Tag: Wrocław Breslau

Czym jest Werwolf

WERWOLF – niemiecka podziemna (tajna) organizacja dywersyjna działająca na terenie całego kraju; wzorowana na polskim podziemnym ruchu oporu i Armii Krajowej, powstała w 1944 roku – twórca – niemiecki generał, specjalista wywiadu od spraw wschodnich – Reinhard Gehlen. Podzielona na dwie organizacje: WII – organizacja terrorystyczna, prowadziła po wojnie dywersję