Strona główna > upadek Ameryki

Washington Post: Młodzi ludzie nie wierzą już w „American dream”

Rezultaty sondażu pokazały, że dla obywateli Stanów Zjednoczonych przestała mieć znaczenie swoboda wyboru własnej ścieżki życiowej przy jednoczesnym stałym wzroście liczba osób uważających „American dream" za przeżytek bądź niedościgniony ideał. Wśród młodych Amerykanów z pokolenia milenijnego zaczynają wzrastać pesymistyczne nastroje. Taki wniosek płynie z sondażu przeprowadzonego przez gazetę The Washington Post

Czytaj dalej