Strona główna > Rosyjska Cerkiew Prawosławna

Rosja – To ważne. Krwawe prześladowanie Cerkwi Prawosławnej zależy tylko od nas !

Rosja - To ważne. Krwawe prześladowanie Cerkwi Prawosławnej zależy tylko od nas ! UWAGA ! Zaleca się włączenie automatycznego translatora w celu przetłumaczenia treści video. https://www.youtube.com/watch?v=A2sFCwtq-ss UWAGA ! Patrz także: WIKIPEDIA CERKWI PRAWDZIWIE PRAWOSŁAWNYCH WIELKI TERROR СЛОВО КАЮЩЕГОСЯ ГРЕШНИКА 17.10.2019

Czytaj dalej

Synod UKP PM: Jesteśmy jedynym legalnym Kościołem Prawosławnym na Ukrainie

Synod Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego (UKP PM) zajął stanowisko wobec powstania na Ukrainie nowego Kościoła prawosławnego pod egidą Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Zgodnie z oczekiwaniami uznano nową strukturę za nielegalną. Jak podała służba prasowa UKP PM, nadzwyczajny synod jej biskupów odbył się w poniedziałek na terenie Ławry Kijowsko-Peczerskiej. Przedmiotem obrad synodu był,

Czytaj dalej

Odwrotu nie ma wobec szatańskiego ekumenizmu

Stan judeomasońskiego ekumenizmu, który opanował Rosyjską Cerkiew Prawosławną Moskiewskiego Patriarchatu osiągnął punkt z którego już nie ma powrotu. Można jedynie obserwować przyspieszone staczanie się tej Cerkwi w otchłań światowego "kościoła" Antychrysta. UWAGA! Zaleca się włączenie translatora w celu automatycznego przetłumaczenia video. https://www.youtube.com/watch?v=Hxu63OLNhHE "ŚWIĘTY" ŚWIATOWEGO "KOŚCIOŁA" MOSHIACHA-ANTYCHRYSTA, JAN PAWEŁ II DEMONSTRUJE POZDROWIENIE SZATANA, MANO

Czytaj dalej

Dlaczego antychrześcijańscy mieszkańcy Zachodu nienawidzą Rosji ?

Skąd bierze się wielowiekowa nienawiść mieszkańców Zachodu do Rosji? Dlaczego to zjawisko trwa tyle wieków bez zmian? Czy to jest fenomen Rosji czy fenomen Zachodu? Prawosławny kapłan protojerej Andriej Tkacziew mówi na ten temat bez ogródek. UWAGA! Zaleca się włączenie automatycznego tłumacza. https://www.youtube.com/watch?v=U3mqP2bpZ3g

Czytaj dalej

Cerkiew ofiar bolszewizmu na Łubiance, czyli historyczne pojednanie po rosyjsku

W Moskwie, na terenie klasztoru Srietinskiego, bardzo blisko dawnej złowrogiej siedziby NKWD-KGB (a obecnie FSB) na Łubiance (i tę terytorialną bliskość podkreślają rosyjskie media), poświęcono nową cerkiew. Pod zupełnie nieprzypadkowym, zwłaszcza w takim sąsiedztwie, wezwaniem Świętych Nowomęczenników. Tym mianem prawosławna Cerkiew określa zamordowane za wiarę ofiary komunizmu. W nowej świątyni umieszczono relikwie biskupa Iłariona Troickiego, opata klasztoru, zesłanego na wyspy Sołowieckie,

Czytaj dalej

Dlaczego nadchodzi Antychryst albo kto zdradził Chrystusa ?

Co się stało z chrześcijaństwem? Co się stało z kapłanami i hierarchią różnych chrześcijańskich "kościołów", "cerkwi" ? Poniższe video przedstawia przepowiedzianą w Biblii Wielką Apostazję, w tym wypadku, w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu. Koniec czasów, Wielka Apostazja, Antychryst, żydowski moshiach, Nowy Porządek Świata, fałszywe chrześcijaństwo i ostatni etap buntu

Czytaj dalej

Rosyjska Cerkiew Prawosławna naciska na wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji w kraju

Przedstawiciel rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wezwał członków Komisji ds. Ochrony Wartości Chrześcijańskich w Dumie do zakazania przerywania ciąży na terenie Federacji Rosyjskiej. Archimandryta Teofilakt podczas pierwszej sesji komisji w Dumie Państwowej stwierdził, że niektóre prawa obowiązujące w Rosji muszą być natychmiast zmienione. Aborcja musi zostać zrównana morderstwu. Należy zwrócić na to uwagę i ostatecznie rozwiązać sprawę – powiedział. Duchowny

Czytaj dalej

Antyczne źródła rusofobii

Dla judaistów i łacinników Kościół prawosławny jest jedynym świadkiem, który może otwarcie zakwestionować ich legitymizację i identyfikację. Z prawosławnego punktu widzenia współcześni żydzi nie są żydami, a katolicy nie są katolikami. Wprowadzenie Termin „rusofobia” (nienawiść do wszystkiego, co ma rosyjskie pochodzenie) zdobył popularność w ostatnich latach zapewne z powodu antyrosyjskiej histerii, narzuconej

Czytaj dalej

Rosja – Świętokradztwa w cerkwiach

"Radykalna modernizacja cerkiewnego życia": Świętokradztwa w świątyniach. Kapłani są "za"! Patriarcha Cyryl, jak zawsze, formułuje swoje myśli bardzo pięknie i przekonująco. I, jak zawsze, są one, na pierwszy rzut oka, nienagannie sformułowane, starannie maskując ich prawdziwy sens i cele czyli radykalną modernizację (powinno być judeomasonizację - tłum.) życia cerkiewnego, w tym

Czytaj dalej

Krótka historia Sowieckiego Patriarchatu

Przed siedemdziesięciu laty, w nocy z 4 na 5 września 1943, Józef Stalin przyjął na Kremlu 3-osobową delegację przedstawicieli Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i nakazał zwołanie Soboru Biskupiego i wybór nowego patriarchy. Zdaniem emigracyjnych historyków prawosławia ta data wyznacza początek nowej organizacji kościelnej o nazwie „Rosyjski Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego” (Русская

Czytaj dalej