Strona główna > sowiety

Żydosowieckie publiczne egzekucje „wrogów ludu” wybranego, „naszych starszych braci w wierze”

Szczypta historii (w trzech materiałach filmowych) o której należy wiedzieć. Publiczne egzekucje w żydowskim ZSRR http://www.youtube.com/watch?v=X5kKfpvYh0Q Kaźń wrogów ludu http://www.youtube.com/watch?v=b7HenGnVeCk Żydokomunistyczne masowe egzekucje prawosławnych Rosjan http://www.youtube.com/watch?v=5GTVV6XHfP4

Czytaj dalej