Strona główna > Roman Dmowski

Roman Dmowski: Polska nie będzie twierdzą żydostwa

Nie ma bodaj siły, która by tak komplikowała przebieg bankructwa handlu światowego, jak Żydzi. Od początku dziejów nowożytnych, które są dziejami stałego i szybkiego rozrostu tego handlu, odgrywali oni w nim olbrzymią rolą. Rola ta, wyświetlona obszernie przez niemieckich i niemiecko-żydowskich historyków nowoczesnego kapitalizmu, doprowadziła ich do niebywałej potęgi. Z

Czytaj dalej

Słowiańszczyzna i Rosja

Polityka propolska, to polityka uwzględniająca aspiracje Polaków i innych Słowian, wskazania Dmowskiego, żałosne doświadczenia opierania się na Zachodzie i palącą potrzebę ułożenia się z sąsiadami w taki sposób, by żaden Paderewski, ani Duda nie musiał już żebrać w Waszyngtonie o pomoc. Wrzesień… Pochylając się nad smutną narodową przeszłością, z niepokojem spoglądamy na

Czytaj dalej

76 rocznica śmierci Romana Dmowskiego. 02.01.2015 r., Warszawa

„Musimy mieć swoją samoistną politykę narodową, wynikającą z głębokiego odczucia i zrozumienia tego, czym jesteśmy, położenia, w jakim się znaleźliśmy i celów, jakie mamy do osiągnięcia, jeżeli chcemy swą samoistność narodową, swój byt zachować. (...) Niepodległość zdobywa ten naród, który nieustannie buduje ją swą pracą i walką”. https://www.youtube.com/watch?v=zeFFhnLFMPc https://www.youtube.com/watch?v=A_zcXd_Ds_Y Za podrzucenie materiału serdeczne

Czytaj dalej

Roman Dmowski-„Kwestia ukraińska”

Roman Dmowski-"Kwestia ukraińska".  Prezentujemy nieopublikowany dotychczas, tekst autorstwa Romana Dmowskiego poświęconego Ukrainie. Materiał pochodzi z Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyzwolenie narodowości Jednym z ważniejszych zagadnień naszej polityki za­równo wewnętrznej, jak i zewnętrznej – jest kwestia ukra­ińska. Pojmuje się ją powszechnie jako jedną z kwestii narodowości, które się obudziły do samoistnego życia

Czytaj dalej

Przemowy nad grobem Romana Dmowskiego

02 stycznia 2013 - po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy działacze endeccy wygłaszają przemowy adresowane do Zmarłego Romana Dmowskiego. Jest 75-ta rocznica śmierci Prezesa. https://www.youtube.com/watch?v=stHxpps4KfY ******************** Przedstawiamy przedruk z gazety "Naród w walce" z dnia 8 stycznia 1939roku, nt śmierci Romana Dmowskiego. Są to wypowiedzi o Wielkim Polaku, ludzi z jego epoki, którzy

Czytaj dalej

Dziś rocznica śmierci Romana Dmowskiego

Uroczystości pogrzebowe Romana Dmowskiego miały miejsce 7 stycznia 1939 roku. W trakcie ceremonii trumna z ciałem Romana Dmowskiego została przewieziona ulicami Warszawy na Cmentarz Bródnowski. Na uroczystościach pogrzebowych pojawił się m.in. były prezydent Stanisław Wojciechowski, zabrakło natomiast przedstawicieli władz sanacyjnych. W jego pogrzebie, według źródeł sanacyjnych (nieprzychylnych Dmowskiemu), wzięło udział 100

Czytaj dalej

Roman Dmowski twórcą Polski Odrodzonej. Henryk Pająk

Skromny fragment książki Henryka Pająka pt: „Dwa pogrzeby jeden wstyd”. Przypisy w oryginale. W miarę narastania obłędnego kultu Józefa Piłsudskiego, rosła determinacja w zwalczaniu pamięci i zasług Romana Dmowskiego, rzeczywistego Rycerza bitwy ze światową żydomasonerią o kształt i granice Polski Odrodzonej, na Konferencji Pokojowej w Wersalu. Zawsze tak było i jest w

Czytaj dalej
pomnikiem - Wiadomości z kraju i ze świata

Święto Niepodległości pod Pomnikiem Ofiar Stalinizmu

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu zaprasza Mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Marszu Niepodległości w Warszawie, na spotkanie patriotyczne Przed Pomnikiem Ofiar Stalinizmu dla uczczenia 94 Rocznicy Narodowej. Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu prosi by Dzień ten obchodzić z godnością, uroczyście, z szacunkiem, z powagą, w zadumie

Czytaj dalej