Tag: Szewach Weiss

Idioci są czasem przydatni

Żyd Weiss – art. poniżej – objawił publicznie religijny stosunek żydów do każdego gwałtu lub gwałtownika, który – aby tylko oszczędzał żydów, a zarzynał gojów – jest dobry i mesjański. „My antysemici”, znający zbrodniczość żydowską, także w postaci bezpośrednich kontaktów z żydami okresu powojennego, którzy udając nieszczęśliwe niewiniątka wygadywali się