Strona główna > wielokulturowa warszawa

„Wielokulturowa Warszawa” – czyli marzenia koczowników o multikulti w Polsce

Definicja ludobójstwa ustanowiona przez ONZ: Zbrodnia przeciwko ludzkości, obejmująca celowe wyniszczanie całych lub części narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych, zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy, jak i kontrolę urodzin, przymusowe odbieranie dzieci czy stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie. Podczas gdy żydzi czyszczą etnicznie Palestynę z jej rdzennych mieszkańców, w

Czytaj dalej