Strona główna > rachunek różniczkowy
Newton

Isaac Newton, złodziej rachunku różniczkowo-całkowego

Cały świat jest przekonany, że Isaac Newton jest ojcem rachunku różniczkowego i całkowego. Np. polska wersja "żydopedii" nazywa Newtona i Leibniza „ojcami” tego rachunku. Nie możemy niczego dokonać przeciwko prawdzie, lecz wszystko dla prawdy. (Drugi List do Koryntian) Coś tam bąka o mieszkańcach starożytnych Indii, że ci „barbarzyńcy” parali się przez zupełny

Czytaj dalej