Strona główna > Synagoga potężnieje

Hugh Akins: Synagoga potężnieje

Komentarz: Przyjaciel Wolnej Polski poczynił wartościową uwagę do poniższego materiału, mogącą stanowić jego uzupełnienie: "Niestety tekst wprowadza sporo dezinformacji odnośnie Lefebvre, który sam był masonem oddelegowanym do budowania "prawdziwego katolicyzmu" w opozycji do posoborowia. Lefebvre był wyświęcony na kapłana a potem na biskupa przez Achille Liénarta, wysokopostawionego masona - dlatego jego

Czytaj dalej