Strona główna > współpraca Kościoła Katolickiego z żydokomuną

Czy Kościół Katolicki zdradził „wyklętych”?

„Kościół katolicki,(...), zwalczać będzie również zbrodniczą działalność band podziemia” POROZUMIENIE ZAWARTE MIĘDZY PRZEDSTAWICIELAMI RZĄDU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I EPISKOPATU POLSKI 14 kwietnia 1950 roku, Kraków W celu zapewnienia Narodowi, Polsce Ludowej i jej obywatelom najlepszych warunków rozwoju oraz możności wszechstronnej i spokojnej pracy — Rząd Rzeczypospolitej, który stoi na stanowisku poszanowania wolności religijnej oraz

Czytaj dalej