Górze Athos, 31.05.2016 r. O zbójeckim „świętym” i „wielkim” Soborze patriarchy Bartłomieja [1] (19:27) Film video: https://www.youtube.com/watch?v=hLBV3415_J8 – Dziękuję Ojcu Sawie, (ros.- Геронду* Савву), członkowi Rady Duchowej monasteru Wielka

Czytaj dalej