Tag: Śmigły-Rydz

Marszałek Śmigły-Rydz. „Człowiek który rozpoczął II wojnę światową”

Komentarz: Artykuł pochodzi z amerykańskiego portalu i pokazuje jak nas widzą w krainie hamburgerów i „demokracji” zza wielkiej wody. Jak stali czytelnicy już wiedzą, ostatecznymi winowajcami nieszczęść II wojny światowej byli wysokiego szczebla członkowie zbrodniczego gangu NWO (Rothschild, Rockefeller, Sulzberger, Baruch et al), i ich sprytne pachołki ze świata polityki