Tag: psychologia

MKUltra – tajne eksperymenty CIA z LSD

Celem projektu MKUltra było dokonywanie zmian w zachowaniu przy pomocy różnych sposobów, a ja nadmienię, że przy pomocy każdego sposobu. Wypróbowywano wszystkiego od narkotyków po tortury z zamiarem użycia tych odkryć przeciw państwom bloku sowieckiego. MKUltra był prowadzony od 1953 do 1973 roku, a eksperymenty odbywały się w 80 różnych

Zrozumienie „psychologii” Żydów

NIE MA NIEMAL ŻADNEJ DZIEDZINY, od polityki i finansów, od sztuki i nauki, od prasy i masmediów, od naukowców i edukatorów, w której nie można by znaleźć widocznego żydowskiego ducha. Nadając swoistej osnowy dziedzinom życia, wszelka działalność żydowskiego ducha jest skierowana w kierunku ostatecznego celu: zdobycia przewagi nad poganami, których

Wolna Polska

Psychologia NWO: Frankfurcka Szkoła Filozofii

Zacznijmy od rozważań na temat destruktywnych prac Szkoły Frankfurckiej, czyli grupy niemiecko-amerykańskich uczonych, głównie Żydów, którzy rozwinęli wysoce prowokacyjne i oryginalne spojrzenie na współczesne społeczeństwo i kulturę, czerpiąc z Hegla, Marksa, Nietzschego, Freuda i Webera. Ich idea “rewolucji kulturalnej” nie była niczym szczególnie nowatorskim. Joseph, Comte de Maistre (1753-1821), który przez piętnaście lat był